Arhiva vijesti

Posjet studenata Akademije za umjetnost i kulturu #INTEGRA

✏️U posjeti su nam studenti Akademija za umjetnost i kulturu / The Academy of Arts and Culture, u okviru predmeta “Migracijski procesi i kulturni identitet #EU”
✏️Predstavili smo im neke od naših projekata, uključujući Mirovna nagrada “Krunoslav Sukić”, besplatnu pravnu pomoć, projekt #INTEGRA
✏️🍪 Studente/ice smo počastili keksima iz Sirije, Barazek, čiji recept se nalazi u #Integra objavama na našoj web i Fb stranici

Trening za predstavnice/ke OCD-a o pristupu i postupanju sa žrtvama zločina iz mržnje

🔷🔶Sudjelovali smo na treningu za predstavnice/ke OCD-a o pristupu i postupanju sa žrtvama zločina iz mržnje.
📌 Neke od tema bile su: Kazneno-pravni aspekti zločina iz mržnje u Hrvatskoj, Kako prepoznati, istražiti i procesuirati zločin iz mržnje, Rad sa žrtvama nasilja, Podrška žrtvama i svjedocima zločina iz mržnje, Uloga organizacija civilnog društva prilikom pružanja pomoći i podršci žrtvama zločina iz mržnje
📌Projekt sufinanciraju Europska unija kroz Program za pravosuđe, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Grad Zagreb.

Okrugli stol: Pravo nadjelotvornu pravnu zaštitu kroz sustav podrške žrtvama i svjedocima i primarnu pravnu pomoć

✔️Sudjelovali smo na okruglom stolu pod nazivom “Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu kroz sustav podrške žrtvama i svjedocima i primarnu pravnu pomoć“
✔️ Okrugli stol održan je na Ekonomski fakultet u Osijeku, a u organizaciji Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
✔️Naša Natalija Havelka izlagala je na temu – “Besplatna pravna pomoć iz perspektive Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

Današnja inspiracija: Sergey Mikhaylovich Brin

Sergey Brin rođen je u Moskvi (21.08.1973.), i zajedno s Larry Pageom osnovao Google 1998.
Sergey je rođen u obitelji židova, Michaela i Eugenije Brin, oboje diplomanti sa poznatog Sveučilišta u Moskvi.
Dok se Michael bavio predavanjem matematike na Sveučilištu Maryland, Eugenija je radila kao znanstvenik u centru NASA-e. Roditelji Sergeya odlučili su krenuti put Amerike kako ne bi ostali zakinuti za uspjehe i istraživanja koje bi mogli ostvariti te tako pružiti svom djetetu uvjete da odrasta u normalnoj okolini.
U rujnu 1990. nakon što je završio srednju školu Eleonor Roosevelt u Greenbelt-u, Brin se upisao na fakultet u Marylandu i studirao računalstvo i matematiku. Diplomirao je u svibnju 1993.

Današnja inspiracija: Sheikh Abusaeid #INTEGRA

Današnja inspiracija nam je Sheikh Abusaeid i njegova poezija.
Većinu onoga što znamo o njemu dolazi iz knjige “The Mysteries of Unification”, koju je napisao Mohammad Ibn Monavvar, jedan od njegovih unuka, 130 godina nakon njegove smrti.

Tijekom svog života njegova slava proširila se islamskim svijetom, čak i do Španjolske. On je bio prvi Sufi pisac koji je koristio ljubavnu poeziju kako bi izrazio i prosvjetlio misticizam, te je kao takav imao glavnu ulogu u temelju perzijsko -sufijskog pjesništva. Većinu svog života proveo je u Nišapuru.