Praćenje suđenja u Republici Hrvatskoj

Zločin granatiranjem Šibenika i okolnih mjesta (opt. Goran Hadžić i dr.)

Postupak protiv Gorana Hadžića, Đorđa Bjegovića, Mile Novakovića i Koste Novakovića, za kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, upotrebe nedopuštenih sredstava borbe iz čl. 126. st. 1. OKZ RH i uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika iz čl. 130. st. 1. OKZ RH.

 

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Županijski sud u Šibeniku

Broj predmeta: K-14/94

Raspravno vijeće: sudac Mile Bilić, predsjednik Vijeća, sudac Joško Livaković, član Vijeća, suci porotnici Ratimir Jelovčić, Nikica Rak i Marinko Klisović, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog državnog odvjetništva Šibenik broj KT-5/93 od 27. prosinca 1994. godine

Optuženici: Goran Hadžić, Đorđe Bjegović, Mile Novaković i Kosta Novaković, nedostupni

Branitelj optuženih: Aljoša Gojanović, odvjetnik iz Šibenika

Žrtve:

– smrtno stradali: Mile Džaja, Ivan Džaja, Ante Džaja, Ante Rupić, Tona Jelić, Ivo Malenica, Miro Smolić, Dragan Kaspryk Ognjenović, Mara Alviž, Emil Lušić, Nikola Živković, Goran Kuvač, Milenko Polimac, Nikola Klarić i Joso Paić

– tjelesno ozlijeđeni: najmanje 43 civilne osobe

 

Presudom Županijskog suda u Šibeniku broj K-14/94 od 28. veljače 1995. godine optuženici Goran Hadžić, Đorđe Bjegović, Mile Novaković i Kosta Novaković proglašeni su krivima što su od 20. veljače 1993. pa dalje, opt. Hadžić kao predsjednik tzv. RSK, opt. Bjegović kao ministar odbrane, opt. Mile Novaković kao komandant oružanih snaga i opt. Kosta Novaković kao zamjenik komandanta oružanih snaga tzv. RSK, izdavali naređenja svojim jedinicama da iz tenkovskog i raketnog oružja tipa “Oganj” i “Orkan” napadaju Šibenik i okolna mjesta Pirovac, Zaton, Vodice, Srimu, Skradin, Lozovac i Bilice, što su te jedinice i činile, pucajući iz svojih uporišta s privremeno okupiranog područja po civilnim osobama i objektima te sakralnim i humanitarnim objektima.

Svaki okrivljenik osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

 

Presudu pogledajte ovdje.

Zločin u Erveniku (opt. Slobodan Kovačević i dr.)

 

Postupak protiv Slobodana Kovačevića, Damira Travice, Željka Travice, Veljka Travice, Nebojše Travice, Vuje Šašića, Vojislava Romića, Boška Kovačevića, Nikole Travice, Stanka Kovačevića, Gojka Kovačevića, Nebojše Kovačevića, Dinka Travice, Milivoja Šašića, Save Šašića, Sretena Peslaća, Gorana Vujanića, Mile Subotića, Željka Subotića, Dragana Travice, Miroslava Travice, Veselina Travice, Ilije Matijevića, Dragomira Romanića, Veljka Macure, Mirka Arambašića, Branka Balaća, Dušana Žeželja, Petra Medića i Sretka Subotića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. OKZ RH.

 

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

 

Okružni sud u Šibeniku

Broj predmeta: K-12/92.

Raspravno vijeće: sudac Sanibor Vuletin, predsjednik Vijeća, sudac Joško Livaković, član Vijeća, suci porotnici Blaž Bumber, Vlado Kalauz i Branko Nimac, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužiteljstva Šibenik broj KT-27/92. od 27. listopada 1992. godine

Optuženici: Slobodan Kovačević, Damir Travica, Željko Travica, Veljko Travica, Nebojša Travica, Vujo Šašić, Vojislav Romić, Boško Kovačević, Nikola Travica, Stanko Kovačević, Gojko Kovačević, Nebojša Kovačević, Dinko Travica, Milivoj Šašić, Sava Šašić, Sreten Peslać, Goran Vujanić, Mile Subotić, Željko Subotić, Dragan Travica, Miroslav Travica, Veselin Travica, Ilija Matijević, Dragomir Romanić, Veljko Macura, Mirko Arambašić, Branko Balać, Dušan Žeželj, Petar Medić i Sretko Subotić, nedostupni

Branitelj optuženih: Mile Bilić, odvjetnik iz Žaborića

Žrtve – ubijeni: Drago Čengić, Nevenka Čengić, mld. Sobodan Čangić i mld. Goran Čengić

Presudom Okružnog suda u Šibeniku broj K-12/92. od 23. travnja 1993. godine optuženici Slobodan Kovačević, Damir Travica, Željko Travica, Veljko Travica, Nebojša Travica, Vujo Šašić, Vojislav Romić, Boško Kovačević, Nikola Travica, Stanko Kovačević, Gojko Kovačević, Nebojša Kovačević, Dinko Travica, Milivoj Šašić, Sava Šašić, Sreten Peslać, Goran Vujanić, Mile Subotić, Željko Subotić, Dragan Travica, Miroslav Travica, Veselin Travica, Ilija Matijević, Dragomir Romanić, Veljko Macura, Mirko Arambašić, Branko Balać, Dušan Žeželj, Petar Medić i Sretko Subotić proglašeni su krivima što su od svibnja 1991. do 20. siječnja 1992. na području mjesta Ervenik, kao pripadnici paravojnih jednica tzv. Krajine, u cilju da svi stanovnici hrvatske nacionalnosti napusti područje tzv. SAO Krajine, prijetili tim stanovnicima, vrijeđali ih, fizički maltretirali, pljačkali i uništavali pokretnu imovinu, a nepokretnu palili, lišavali ih slobode i odvodili u zatvor u Knin, gdje su fizički i psihički maltretirani, zbog kojeg su terora mnogi od mještana, kako bi sačuvali život, morali pobjeći iz mjesta.

Okrivljenici Slobodan Kovačević, Damir Travica, Željko Travica, Veljko Travica, Nebojša Travica, Vujo Šašić, Vojislav Romić, Boško Kovačević proglašeni su krivima i što su dana 18. siječnja 1992. lišili života Hrvate Čengić Dragu, njegovu suprugu Nevenku te njihove malodobne sinove Slobodana i Gorana.

Okrivljenicima Slobodanu Kovačeviću, Damiru Travici, Željku Travici, Veljku Travici, Nebojši Travici, Vuji Šašiću, Vojislavu Romiću i Bošku Kovačeviću izrečene su kazne zatvora u trajanju od 15 godina svakomu.

Ostalim okrivljenicima: Nikoli Travici, Stanku Kovačeviću, Gojku Kovačeviću, Nebojši Kovačeviću, Dinku Travici, Milivoju Šašiću, Savi Šašiću, Sretenu Peslaću, Goranu Vujaniću, Mili Subotiću, Željku Subotiću, Draganu Travici, Miroslavu Travici, Veselinu Travici, Iliji Matijeviću, Dragomiru Romaniću, Veljku Macuri, Mirku Arambašiću, Branku Balaću, Dušanu Žeželju, Petru Mediću i Sretku Subotiću izrečene su kazne zatvora u trajanju od 10 godina svakomu.

PRESUDA VSRH

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž 577/1993-3 od 19. kolovoza 1993. godine odbijene su žalbe optuženih te je potvrđena presuda Okružnog suda u Šibeniku od 23. travnja 1993. godine.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

 

OBNOVA POSTUPKA

Rješenjem Županijskog suda u Šibeniku broj Kv-59/05 od 5. travnja 2005. godine dopuštena je obnova postupka po zahtjevu braniteljice opt. Save Šašića. Rješenjem Županijskog suda u Šibeniku broj Kv-68/05 od 14. travnja 2005. godine obustavljeno je izvršenje kazne i protiv osuđenog Save Šašića određen je pritvor.

Nakon što je zastupnica optužbe izmijenila činjenični, pravni i zakonski opis djela, tereteći Savu Šašića za počinjenje kaznenog djela oružane pobune, presudom Županijskog suda u Šibeniku broj 21/05 od 27. lipnja 2005. godine prema Savi Šašiću optužba je odbijena.

Presuda Okružnog suda u Šibeniku br. K-12/92 od 23. travnja 1993., te presuda VSRH IKž-577/1993-3 od 19. kolovoza 1993., u odnosu na Savu Šašića stavljena je izvan snage.

Presudu Županijskog suda u Šibeniku broj 21/05 od 27. lipnja 2005. godine možete pogledati ovdje.

Nakon što je Sreten Peslać 18. veljače 2008. godine, prilikom odlaska na policiju, uhićen u Veroni, odlučio je podnijeti zahtjev za izručenje Hrvatskoj.

Dana 1. prosinca 2008. godine pred Vijećem za ratne zločine Županijskog suda u Šibeniku započela je rasprava u obnovljenom postupku protiv opt. Sretena Peslaća. Dana 9. veljače 2009. godine ŽDO iz Šibenika izmijenilo je činjenični i zakonski opis te pravnu kvalifikaciju djela iz optužnice, sa kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na kazneno djelo oružane pobune. Istoga dana donijeta je presuda kojom je, primjenom Zakona o općem oprostu, optužba protiv opt. Peslaća odbijena. Ukinut je pritvor, okrivljenik je pušten na slobodu te je povućena tjeralica.

Više o postupku protiv opt. Sretena Peslaća možete pročitati ovdje.

Rješenjem Županijskog suda u Šibeniku br. Kv-49/09 od 6. travnja 2009. dopuštena je obnova kaznenog postupka u odnosu na petnaestoricu optuženika: Željka Travicu, Veljka Travicu, Nebojšu Travicu, Vuju Šašića, Vojislava Romića i Boška Kovačevića, pravomoćno osuđenih na kazne zatvora u trajanju od 15 godina, te Gojka Kovačevića, Nebojšu Kovačevića, Dinka Travicu, Milivoja Šašića, Milu Subotića, Dragana Travicu, Miroslava Travicu, Mirka Arambašića i Petra Medića, pravomoćno osuđenih na kazne zatvora u trajanju od 10 godina.

Obnovu postupka zatražilo je tužiteljstvo.

Zločin u Bruški (opt. Aleksandar Olujić)

Postupak protiv Aleksandra Olujića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zadru

Broj predmeta: K. 47/96

Raspravno vijeće: sudac Milivoj Lasan, predsjednik Vijeća, sudac Dubravko Krpina, član Vijeća, sutkinja Enka Moković, članica Vijeća, suci porotnici Mladen Rendić, Jerolim Šimunić, Anđelo Pestić i Rok Bralić, članovi Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Zadru br. KT-48/94 od 10. rujna 1996. godine

Optuženik: Aleksandar Olujić, odsutan

Branitelj okrivljenog: Ante Krajjina, odvjetnik iz Zadra

Žrtve:

– ubijeni: Rok Marinović, Petar Marinović, Dušan Marinović, Svetozar Drača, Krsto Marinović, Ika Marinović, Dragan Marinović, Draginja Marinović, Stana-Đuka Marinović i Manda Marinović

– ranjeni: Ante Marinović i Jasna Marinović

 

Presudom Županijskog suda u Zadru broj K. 47/96 od 4. studenoga 1999. godine opt. Aleksandar Olujić proglašen je krivim što je 21. prosinca 1991. oko 21,00 sat, u mjestku Bruška, zaseok Marinovići Gornji, kao pripadnik Milicije tzv. RSK, zajedno sa još dvojicom neutvrđenih pripadnika iste postrojbe, naredio Roku Marinoviću, Petru Marinoviću, Dušanu Marinoviću, Svetozaru Drači i Anti Marinoviću da iziđu iz kuće Roka Marinovića, što su oni i učinili, zatim ih postojio te u njih ispalio rafal iz automatskog oružja, usmrtivši četvoricu, dok je Ante Marinović, pogođen sa sedam metaka, ostao ležati ranjen, a iste noći, zajednom sa istom dvojicom, usmrtio Iku Marinović i njenog sina Dragana, a potom ispred kuće Krste Marinovića usmrtio njega, Draginju Marinović, Stanu-Đuku Marinović i Mandu Marinović, dok je Jasna Marinović, pogođena sa dva metka, teško ranjena.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

 

PRESUDA VSRH

Presudom VSRH broj I Kž-883/1999-3 od 25. travnja 2002. godine odbijena je kao neosnovana žalba okrivljenog Aleksandra Olujića te je potvrđena presuda suda prvog stupnja.

 

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

Zločin u Saborskom (opt. Nikola Medaković i dr.)

Potupak protiv Nikole Medakovića, Miloša Jovetića, Đoke Jakšića, Miloša Momčilovića, Miroslava Milakovića i Branka Šupice, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. (142.) OKZ RH.

 

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Županijski sud u Karlovcu

Broj predmeta: K-9/94

Raspravno vijeće: sutkinja Vesna Vrbetić, predsjednica Vijeća, sutkinja Zvonka Milošević, članica Vijeća, suci porotnici Milan Trnokop, Josip Kozjan i Nada Bočkaj, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog Tužilaštva Rijeka broj KT-32/92-VI od 30. lipnja 1992.; Okružnog državnog odvjetništva Kalovac broj Kt-120/94, izmijenjena u činjeničnom opisu na glavnoj raspravi 2. ožujka 1993.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. (142.) OKZ RH

Optuženici: Nikola Medaković, Miloš Jovetić, Đoko Jakšić, Miloš Momčilović, Miroslav Milaković i Branko Šupica, nedostupni

Braniteljica optuženih: Jadranka Dizdarević, odvjetnica iz Karlovca

Žrtve – ubijeni: Ankica Sertić, Ana Sertić, Petar Bičanić, Ana Bičanić, Petar Bičanić – Krtan, Mile Bičanić, Nikola Bičanić, Polde Conjar, Jeka Dumenčić, Nikola Dumenčić, Kata Dumenčić, Kata Grdić, Ivan Lončar, Mile Lončar, Kaja Matovina, Kaja Matovina Pedinova, Marko Matovina, Mate Matovina, Marija Krizmanić, Josip Štrk, Jure Štrk, Dane Vuković, Ivan Vuković, Jeka Vuković Jurina, Jure Vuković, Jure Vuković Zinkov, Marija Vuković, Slavko Vuković, Jeka Vuković, Nikola Sertić, Ivan Matovina, Jure Vuković II, Ivan Bičanić i Petar Vuković

 

Presudom Županijskog suda u Karlovcu broj K-9/94-101 od 26. svibnja 1994. godine opt. Nikola Medaković proglašen je krivim što je u drugoj polovici 1991., na području općine Ogulin, pošto je organizirao oružanu pobunu na području općine Plaški i uspostavio ilegalnu vlast pripojivši to područje tzv. SAO Krajini i osnovao tzv. Opštinu Plaški, čiji je bio predsjednik, osnovao jedinice TO sa Štabom TO, kao i odrede tzv. Milicije SAO Krajine, te iste zajedno s četničkim postrojbama predvodio u napadima na hrvatsko selo Saborsko, nakon osvajanja mjesta naredio uništenje stambenih zgrada, javnih civilnih objekata, pljačkanje i palež, likvidaciju civila, pljačku njihove imovine, odvođenje dijela civila u Plaški i Ličku Jasenicu, gdje su danonoćno po njegovoj zapovijedi maltretirani i ispitivani, pa je tako ubijeno najmanje 34 civilne osobe Saborskog, dok je veći broj civilnih osoba teško ozlijeđen, a 27 osoba je nestalo, civilni objekti su porušeni, a imovina opljačkana.

Optuženi Miloš Jovetić i Đoko Jakšić su, zajedno sa opt. Nikolom Medakovićem, osnovali postrojbe TO sa Štabom TO, kojima je Jovetić bio komandant, Jakšić načelnik Štaba, dok su Miloš Momčilović, Miroslav Milaković i Branko Šupica pristupili u tzv. Miliciju SAO Krajine, nakon čega su po Medakovićevoj zapovijedi izvršili više napada na Saborsko, kojima su komandirali Jovetić i Jakšić, a Momčilović, Milaković i Šupica su u njima sudjelovali, a po osvajanju sela izvršili su likvidacije civila, ranjavanje civila, rušenje objekata, pljačkanje, a dio zarobljenih civila koji su odvedeni u Plaški Momčilović, Milaković i Šupica danonoćno su ispitivali i maltretirali.

Optuženom Nikoli Medakoviću izrečena je kazna zatvora u trajanju od 20 godina, a optuženicima Milošu Jovetiću, Đoki Jakšiću, Milošu Momčiloviću, Miroslavu Milakoviću i Branku Šupici po 15 godina svakom.

 

Presudu Županijskog suda u Karlovcu pogledajte ovdje.

 

PRESUDA VSRH

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž 921/1994-3 od 26. lipnja 1996. odbijena je žalba opt. Nikole Medakovića kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja u dijelu koji se odnosi na tog optuženika.

Uvažena je žalba opt. Miloša Jovetića, Đoke Jakšića, Miloša Momčilovića, Miroslava Milakovića i Branka Šupice, ukinuta je presuda suda prvog stupnja u dijelu koji se odnosi na te optuženike i predmet je u tom dijelu vraćen sudu prvog stupnja na ponovno suđenje.

 

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

Zločin u Lađevačkom Selištu (opt. Slavko Orlić i dr.)

Postupak protiv Slavka Orlića, Nikole Dražića i Dragana Magdića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Županijski sud u Karlovcu

Broj predmeta: K-12/97

Raspravno vijeće: sudac Mladen Kosijer, predsjednik Vijeća, sutkinja Jasminka Jerinić-Mušnjak, članica Vijeća, sutkinje porotnice Andreja Anzić-Paić, Đurđa Slavica i Milka Martinjaš, članice Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu broj KT-49/93 od 3. lipnja 1994.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. i 2. OKZ RH

Optuženici: Slavko Orlić, Nikola Dražić i Dragan Magdić, nedostupni

Branitelj optuženih: Darko Šantić, odvjetnik iz Karlovca

Žrtve – ubijeni: Jure Valentić, Ivan Radočaj, Mile Radočaj, Ante Radočaj, Bara Radočaj, Roza Radočaj, Zora Potnar, Ivan Morosavljević i Anka Morosavljević

 

Presudom Županijskog suda u Karlovcu broj K-12/97-35 od 13. travnja 1999. optuženici Slavko Orlić, Nikola Dražić i Dragan Magdić u odsutnosti su proglašeni krivima što su u siječnju 1992. godine kao pripadnici III. bataljona 3. Kordunaške brigade vojske tzv. SAO Krajine, u Lađevačkom Selištu, Općina Slunj, palili kuće i gospodarske objekte te ubili devet civilnih osoba hrvatske nacionalnosti.

Izrečene su im kazne zatvora u trajanju od 20 godina svakom.

Presudu Županijskog suda u Karlovcu pogledajte ovdje.

 

PRESUDA VSRH

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-442/99-3 od 23. travnja 2002. godine odbijene su žalbe optuženih te je potvrđena presuda suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

Zločin granatiranjem Karlovaca (opt. Svetozar Marjanović)

Postupak protiv Svetozara Marjanovića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. i 2. OKZ RH.

 

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Županijski sud u Karlovcu

Broj predmeta: K-20/93

Raspravno vijeće: sutkinja Jasminka Jerinić-Mušnjak, predsjednica Vijeća, sutkinja Zvonka Milošević, članica Vijeća, suci porotnici Dragan Rebić, Ana Živčić i Đorđe Novaković, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog državnog odvjetnika u Karlovcu broj KT-7/93 od 15. srpnja 1993. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. i 2. OKZ RH

Optuženik: Svetozar Marjanović, odsutan

Braniteljica optuženog: Alenka Laptalo, odvjetnica iz Karlovca

Žrtve: 412 osoba ubijeno, 80 ranjeno

 

Presudom Županijskog suda u Karlovcu broj K-20/93-63 od 30. ožujka 1994. godine opt. Svetozar Marjanović proglašen je krivim što je od 7. listopada 1991. pa do polovice travnja 1992. u Karlovcu, kao komandant 580. mješovite artiljerijske brigade u sastavu tzv. JNA i komandant Garnizona Karlovac, davao zapovijedi potčinjenim topničkim i raketnim postrojbama da osim bojevog djelovanja po položajima HV-a i policije na bojišnici, dugotrajno i iz svih vrsta topničkih i raketnih oružja, gađaju prvenstveno dijelove grada s najvećom gustoćom stanovništva (stari i novi centar, Grabik i drugo) te prigradska naselja, iako mu je kao višegodišnjem zapovjedniku Garnizona Karlovac bilo poznato da na tom području nema HV-a i policije, da se radi o gusto naseljenim predjelima, punim kulturnih, povijesnih i sakralnih građevina, pa su njemu potčinjne postrojbe s područja Kamenskog, Štrekovca, Cerovca i Mekušja svakodnevno djelovale uslijed čega je život izgubilo najmanje 412 osoba, 80 ih je ranjeno, uništeno je ili oštećeno najmanje 620 kuća, 386 stanova i 24 gospodarska objekta, uništeno je ili oštećeno 78 spomenika kulture te 12 sakralnih objekata.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Presudu Županijskog suda u Karlovcu pogledajte ovdje.

 

PRESUDA VSRH

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-65/1995-3 od 30. siječnja 1997. godine odbijena je kao neosnovana žalba opt. Svetozara Marjanovića te je potvrđena presuda suda prvoga stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

Zločin granatiranjem Karlovca (opt. Dragan Kovačić i dr.)

Postupak protiv Dragana Kovačića i Nikole Štakora, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu broj K-DO-2/01 od 23. prosinca 2008. godine opt. Dragana Kovačića tereti se da je kao komandant 11. pješadijske brigade 21. kordunaškog korpusa vojske tzv. RSK izdao zapovijed o borbenom djelovanju, tako da se odabere pet objekata kao cilj napada, a opt. Nikola Štakor u svojstvu komandanta mješovitog artiljerijskog diviziona, na osnovi navedene zapovijedi, izdao naređenje da se teškim artiljerijskim oružjem gađa grad Karlovac, te pritom kao formalne ciljeve napada odredio zgradu elektre, trafostanicu na Dubovcu, željeznički kolodvor, novu poštu u centru grada, policijsku postaju, da bi zatim 14./15. i 16./17. srpnja 1993. iznenada i bez izbora cilja započelo granatiranje svih dijelova grada Karlovca, pri čemu je ispaljeno više od 120 projektila, od čega veći dio na uže područje grada, iako u gradu nije bilo postrojbi HV-a i policije koje bi borbeno djelovale niti značajnih vojnih objekata koji bi opravdali takav napad, pa je uslijed granatiranja stradalo 8 civilnih osoba, od kojih jedna smrtno, tri su zadobile teške, a 4 lakše ozljede, uništeni su ili oštećeni brojni objekti: obiteljske kuće i stambene zgrade, gospodarski, kulturni i sportski objekti te je uništena i velika količina pokretne imovine.

Optužnicu pogledajte ovdje.

 

OPĆI PODACI

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu broj K-DO-2/01 od 23. prosinca 2008. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženici: Dragan Kovačić i Nikola Štakor, odsutni

Žrtve:

– ubijen: Pave Ivković

– teško ozlijeđeni: Blanka Joha, Daliborka Fudurović i Božidar Gojković

– lakše ozlijeđeni: 4 civilne osobe

Zločin u Slunjskoj Selnici (opt. Branko Miljković)

Postupak protiv Branka Miljkovića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

 

Županijski sud u Karlovcu

Broj predmeta: K-18/95

Raspravno vijeće: sutkinja Jasminka Jerinić-Mušnjak, predsjednica Vijeća, sutkinja Đurđa Šterk, članica Vijeća, suci porotnici Branko Kunf, Nikola Magaš i Drago Grginčić, članovi Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva Karlovac broj KT-28/95 od 19. listopada 1995. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženik: Branko Miljković, odsutan

Braniteljica optuženog: Jadranka Dizdarević, odvjetnica iz Karlovca

Žrtve – ubijene: Mara Frkli i Mara Klobučar

Presudom Županijskog suda u Karlovcu broj K-18/95-26 od 21. studenoga 1995. opt. Branko Miljković proglašen je krivim što je 11. prosinca 1991. godine u Slunjskoj Selnici, kao pripadnik 3. bataljuna 2. Kordunaške brigade, bez ikakvog povoda hicima iz pištolja lišio života starice Maru Frkli i Maru Klobučar.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

Možete pročitati presudu Županijskog suda u Karlovcu:

prvi dio

drugi dio

 

PRESUDA VSRH

Presudom VSRH broj I Kž-27/1996-3 od 2. kolovoza 2000. godine preinačena je prvostupanjska presuda u odluci o kazni pa je opt. Miljkoviću izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

Zločin u Slunju, Lađevcu i Popovcu (opt. Đuro Kuzmanović)

Postupak protiv Đure Kuzmanovića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Županijski sud u Karlovcu

Broj predmeta: K-15/96

Raspravno vijeće: sutkinja Jasminka Jerinić-Mušnjak, predsjednica Vijeća, sudac Juraj Dujam, član Vijeća, suci porotnici Marijan Colnar, Tomislav Češkić i Marijan Cetinjanin, članovi Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu, koji je preuzeo progon i optužnicu vojnog tužitelja, broj KT-30/96 od 21. kolovoza 1996. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženik: Đuro Kuzmanović, prisutan

Branitelj optuženog: Zvonko Žaja, odvjetnik iz Karlovca

Presudom Županijskog suda u Karlovcu broj K-15/96-39 od 22. listopada 1996. godine opt. Đuro Kuzmanović proglašen je krivim što je u studenom 1991. godine, neposredno nakon što su postrojbe tzv. JNA i drugih srbočetničkih paravojnih formacija napale i okupirale Slunj i sela Lađevac i Popovac, kao pripadnik navedenih postrojbi, s neutvrđenim osobama, iz kuća prognanih, nasilno odvedenih i pobijenih civila hrvatske nacionalnosti pljačkao vredniju pokretnu imovinu: traktore, TV prijamnike, radio prijamnike, vršačke strojeve, gumena kola, goveda, svinje, živežne namirnice te razni materijal.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

Presudu pogledajte ovdje. 

Zločin u Joševici (opt. Dušan Žarković i dr. )

Postupak protiv Dušana Žarkovića, Bogdana Jednaka i Dušana Martića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta: 10 K-rz-12/11

Vijeće za ratne zločine: sudac Željko Horvatović, predsjednik vijeća, sudac Zdravko Majerović, član Vijeća, sudac Ratko Šćekić, član Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Sisku, K-DO-2/08 od 11. listopada 2010.

Zastupnik optužbe: Stipe Vrdoljak, Županijski državni odvjetnik u Sisku, rješenjem Glavnog državnog odvjetnika RH od 11. ožujka 2013. upućen na rad u ovom kaznenom predmetu

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženici: Dušan Žarković, Bogdan Jednak i Dušan Martić, nedostupni

Branitelji optuženika: odvjetnik Jure Martinović, za prvooptuženog Žarkovića; odvjetnik Želimir Par, za drugooptuženog Jednaka; odvjetnik Krešimir Škarica, za trećeoptuženog Martića

Žrtve – usmrćeni: Nikola Kreštalica (usmrćen iz vatrenog oružja), Đuri i Gina Kreštalica (živi spaljeni)

 

IZVJEŠTAJI S PRAĆENJA

JOŠEVICA izvještaji s praćenja suđenja