Arhiva vijesti

Objavljen priručnik “Volonteri u izgradnji mira i zajednice”

Ana Raffai, Igor Đorđević, Katarina Kruhonja
Volonteri u izgradnji mira i zajednice,
Edukacijska kuća,
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek,
2004.,
br. str. 104

Priručnik Volonteri u izgradnji mira i zajednice predstavlja prikaz programa sa primjerima radionica i radnim materijalom namijenjen trenerima i trenericama. Program je zasnovan na bogatom iskustvu autorskog tima i predstavlja vrijedan doprinos postavljanju temelja za mirovni rad volontera. Kreativno osmišljeni ključni elementi koji su temelj procesa osnaživanja za izgradnju mira predstavljeni su kroz elemente: treninga, praktikuma u zajednici i mentoriranja. Stručnim, a u isto vrijeme i razumljivim jezikom pisana publikacija sa pravom pretendira postati nezaobilazni vodič aktivistima koje će ovo djelo nadahnuti za još aktivniji i promišljeniji mirovni angažman u lokalnoj zajednici. Važno je naglasiti kako je publikacija pisana uz poštivanje svih metodoloških pravila rada, korištenjem deskriptivnog pristupa, sa logički i sadržajno povezanim dijelovima studije.

U Uvodniku se postavljaju osnovne smjernice teksta koji je pred nama. Pristup određenja mira označava se pojmovima osnaživanja za izgradnju mira, održivi mir, odnosno održivi razvoj zajednice. Publikacija je po riječima autora “naša priča” ispričana onima koji grade “svoju priču”, a kao poticaj svim graditeljima mira i zajednice.

Sljedeći dio teksta, pod nazivom Program, na pregledan način nas upoznaje sa svrhom, ciljevima, sadržajem, metodologijom, kao i pojmovima koji će se koristiti u budućim cjelinama.

Sljedeća cjelina, Trening, zauzima centralno mjesto, i posvećeno joj je najviše pažnje. Prikazano je kako nastaje jedan program treninga uz određenja vrijednosnih pretpostavki što je dovelo do koncipiranja bogatog materijala koji budi mnoštvo ideja u čitaocu. Energija i kreativnost radionica koje su predstavljene kao da prelaze na čitaoca i time otvaraju  prostor novih i neslućenih mogućnosti.

Cjelina pod nazivom Iz radionice u zajednicu se pored praktikuma – aktivnost u zajednici, sastoji od jako važnih i vrlo instruktivnih dijelova: Mentoriranje, Evaluacija, Proslava, Ostati povezani, Kako dalje – osobni plan razvoja, Kako dalje – izlazak iz zajednice i dogovaranje buduće suradnje. Ovom cjelinom kao da privodimo kraju iscrtavanje kruga neophodnih aktivnosti u izgradnji održivog mira, kako bi u idućem i završnom dijelu publikacije: Znakovi na putu – naučili smo, krug odjednom postao osobna krivulja koja ima svoj vlastiti razvoj, a taj razvoj upravo mi iscrtavano.

Uz predstavljenu publikaciju nalaze se i prilozi koji su osmišljeni kao koristan materijal za trenere i trenerice. Za koncipiranje djela korištena je relevantna literatura.

Na samom kraju, željeli bismo naglasiti kako je nesumnjivi doprinos Prikaza programa s primjerima radionica i radnim materijalom za trenere i trenerice upravo u iskustvenoj zasnovanosti i kreativnoj iskričavosti teksta koji preporučujemo.

Jasmina Marković

Društvo za unapređenje obrazovanja

Beograd

Otvoreno pismo ´Za stalni Međunarodni sud za ratne zločine bez izuzetka´

Pax Christi International
International Secretariat
Secrétariat International

e-mail: hello@paxchristi.net

url: http://www.paxchristi.net 

Ref: 01.JSE.IL      USA
Brussels, 10. prosinca 2000

Poštovanom predsjedniku Clintonu
Bijela kuća
1600 Pennsylvania Ave, NW
Washington, DC 20500
USA

Poštovani gospodine Predsjedniče,

Pax Christi International je međunarodni pokret koji radi na područjima mira, pravde, pomirenja i razvoja u cijelome svijetu i članica je NVO-koalicije za Međunarodni ratni sud.

Iako su učinjeni brojni napori, svjetska zajednica nije uspjela održati obećanje «Nikada više»  – zajedničku zakletvu danu nakon Drugog svjetskog rata. Procjenjuje se da je nakon Nünberga 14 milijuna civila poginulo u događanjima vezanim uz rat. Ratni vođe i diktatori planiraju i provode nekažnjeno masovna silovanja, izvanpravna smaknuća i druga gruba kršenja međunarodnih ljudskih prava.

Među mnogim drugim, rat u bivšoj Jugoslaviji pokazuje da mržnja koja potiče borbu ne nestaje nakon što se prekine s pucanjem. Krugovi nasilja mogu se ponovo pokrenuti dok god ljudi imaju osjećaj da pravda nije zadovoljena. Imenovanje zločina i osoba odgovornih za kršenje međunarodnog zakona je stoga ključno kako za pružanje pomoći žrtvama tako i za zaustavljanje budućih zločinaca. Nakupljeno nasilje, koje predstavlja prijetnju održivom miru, se na taj način može umanjiti.

Uloga Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (ICTY) je ključna za procese ostvarivanja pravde i izgradnje čvrstih temelja za mir i pomirenje u cijeloj regiji. On ima snažan utjecaj na vjerodostojnost ideje o međunarodnoj intervenciji u lokalnim sukobima, osobito putem međunarodnog suda za zločine. Na taj bi se način izmijenila i prakse nesuradnje ili nedovoljne suradnje s Međunarodnim sudom za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju koji je odigrao ključnu ulogu u procesima smanjivanja nasilja i boli. Većina ljudi koji su doživjeli rat podržava ideju kažnjavanja svih ratnih zločinaca i na taj način pružaju trajnu podršku široj ideji međunarodnog suda za ratne zločine. Istovremeno, javno mišljenje je zatrovano nedostatkom povjerenja u nepristranost, pravednost i nezavisnost Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju. Vlade države, osobito nedavno izabrana vlada Savezne Republike Jugoslavije, moraju se nositi s napadima desničarskih struja koji koriste sve moguće argumente kako bi osporili ideju međunarodnog suda za zločine.

Prihvaćanje rimskog statuta Međunarodnog suda za zločine bez izuzetka predstavlja neizmjeriv doprinos teškom procesu ostvarivanja pravde nakon rata u ovoj regiji. To bi bio aktivan izraz solidarnosti sa žrtvama rata na Balkanu, osobito ako dođe od ljudi i vlade Sjedinjenih Američkih Država, zemlje koja pokušava preuzeti vodeću ulogu u borbi za pravdu i mir u globalnoj zajednici.

Stoga se obraćamo Vama gospodine Predsjedniče, kao i Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, sa zamolbom da prihvatite rimski statut Međunarodnog suda za zločine bez izuzetka.

Patrijarh Michel Sabbah, predsjednik Pax Christi International

Katarina Kruhonja,

članica Izvršnog vijeća Pax Christi International i predsjednica Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Hrvatska.