UNHCR – Pomoć u rješavanju apatridije

Tribina u Belišću

U Belišću je 29.6.2017. održana dvosatna javna tribina koju je organizirao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine Grada Belišća, kao integralni dio jednogodišnjeg projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financijski podržava UNHCR.
O reguliranju boravka u Hrvatskoj sudionicima tribine uvodno je govorio Nikola Pepić, zamjenik načelnika Policijske postaje Belišće, a o diskriminaciji, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu, te o instituciji, nadležnosti i ovlastima pučkog pravobranitelja Mladen Stojanović, savjetnik za pravna pitanja iz Područnog ureda pučke pravobraniteljice. Uvodničari su na jednostavan i razumljiv način sudionicima tribine prezentirali svoje teme, a za ilustraciju su im poslužili brojni konkretni primjeri iz prakse.
Sudionici/ce tribine, mahom pripadnici romske nacionalne manjine, aktivno su se uključili u raspravu, postavili brojna pitanja uvodničarima na koja su dobili i jasne odgovore koji će im biti od koristi u životu.
Na tribini su sudjelovali i predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije Branko Petrović, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belišća Mario Balog, te predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Općine Darda Branko Đurđević.

Održana tribina u Belišću

U Belišću je 29.6.2017. održana dvosatna javna tribina koju je organizirao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine Grada Belišća, kao integralni dio jednogodišnjeg projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financijski podržava UNHCR.

O reguliranju boravka u Hrvatskoj sudionicima tribine uvodno je govorio Nikola Pepić, zamjenik načelnika Policijske postaje Belišće, a o diskriminaciji, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu, te o instituciji, nadležnosti i ovlastima pučkog pravobranitelja Mladen Stojanović, savjetnik za pravna pitanja iz Područnog ureda pučke pravobraniteljice. Uvodničari su na jednostavan i razumljiv način sudionicima tribine prezentirali svoje teme, a za ilustraciju su im poslužili brojni konkretni primjeri iz prakse.
Sudionici/ce tribine, mahom pripadnici romske nacionalne manjine, aktivno su se uključili u raspravu, postavili brojna pitanja uvodničarima na koja su dobili i jasne odgovore koji će im biti od koristi u životu.

Na tribini su sudjelovali i predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije Branko Petrović, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belišća Mario Balog, te predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Općine Darda Branko Đurđević.

Javna tribina u Dardi

23.05.2017. (četvrtak)

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine organizira i

poziva vas na

J A V N U T R I B I N U

koja će se održati u Dardi u prostoru Kulturnog doma Roma
N. Š. Zrinskog 101
s početkom u 12,00 sati

T E M E T R I B I N E

Što sve treba znati o reguliranju boravka u Hrvatskoj?

   g. Mario Zelić, Policijska postaja Beli Manastir

  Diskriminacija, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu?

    g. Mladen Stojanović, Područni ured pučke pravobraniteljice Osijek

   Tribina se organizira u sklopu provedbe projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financira UNHCR.

Javna tribina u Belom Manastiru

18.05.2017. (četvrtak)

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine organizira i

poziva vas na

J A V N U   T R I B I N U

koja će se održati u Belom Manastiru u prostoru Društvenog doma J. Antala 3 s početkom u 13,00 sati

 

T E M E   T R I B I N E

 

Što sve treba znati o reguliranju boravka u Hrvatskoj?

 1. Mario Zelić, Policijska postaja Beli Manastir

 

Diskriminacija, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu?

 1. Mladen Stojanović, Područni ured pučke pravobraniteljice Osijek

Tribina se organizira u sklopu provedbe projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“  koji financira UNHCR.