Arhiva vijesti

Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ca – prevoditelj/ica za engleski jezik

N A T J E Č A J

Centar za mir objavljuje poziv za radno mjesto stručni suradnik/ca za prevođenje tekstova na engleski jezik,  prema ugovoru o radu na određeno vrijeme, najmanje godinu dana, pola radnog vremena, od 1. lipnja 2009. godine, probni rok 3 mjeseca

Uvjeti:
Stupanj i smjer stručne spreme:    – VSS ili SSS, ali s radnim iskustvom na istim poslovima
Drugi posebni uvjeti: rad na računalu.
Radno iskustvo: 2 godine na prevoditeljskim poslovima

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na web stranici Centra za mir

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Prijave se dostavljaju na adresu Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Osijek, Šenoin trg 1, s naznakom «za natječaj», ili e-mail: centar-za-mir@centar-za-mir.hr

Sve informacije u vezi s natječajem možete dobiti na tel. 031/206886.

 

EU_zastava_malaNatječaj je vezan uz provedbu projekta financiranog sredstvima Europske komisije kroz program EIDHR.
Osijek, 13. svibnja 2009.

Prenosimo: IZJAVA ZA JAVNOST POVODOM USVAJANJA ZAKONA O POTVRĐIVANJU SJEVEROATLANSKOG UGOVORA

Hrvatski sabor usvojio je danas Zakon o potvrđivanju Sjevernoatlanskog ugovora te je time i formalno donesena  konačna odluka o pristupanju RH NATO-u. Centar za mirovne studije sa žaljenjem još jednom konstatira kako je proces donošenja ove odluke u potpunosti isključio građane RH. Štoviše, propuštena je važna prilika da se RH na međunarodnoj razini profilira kao zemlja izgradnje mira. Naime, sada je više nego očito da vlastito ratno iskustvo nismo transformirali u smjeru izgradnje mira, već su se političari/ke odlučili nastaviti njegovati vojno razumjevanje sigurnosti građana. Podsjećamo političare i političarke da sigurnost građana RH, ali i svih drugih ljudi nikada ne ovisi o vojnim kapacitetima pojedine zemlje, već prvenstveno o kulturi mira i nenasilja među ljudima. Sigurnost nekog društva ne može se ostvariti vojnim sredstvima, već primarno principima transparentnosti, poštivanjem ljudskih prava, povjerenja i nenasilja.

CMS vjeruje kako je RH imala izuzetnu priliku pozicionirati se kao država koja se i na unutarnjem i vanjskom planu zalaže za promociju politika izgradnje mira i koja svoju sigurnosnu politiku temelji na konceptu ljudske sigurnosti, te je kao takva predvodnica procesa pomirenja i procesa  integracija u regiji ali i u svijetu.

Posebno smo tu priliku vidjeli nakon ulaska RH u Vijeće sigurnosti gdje smo očekivali veći angažman i inicijativu Hrvatske u mirovnim procesima i dijeljenju iskustava poslijeratnog razvoja i obnove. Ulaskom RH u NATO te mogućnosti su nam ograničene.

Današnja saborska odluka o ulasku RH u NATO ima i „krnji“ legitimet jer je ignorirana volja 125.000 birača koji su potpisali peticuju za referendum o NATO-u, te je i u konačnici donesena u proceduri koja čak nije zahtjevala ni 2/3 većinu zastupničkih glasova.

Skorim ulaskom RH u NATO, Centar za mirovne studije nastaviti će pomno pratiti aktivnosti RH u NATO-u te ćemo se zalagati za veću transparentost  NATO-a i transformaciju NATO-a iz primarno vojnog u primarno razvojnu organizaciju. U tom smislu očekujemo da će i Strategija nacionalne sigurnosti RH (koja je trenutno u izradi) pozicionirati ulogu RH u NATO-u više kroz razvojne, nego li kroz vojne aktivnosti. Zato ovim putem pozivamo i Vladu RH da nakon formalnog ulaska RH u NATO, povuče vojnike Hrvatske vojske iz Afganistana i vojnu misiju u Afganistanu zamjeni razvojnom misijom.

Za Centar za mirovne studije

Gordan Bosanac

Poziv za iskazivanje interesa – natječaj za pravnika-pripravnika

Republika Hrvatska

Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka –

Potkomponenta socija­lna uključenost

„Ostvarivanjem prava do bolje socijalne uključenosti“

Pripravnik – 2 izvršitelja

Svjetska banka – zajam br. 7283 HR

Darovni ugovor br. 06-D-SU2-21111/08-14

Iskaz interesa

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek je dobio financijska sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva na ime troškova Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka – Potkomponenta socijalna uključenost, naziv projekta „Ostvarivanjem prava do bolje socijalne uključenosti“ i namjerava dio sredstava plasirati za aktivnost osposobljavanja pripravnika za samostalan rad. Pravnici pripravnici koji se žele javiti za rad na ovom projektu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

–         stručna sprema: VSS, pravni fakultet

–         prijavljeno prebivalište na području posebne državne skrbi

–         poznavanje rada na računalu.

Prednost imaju kandidati s volonterskim iskustvom u civilnom sektoru te osobe motivirane za rad sa socijalno osjetljivim skupinama.

Pozivamo kvalificirane osobe koje ispunjavaju naprijed navedene uvijete da iskažu interes za izvršavanjem ove aktivnosti. Prijave se primaju do 24.02.2008.god.

Pravnici pripravnici će biti odabrani u skladu s postupcima datim u publikaciji Svjetske banke: Smjernice: Izbor i upošljavanje savjetnika od strane korisnika sredstava Svjetske banke (najnovije izdanje).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, I.F. Gundulića 34/I, Osijek, tel/fax: 031/206-887.

Potpisana Povelja o suradnji s PU osječko-baranjskom

Medijacijski centar Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Policijska uprava osječko – baranjska, nakon višegodišnje uspješne suradnje, potpisale su 15. siječnja 2009. godine Povelju o suradnji.
Suradnju policije i Medijacijskog centra Osijek vidimo kao priliku za trajni doprinos razvoju kulture dijaloga i nenasilnog rješavanja sukoba, koji bi medijaciju i medijacijske usluge učinio građanima vidljivijima i dostupnijima, a policiji dao dodatne mogućnosti rješavanja problema u zajednici.

Suradnja uključuje poticanje građana, djece i mladih na rješavanje sukoba medijacijom i dijalogom. PU osječko-baranjska, posebno kontakt policajci, informirat će građane koji imaju sporove ili sukobe o mogućnosti da ih riješe uz pomoć medijatora, te gdje i na koji način to mogu ostvariti. Medijacijski centar Osijek besplatno pomaže građanima u rješavanju sukoba (npr. međususjedski, obiteljski, na radnom mjestu, oko imovine i naknade štete, oko javnog reda, među vršnjacima i sl.).

PU i Medijacijski centar Osijek također će intenzivnije surađivati na rješavanju problema koji se tiču veće skupine građana, odnosno manjih zajednica grada Osijeka (npr. problem na razini gradske četvrti) ili grada u cjelini.

Jedno od važnih područja suradnje je i jačanje kapaciteta medijatora i policijskih djelatnika kroz edukaciju iz područja komunikacije, razumijevanja i ophođenja sa sukobom, te medijacije kao jedne od nenasilnih metoda rješavanja sukoba.

Zajedno nastojimo i razvijati suradnju kontakt policajaca i osnovnih škola u kojima Medijacijski centar Osijek podržava osnivanje i rad klubova medijatora u kojima djeca medijatori pomažu svojim vršnjacima riješiti sukobe medijacijom.

Prenosimo: Objavljen natječaj za radna mjesta

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Građanski odbor za ljudska prava tražepravnike ili pravnice za poslove praćenja sudskih procesa za ratne zločine.

PRAVNIK/ICA ZA PRAĆENJE SUĐENJA ZA RATNE ZLOČINE

Uvjeti: Stručna sprema: VSS, pravni fakultet

Najmanje dvije godine radnog iskustva na kaznenim predmetima

Položen pravosudni ispit

Potrebne dodatne vještine: poznavanje rada na računalu, sposobnost analize i sažimanja, sposobnost samostalnog i timskog rada, vozačka dozvola B kategorije; prednost aktivno znanje engleskog jezika;

Praćenje suđenja zahtjeva rad na terenu, na županijskim sudovima u Republici Hrvatskoj

Molbe

Molbe se primaju do 15. siječnja 2008. godine.

E-poštom na document@zamir.net

Poštom: Documenta, Odranska 1, 10000 Zagreb

Potrebno priložiti: Životopis, motivacijsko pismo te potvrde o završenom formalnom i neformalnom školovanju uz reference koje možemo provjeriti.

Testovi i razgovori s kandidatima i kandidatkinjama koji uđu u uži izbor obaviti će se od 19. do 23. siječnja 2009. godine. Radni odnos se zasniva od 01. veljače 2009. godine.

Preporučamo zainteresiranim kandidatima i kandidatkinjama posjetiti web stranicu Documente: www.documenta.hr

Kontakt osoba: Vesna Teršelič

Documenta Centar za suočavanje sa prošlošću

Odranska 1 HR-10000 Zagreb

Tel. +385.1.457.23.98

Fax. +385.1.54.99.744

document@zamir.net

Zagreb, 1. siječnja 2009. godine

Okrugli stol: Provedba Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek organizira Okrugli stol Poteškoće u provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i mogu li se premostiti, koji će se održati 09. prosinca 2008.g. u Hotelu Osijek,  Šamačka 4 u Osijeku, s početkom u 10.00 sati

Okrugli stol je jedna od aktivnosti projekta Osvijestimo se, nasilje u obitelji je naša stvarnost koji je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i traje do 31. prosinca 2008. godine. Jedna od glavnih aktivnosti spomenutog projekta je pridonijeti poboljšanju primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji kroz povezivanje i dijalog nadležnih institucija, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih dionika. Okrugli stol organiziramo u sklopu „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ te istim obilježavamo Dan ljudskih prava.

Na okruglom stolu će izlagati predstavnici:
•    Policije
•    Prekršajnog suda
•    Centra za socijalnu skrb Osijek
•    Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja
•    Udruge „Izvor“.

Pozivi su upućeni: Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Osijeka, koordinatorici za ravnopravnost spolova, Županijskom povjerenstvu za ravnopravnost spolova Osječko- baranjske županije, Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Uredu pravobraniteljice za djecu Osijek te medijima.

Za sve upite i detalje vezane za Okrugli stol, molimo Vas kontaktirajte voditeljicu projekta Melaniju Kopić na tel/fax: 031/206-887 ili e-mail: ljudska-prava@centar-za-mir.hr

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Dana 25. studenog 2008. godine Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek obilježio je  Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tom prigodom, na Trgu Slobode u Osijeku, postavljen je štand na kojem su zainteresirani građani informirani/educirani o tomu što je nasilje u obitelji, koja su prava žrtava nasilja u obitelji, kako ih mogu realizirati te koje su najčešće poteškoće s kojima se suočavaju u realizaciji svojih prava. Dijeljeni su i promotivni materijali s navedenim informacijama.

Štand je postavljen u sklopu „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, a u okviru projekta „Osvijestimo se nasilje u obitelji je naša stvarnost!“ koji je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Tribina “Inicijativa za regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima”

Pozivamo Vas na tribinu pod naslovom: 

Inicijativa za regionalnu komisiju  za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima

koja će se održati u Vukovaru, 24. listopada 2008. 10.00 – 12.00, Ružičkina kuca, Strossmayerova ulica 25

Na tribini će govoriti:­

  • Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo
  • Mirko Kovačić, Vukovarske majke
  • Ivan Pšenica, Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja
  • Florence Hartmann
  • Vesna Teršelič, Documenta

Program tribine možete pogledati ovdje.

FHPIDC Documenta zastupaju ideju o osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanječinjenica o ratnim zločinima jer duboko vjeruju da ona može pomoći radu tužiteljstava u regiji prikupljanjem, korištenjem, organiziranjem i čuvanjem dokaza koji se mogu koristiti za pokretanje i vođenje kaznenih postupaka.

Takva komisija može osigurati javnu platformu za žrtve da govore svojim glasom i da ih drugi priznaju. Ona može promovirati toleranciju i razumijevanje tako što bi sukobljenim stranama omogućila da čuju bol i patnje pripadnika suprotne strane u sukobu. Na taj bi se način izgradila suosjećajnost, solidarnost i društvena odgovornost.

Regionalna komisija može osigurati jasne dokaze o tome na koji su način određene institucije pojedinačno ili grupno propustile braniti ljudska prava u prošlosti.

Inicijativu o osnivanju službene Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji podržala su udruženja i udruge žrtava i veterana, organizacije mladih, organizacije za ljudska prava, umjetnici/e, pisci/spisateljice i novinari/ke iz regije koji/e su sudjelovali/e u regionalnim konzultacijama civilnog društva o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o prošlosti, započetim u svibnju 2006. u Sarajevu. U tijeku je stvaranje regionalne koalicije za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanječinjenica o ratnim zločinima (REKOM) koja će organizirati akciju prikupljanja milijun potpisa za osnivanje REKOM-a, a potom, s preporukama civilnog društva, listu predati nacionalnim vladama sa zahtjevom za donošenje odluke o prihvaćanju inicijative.

Umro je Krunoslav Sukić

Drage kolegice i kolege,

Drage prijateljice i prijatelji,

Naš dragi prijatelj, jedan od osnivača Centra za mir – Osijek i dugogodišnji mirovni aktivist, Krunoslav Sukić tragično je preminuo sinoć u Osijeku.

Njegov doprinos i utjecaj na naš rad i naše živote nemjerljiv je, a toplina i ljudskost koju smo iskusili radeći i družeći se s njim sve ove godine  nedostajat će nam.

Sahrana će se održati u Osijeku, na Novom groblju (kod OLT-a), u utorak 07. listopada 2008. godine, u 13.20 sati.

Komemoracija će se održati u prostoru kluba knjižare NOVA u Osijeku (Trg A. Starčevića 4), u ponedjeljak, 06. listopada u 17.00 sati.

Članovi i članice Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek