Praćenje suđenja u Republici Hrvatskoj

ZLOČIN U PETROVCIMA – nastavak suđenja

Na Županijskom sudu u Osijeku dana 11. listopada 2021. godine nastavljena je rasprava u kaznenom predmetu br. K-rz-5/2020, okr. Milenko Đurđević, ratni zločin protiv civila, čl.120.st.1. OKZ RH, počinjen 1991. godine u Petrovcima.

Rasprava je započela u 10,00 sati. Uspostavljena je video veza s Višim sudom – Odjeljenjem za ratne zločine, kako bi se ispitao svjedok Nikola Radojčić. Izvanraspravno ispitivanje svjedoka pratio je sudac Višeg suda – Odjeljenja za ratne zločine u Beogradu g. Siniša Petrović,. Na početku rasprave sudac Siniša Petrović je izvijestio Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku da je u Viši sud – Odjeljenje za ratne zločine u Beogradu pristupio svjedok Nikola Radojčić, od koga je uzeo osobne podatke, upoznao ga da će ga ispitati kao svjedoka u kaznenom predmetu protiv okr. Milenka Đurđevića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl.120.st.1. OKZ RH. Pojasnio je da procesni zakoni Republike Srbije nalažu da svjedok pročita zakletvu / prisegu. Nakon što je svjedok Radojčić pročitao zakletvu / prisegu Predsjednik Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku predstavio se svjedoku. Nakon toga pristupilo se ispitivanju svjedoka.

Svjedok Nikola Radojčić je rekao da je u kritično vrijeme živio sa suprugom i djecom u Vukovaru. Rođen je u Petrovcima, gdje su živjeli njegovi i roditelji njegove supruge. Poznavao je ljude u Petrovcima. U Petrovce je došao živjeti u listopadu 1991. godine, kada se ratna situacija rasplamsala. Poznaje okr. Milenka Đurđevića, koji je desetak godina mlađi od njega. U kritično vrijeme, 1991. godine, svjedok je bio komandir milicije u Petrovcima. U miliciji je bilo desetak ljudi. Osim milicije u Petrovcima je bila i vojna policija JNA. Jedinice JNA su se često mijenjale, bilo je pripadnika Gardijske brigade, jedinice iz Valjeva,… Svjedok je rekao da milicija nije ispitivala mještane. Njihov zadatak je bio da privedu osobe koje su se kretale tijekom policijskog sata, ili su imali neki drugi problem, uzmu podatke o toj osobi i predaju je vojnoj policiji. U svom iskazu nijekao je da je stanovnike Petrovaca ispitivala milicija. Rekao je da milicija nije imala zatvor, niti prostorije za zadržavanje. Inače, milicija je bila u kući Janka Papuge.

Zamjenica ŽDO iz Osijeka stavila je primjedbu na cjelokupni iskaz svjedoka, jer je dan da pogoduje okrivljeniku, te da svjedok izbjegne kaznenu odgovornost, s obzirom na činjenicu da je protiv njega u Republici Hrvatskoj podignuta optužnica za isto kazneno djelo.

Sudac Višeg suda – Odjeljenja za ratne zločine u Beogradu izvijestio je Predsjednika Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku da je svjedok, koji je predložen za ispitivanje 18.10.2021. godine dostavio Višem sudu medicinsku dokumentaciju iz koje se vidi da ne može dati iskaz, onkološki je bolesnik i u vrlo lošem je zdravstvenom stanju.

Nakon što je završena video veza s Višim sudom – Odjeljenjem za ratne zločine iz Beograda Predsjednik Vijeća pitao je nazočne stranke imaju li novih dokaznih prijedloga. ŽDO iz Osijeka, kao niti branitelj nisu imali novih dokaznih prijedloga.

Zamjenica ŽDO iz Osijeka izmijenila je optužnicu.
Branitelj okrivljenika zatražio je rok od 15 dana za očitovanje o izmjeni optužnice.

Novo ročište zakazano je za dan 8. studenoga 2021. godine u 11,00 sati.

ZLOČIN NA GLINSKOM PODRUČJU

Zločin na glinskom području – u odsutnosti

16. ožujka 2021 13:00

Kazneni postupak protiv I. opt. Dušana Jovića, II. opt. Mile Paspalja, III. opt. Vlade Čupovića, IV. opt. Marka Vrcelja i V. opt. Josipa Kovačevića zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.

Protiv V. opt. Josipa Kovačević kazneni postupak je obustavljen zbog smrti.

Optuženicima se sudi u odsutnosti jer su nedostupni pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.

Rasprava je započela pred vijećem Županijskog suda u Zagrebu 16. ožujka 2021.

Optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Sisku od 30. srpnja 2010. na teret im se stavlja da su:
I. opt. Dušan Jović
– da je od rujna 1991. do travnja 1992., na području općine Glina kao predsjednik ratnog predsjedništva toga grada sudjelovao u planiranju napada i naredio napade postrojba Teritorijalne obrane Glina i njima podčinjene milicije “SAO Krajine” na sela nastanjena pretežito hrvatskim pučanstvom.

II. opt. Mile Paspalj
– da je od 12. rujna 1991. do ožujka 1992. godine kao pomoćnik zapovjednika Regionalnog štaba Teritorijalne obrane za Baniju i Kordun za moralno-politički rad, naredio da se ratni zarobljenici u logoru KPD-a Glina podvrgavaju fizičkom i psihičkom mučenju i zlostavljanju, što su osobe iz njegove tjelesne zaštite i čuvari logora i provodili.

III. opt. Vlado Čupović
– da je od sredine listopada 1991. do travnja 1992. godine, kao komandant štaba Teritorijalne obrane Glina, naredio nastavak napada na sela između rijeka Gline i Kupe nastanjena pretežito hrvatskim pučanstvom pa su podčinjene postrojbe izvršile napade na mnoga naselja na području Gline, između ostalog i usmrćivanje trideset dvije (32) osobe u Novom Selu Glinskom u listopadu 1991., sedam (7) civilnih osoba u Marin Brodu u listopadu 1991., tri civilne osobe (3) u Gornjim i Donjim Jamama 03. listopada 1991., dvije (2) civilne osobe u Desnom Degoju 03. listopada 1991., jedne (1) civilne osobe u Ilovačku 04. listopada 1991., jedne civilne osobe (1) u Maloj Solini 20. listopada 1991. te da su krajem rujna i početkom listopada 1991.spaljena sela Donji i Gornji Viduševac i Donji i Gornji Selkovac. Svu trojicu tereti se da, iako su znali da njihovi podčinjeni čine zločine, nisu ništa poduzeli da to spriječe.

IV. opt. Marko Vrcelj
– da je u razdoblju od 18. studenog 1991. do 05.lipnja 1992., kao komandant 1., a kasnije 24. brigade TO Glina, iako je znao da su njemu podređene postrojbe počinile ratne zločine usmrćenjem petnaest (15) civila u Gornjoj i Donjoj Bučici u studenom 1991. te usmrćivanjem dvanaest (12) civilnih osoba u Donjim Jamama 03. studenog 1991., pogotovo što je od 08. studenog do 18. studenog 1991. obnašao dužnost načelnika štaba I. brigade TO Glina, a kad je imenovan na dužnost komandanta I. brigade TO Glina nije poduzeo ništa da takva nedopuštena postupanja spriječi, suzbije i kazni. Također, njemu podređeni pripadnici TO počinili su ratne zločine usmrtivši brojne civile u Gornjim Jamama u 11.prosinca 1991., u Joševici 16. prosinca 1991. te 05. lipnja 1992. u Jukinačkoj ulici u Glini.

OPĆI PODACI
Toponim: Zločin na glinskom području, opt. Dušan Jović i dr.
Županijski sud u Zagrebu
Broj predmeta: K-rz-14/2012

Vijeće za ratne zločine:
sudac Zdravko Majerović, predsjednik
sudac Petar Šakić, član
sudac Krešimir Devčić, član

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Sisku broj K-DO-2/07 od 30. srpnja 2010.

Kazneno djelo:
ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH
ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. OKZ RH

Optuženici:
I. Opt. Dušan Jović, nedostupan
II. opt. Mile Paspalj, nedostupan
III. opt. Vlado Čupović, nedostupan
IV. opt. Marko Vrcelj, nedostupan
Suđenje u odsutnosti provodi se na temelju rješenja Županijskog suda u Zagrebu od 15. siječnja 2018. broj Kv-Rz-16/2017. (K-Rz-14/2012.), a koje je Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio u sjednici vijeća održanoj 4. veljače 2021.
Rješenje Vrhovnog suda kojim je potvrđena odluka suda nižeg stupnja o provođenju suđenja u odsutnosti, dostupno je u nastavku.

DONESEN JE ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA U DOMOVINSKOM RATU

Medijima
Osijek/Zagreb, 15. srpnja 2021.

Civilne žrtve rata zaslužuju kvalitetno, pravedno i obuhvatno zakonsko rješenje zaštite njihovih prava

“Civilne žrtve rata predugo su čekale te su zaslužile zakonsku zaštitu njihovih prava i obeštećenje, ali ovim je Zakonom propuštena prilika za kvalitetno, pravedno i obuhvatno rješenje, u skladu s ljudskim pravima”, poručile su udruge povodom izglasavanja Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije te Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska pozdravljaju donošenje zakonskog rješenja kojem je cilj regulirati ostvarenje statusa i prava civilnih žrtava rata, a koji dolazi čak dvadeset pet godina nakon završetka rata na području Republike Hrvatske. Udruge koje se bave zaštitom ljudskih prava, suzbijanjem diskriminacije, suočavanjem s prošlošću i izgradnjom mira, su stoga aktivno sudjelovale u javnoj raspravi te zagovarale izmjene i dopune predloženog zakona, a u svrhu njegova unapređenja i usklađivanja s nacionalnim i međunarodnim pravnim aktima.

“Konačni izgled zakona nije uključio sve prijedloge koje smo uputili ministarstvu, a koji se između ostalog odnose na predviđanje mogućnosti povrata ili naknade parničnih troškova civilnim žrtvama koje su izgubile parnice u postupcima protiv RH temeljem Zakona o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata”, ističu udruge. Također, novi Zakon ne uključuje naknade štete za imovinu koju su nepoznati počinitelji uništili terorističkim aktima u razdoblju za vrijeme rata. Naime, postavljanjem eksplozivnih naprava ili paljenjem uništen je veliki broj stambenih i poslovnih objekata hrvatskih građana u područjima u kojima se nisu odvijale ratne operacije. Dodatno, Zakon ne predviđa uvođenje alternativnih načina dokazivanja koji nedvojbeno pokazuju način nastanka traume ili ozljeda poput iskaza svjedoka, medijskih zapisa, izvještaja međunarodnih i nevladinih organizacija i sl.

Potpisane organizacije apeliraju i na to da primjena zakona bude u duhu Ustava Republike Hrvatske, pri čemu se prvenstveno misli na nacionalnu ravnopravnost i načelo jednakosti, što bi značilo prepoznavanje svih civilnih žrtava rata, kako ne bi došlo do postavljanja određenih skupina u nepovoljan položaj tj. diskriminacije na osnovi etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla.

Imena i prezimena kao i okolnosti stradanja civilnih žrtava ratova devedesetih još uvijek nisu u potpunosti istražene a njihov približan broj ostaje nepoznat. Donošenje i primjena Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata prilika je za doprinos odgovornom suočavanju s prošlošću koja podrazumijeva ne izuzimanje nijedne žrtve u cilju stvaranja društva koje pamti.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek,
Centar za mirovne studije i
Inicijativa mladih za ljudska prava

TRIDESETA GODIŠNJICA OD UBOJSTVA JOSIPA REIHL KIRA

Trideset je godina od ubojstva Josipa Reihl Kira, načelnika Policijske uprave Osječko-baranjske. Počinitelj toga zločina, Antun Gudelj, pripadnik rezervnog sastava MUP RH, pravomoćno je osuđen. No, ostaje i nadalje pitanje zašto je ubijen Josip Reihl Kir?

Josip Reihl Kir bio je istinski mirotvorac, čovjek, koji je bio glas razuma u vremenu ratnih pokliča. Čovjek mira, tolerancije. Profesionalac kome su ljudi vjerovali. Upravo onakav kakav bi pripadnik policije trebao biti. Ali, prije svega čovjek razuma i duboke ljudskosti.

Komemoracija, skromna, uz obitelj, predstavnike PU Osječko-baranjske i mirovne i ljudsko pravaške aktiviste, održat će se na groblju u Đakovu, sutra 1. srpnja 2021. godine u 9 sati.

DANA 30. LIPNJA 2021. GODINE OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV JOVICE STANIŠIĆA I FRANKA SIMATOVIĆA

Dana 30. lipnja 2021. godine, u 15,00 sati, započinje objava presude Raspravnog vijeća Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove, protiv okr. Jovice Stanišića i okr. Franka Simatovića.

Okrivljenici su optuženi po 5 točaka optužnice. Od toga 4 točke su za zločine protiv čovječnosti i 1 točka protiv kršenja zakona i običaja ratovanja.

Od 15,30 sati predstavnica Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek sudjelovat će u specijalnoj emisiji Federalne TV putem zoom aplikacije. Pratit će izricanje presude, komentirati tijek prvog psotupka, osvrnuti se na zločine koji se okrivljenicima stavljaju na teret, posebno u odnosu na zločine počinjene u Hrvatskoj (mjesta u okolici Hrvatske Kostajnice; Saborskom, Lipovači, Poljanku; Škabrnji, Bruški, Nadinu; Dalju, Erdutu, Ćelijama, Vukovaru, Klisi).

NAJAVA OBJAVE PRVOSTUPANJSKE PRESUDE PROTIV JOVICE STANIŠIĆA I FRANKA SIMATOVIĆA

Predmet: Tužitelj protiv Jovice Stanišića i Franka Simartovića (MICT-15-96-T)

Raspravno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (u daljnjem tekstu MRMKS) izreći će dana 30. lipnja 2021. godine prvostupanjsku presuda nakon provedenog ponovljenog postupka u predmetu Tužitelj protiv Jovice Stanišića i Franka Simartovića (MICT-15-96-T).

Dana 14. travnja 2021. iznošenjem završnih riječi završeno je suđenje u ponovljenom postupku protiv opt. Jovice Stanišića i opt. Franka Simatovića. Tijekom inkriminiranog perioda I.opt. Stanišić bio je načelnik Službe državne bezbednosti (“DB”) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (“MUP”), II. opt. Simatović bio je zaposlenik Druge uprave DB MUP-a Republike Srbije.

Prema navodima optužnice iz srpnja 2008. godine, u travnju 1991. godine ili približno u to vrijeme, opt. Jovica STANIŠIĆ i opt. Franko SIMATOVIĆ pomogli su da se otvori centar za obuku u Golubiću kod Knina, u tzv. Srpskoj Autonomnoj Oblasti Krajina kao i centri u drugim dijelovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U tim centrima obučavani su dragovoljci i regruti. Neki su potom raspoređivani u specijalne jedinice DB Srbije, ili su postajali instruktori u drugim jedinicama povezanim s DB Srbije. Te jedinice su formirane u svrhu poduzimanja specijalnih vojnih akcija u Hrvatskoj i BiH.

Nadalje, optuženici su rukovodili financiranjem, obukom, logističkom podrškom i drugim vrstama značajne pomoći ili podrške specijalnim jedinicama DB Republike Srbije i drugim srpskim snagama koje su sudjelovale u činjenju zločina u Hrvatskoj i BiH tijekom razdoblja na koje se odnosi optužnica. Tijekom dužeg vremenskog perioda oni su neprekidno slali snage i pružali im podršku i nisu ih uputili da se suzdrže od činjenja protupravnih djela i nisu prestali s popunom snaga na terenu koje su činile protupravna djela.

Također, opt. Jovica STANIŠIĆ i opt. Franko SIMATOVIC bili su odgovorni za specijalne jedinice DB Republike Srbije i oni su organizirali, opskrbljivali, financirali i podržavali njihovo sudjelovanje u pojedinim djelovanjima u Hrvatskoj i BiH i rukovodili njima. Najkasnije od travnja 1991. do kraja 1991. godine, srpske snage, a naročito specijalne jedinice DB Republike Srbije koje su djelovale u suradnji s JNA, TO i paravojnim snagama, počinile su zločine u gradovima i selima u tzv. SAO Krajini i tzv. SAO SBZS, napale ih i preuzele kontrolu nad njima. Od ožujka 1992. pa kontinuirano do 1995. godine, srpske snage, a naročito specijalne jedinice DB Republike Srbije, počinile su zločine u gradovima i selima u općinama Bijeljina, Bosanski Šamac, Doboj, Sanski Most i Zvomik, napale ih i preuzele kontrolu nad njima, i počinile zločine u Tmovu.

Podsjećamo, optuženici se temeljem individualne kaznene odgovornosti terete za počinjenje kaznenih djela zločina protiv čovječnosti (progoni, ubojstva, deportacije, nehumana djela (prisilno premještanje)) i kršenje zakona i običaja ratovanja (ubojstvo). Također, temeljem koncepta udruženog zločinačkog pothvata (ovaj koncept našao je mjesta u brojnim presudama Haškog tribunala, ondnosno u presudama Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove, iako se u Statutu Suda izričito ne spominje kao oblik individualne kaznene odgovornosti ) koji je nastao najkasnije u travnju 1991. i trajao barem do 31. prosinca 1995., optuženici se terete kao supočinitelji.

Medu pojedincima koji su sudjelovali u tom UZP, i time značajno doprinosili ostvarenju cilja tog pothvata, bili su optuženi Jovica STANIŠIĆ i Franko SIMATOVIĆ; Slobodan MILOŠEVIĆ; Veljko KADIJEVIĆ; Blagoje ADŽIĆ; Ratko MLADIĆ; Radmilo BOGDANOVIĆ; Radovan STOJIČIĆ zvani Badža; Mihalj KERTES; Milan MARTIĆ; Goran HADŽIĆ; Milan BABIĆ; Radovan KARADŽIĆ; Momčilo KRAJIŠNIK; Biljana PLAVŠIĆ; Mićo STANIŠIĆ; Željko RAŽNATOVIĆ zvani Arkan; Vojislav ŠEŠELJ; i drugi pripadnici srpskih snaga.

Cilj tog udruženog zločinačkog pothvata bilo je prisilno i trajno uklanjanje većine ne-Srba, prvenstveno Hrvata, bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, s velikih područja u Hrvatskoj i BiH, putem činjenja progona, ubojstava, deportacije i nehumanih djela – prisilna premještanja unutar kaznenih djela zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Opt. Jovica STANISIC i opt. Franko SIMATOVIC sudjelovali su u udruženom zločinačkom pothvatu kao suizvršitelj i to:

– osiguravali su kanale veze medu ključnim sudionicima u UZP u Beogradu, na konkretnim područjima i na loka1noj razini, i između njih
– organizirali i rukovodili formiranjem jedinica DB Republike Srbije i drugih srpskih snaga koje su sudjelovale u činjenju zločina u Hrvatskoj i BiH;
– organizirali i rukovodili financiranjem, obukom, logističkom podrškom i drugim vrstama značajne pomoći ili podrške specijalnim jedinicama DB Republike Srbije i drugim srpskim snagama koje su sudjelovale u činjenju zločina u Hrvatskoj i BiH, pružali su praktičnu pomoć, ohrabrenje i moralnu podršku osobama koje su vršile zločine progona, deportacije, prisilnog premještanja i ubojstva, što je značajno utjecalo na činjenje zločina: oni su to činili uz potrebnu svijest.

Optužnicom su obuhvaćeni zločini s počinjeni u Bijeljini, Bosanskom Šamacu, Doboju, Sanskom Mostu, Trnovu/Srebrenici i Zvorniku, u BiH kao i zločini na teritoriju Republike Hrvatske i to u mjestima Baćin, Saborsko, Poljanik, Lipovača, Škabrnja, Bruška, Dalj, Erdut.

KRONOLOŠKI PRIKAZ PRVOG I PONOVLJENOG POSTUPKA:
Prvi postupak trajao je punih 200 sudskih dana, od 09. lipnja 2009. do 31. siječnja 2013. Svjedočilo je ili dalo pisanu izjavu ukupno 133 svjedoka, a gotovo 5000 materijalnih dokaza uvršteno je u spis predmeta.

Optuženici su nakon prvog prvostupanjskog postupka, 30. svibnja 2013. oslobođeni po svim točkama optužnice.

Dana 15. prosinca 2015. Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju naložilo je ponovno suđenje i to zbog pogreške prvostupanjskog vijeća u primjeni prava:

PRVOSTUPANSKO VIJEĆE nije presudilo ni iznijelo obrazloženo mišljenje o bitnim elementima kaznene odgovornosti na temelju UZP-a;

Kada je PRVOSTUPANJSKO VIJEĆE tražilo da djela pomagača i podržavatelja budu konkretno usmjerena na pomaganje u počinjenju kaznenog djela – pogreška u vezi s odgovornošću na osnovu pomaganja i podržavanja;

Ponovljeni postupak, prvi takav postupak pred Međunarodnim rezidulanim mehanizmom za kaznene sudove, započeo je u srpnju 2017. godine.

Iznošenje završnih riječi, u ponovljenom postupku, trajalo je od 12. – 14. travnja 2021.

NEPRAVOMOĆNA PRESUDA ZA ZLOČIN NA VELEPROMETU, ŽRTVA SINIŠA RAJKOVIĆ

Dana 15. lipnja 2021. godine završena je rasprava u kaznenom postupku protv okr. Dragutina Hajdu, optuženoga da je dana 18. studenoga 1991. godine na Veleprometu sudjelovao u ubojstvu mlt. Siniše Rajkovića i na taj način počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl.120.st.1. OKZ RH.

Dana 16. lipnja 2021. godine, u 12,00 sati, Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku, objavilo je nepravomoćnu presudu kojom je oslobodilo otužbe okr. Dragutina Hajdu da bi počinio kazeneno djelo koje mu je optužnicom stavljeno na teret. Okrivljenik je oslobođen optužbe temeljem primjene načela “In dubio pro reo”. Ukinut je istražni zatvor protiv okr. Dragitina Hajdu, koji je uhićen temeljem uhidbenog naloga na aerodromu u Londonu.

PRAVOMOĆNO ZAVRŠEN POSTUPAK ZA ZLOČIN U KOPAČEVU

Vrhovni sud Republke Hrvatske odbio je, dana 07. prosinca 2020. godine, kao neosnovanu žalbu obrane opt. Zdravka Pijunovića, te potvrdio prvostupanjsku presudu.

Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku objavilo je dana, 26. svibnja 2020. godine nepravomoćnu presudu, kojom je proglasilo krivim okr. Zdravka Pijunovića za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl.91.st.2 KZ/11, te ga nepravomoćno osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

U konkretnom slučaju Sud je primijenio lakši Zakon u korist okrivljenika, dakle Kazneni zakon iz 2011. godine.

Dana 22. svibnja 2020. godine na Županijskom sudu u Osijeku započela je rasprava u ponovljenom postupku protiv hrvatskom pravosuđu nedostupnog okrivljenika.

Prvostupanjskom presudom K-Rz-82/2007 od 14. srpnja 2016. godine okr. Zdravko Pijunović i okr. R.Z. (u međuvremenu je umro) proglašeni su krivima i nepravomoćno osuđeni na kazne zatvora u trajanju od Zdravko Pijunović 10 godina, R.Z. 9 godina.

Kazneni postupak vodio se u odsutnosti, zbog nedostupnoti okrivljenika hrvatskim pravosudnim organima.

PRAVOMOĆNO ZAVRŠEN POSTUPAK ZA ZLOČIN U HRVATSKOJ KOSTAJNICI

Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je opt. Dragan Birač za ratni zločin protiv civila i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, u odsutnosti, osuđen na 12 godina zatvora.

Rasprava u ovom kaznenom predmetu započela je dana 8. travanja 2019. godine. Prvostupanjska presuda, kojom je okrivljenik proglašen krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina, donesena je u veljači 2020. godine.

Optuženik je za kazneno djelo ratnog zločina protiv civila, počinjen ubojstvom Anđelke Bišćan i Jagode Brkljačić, osudjen na 8 godina zatvor. Za ubojstvo Mladena Bišćana, koji je u vrijeme počinjenja kaznenog djela imao status ratnog zarobljenika, te je riječ o ratnom zločinu protiv ratnih zarobljenika, osudjen na 7 godina zatvora. Jedinstvena kazna, budući da se radi o stjecaju kaznenih djela, odmjerena mu je u trajanju od 12 godina zatvora.

ZAPOČELA RASPRAVA ZA ZLOČIN POČINJEN U LOGORU STARA GRADIŠKA

Županijski sud Osijek
Zločin u logoru Stara Gradiška

OPĆI PODACI:
Broj predmeta: K-rz-7/2013

Vijeće za ratne zločine:
Sutkinja Zdenka Leko, predsjednica Vijeća
Sudac Miroslav Rožac, član Vijeća
Sudac Mario Kovač, član Vijeća

Okrivljenici: Gojko Božić, Zdravko Rakonić, Nebojša Petković, Miroslav Šućur, Predrag Guskić
Temeljem Rješenja Izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Osijeku od 26. listopada 2020. godine, okrivljenicima se sudi u odsutnosti

Branitelji: Sreten Baljak, Marko Dumančić, Tomislav Filaković, Alen Jakobović, Boris Kunček; svi odvjetnici iz Osijeka, branitelji po službenoj dužnosti

Zastupnica optužbe: Mirjana Zupčević, zamjenica ŽDO Osijek

Optužnica ŽDO iz Osijeka: K-DO-47/2013 od 14. studenoga 2013. godine, izmijenjena 21. veljače 2019. godine

Optuženicima se stavlja na teret počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl.120.st.1. OKZ RH u logoru Stara Gradiška. Civili, žrtve zlostavljanja u logoru, su s područja Gornje Varoši i Uskoka.

Okr. Gojko Božić, prema podacima iz knjige „Pakao srpskog logora Stara Gradišaka 1991. godine“, autor Vlado Radošić, bio je zapovjednik Stanice milicije Stara Gradiška.

Dokazni postupak započeo je 8. lipnja 2021. godine. Na raspravu je bilo pozvano 5 svjedoka, no, niti jedan nije došao. Naime, za 4 svjedoka je utvrđeno da su u međuvremenu umrli. Jedan svjedok je opravdao svoj izostanak starošću.

Na ročište za raspravu dana 9. lipnja 2021. godine pozvano je 5 svjedoka. Četiri svjedoka su se ispričala starošću i bolešću, dok je jedan svjedok umro.
Nastavak rasprave zakazan je za dane 24. i 25. kolovoza 2021. godine u 9,00 sati.