Vijesti zaglavlje

ZAPOČELI S PROVEDBOM PROGRAMA “MIROTVORNA ŠKOLA”

Naziv projekta: Program Mirotvorna škola

Nositelj projekta: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

Partneri: Romski resursni centar
Europski dom Vukovar
Medijacijski centar “Msvijet“
Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin
Osnovna škola Vladimir Nazor Potpićan

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2021. – 30.06.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 14.515,28 €

Kontakt osoba za više informacija: Natalija Havelka; natalija@centar-za-mir.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.centar-za-mir.hr

Sažetak projekta:
Projekt Program Mirotvorna škola započeo je s provedbom 01. rujna 2021. godine i traje do 30.06.2022. godine uz podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (Active Citizens Fund). Mirotvorna škola postupno razvija metodologiju i strukture kojima podržava i promovira školu kao zajednicu i koja na temeljima mirotvorstva, kulture nenasilja, solidarnosti i suradnje potiče društvenu uključenost mladih – škola kao zajednica i škola u zajednici. Mirotvorstvo u obrazovnom kontekstu povezuje građanski odgoj sa stavovima, vrijednostima i umijećem nenasilnog djelovanja te daje zajednički okvir prevenciji nasilja, aktivnom građanstvu i kulturi solidarnosti i suradnje, ovo držimo temeljem održivog mira i razvoja.

Program Mirotvorna škola daje odgovore na nedostatke kao što su sustavna podrška i praćenje napretka učenika u području socijalnih znanja i vještina ključnih za 21. stoljeće te sustavnog stručnog obrazovanja učitelja iz nenasilne transformacije sukoba za vrijeme studija i tijekom stručnog usavršavanja gdje se od njih očekuje da štite prava učenika, sprječavaju nasilje i stvaraju ozračje pogodno za učenje i podučavanje.

Ciljevi ovogodišnjeg programa su fokusirani na škole i organizacije civilnog društva okupljene u “Forum Mirotvorna škola“ kako bi osnažili mirovne kapacitete ustanova i škola koje promiču mirotvorstvo te ojačali kapacitete Foruma MIROTVORNA ŠKOLA za partnerstva na projektima i za uključivanje zainteresiranih škola u rad Foruma, aktivnije zagovaranje koncepta mirotvorne škole u lokalnim zajednicama, zagovaranje koncepta mirotvorne škole i uvođenja adekvatnog stručnog obrazovanja iz nenasilne transformacije sukoba za učitelje pred ministarstvom za kulturu i obrazovanje te donosiocima političkih odluka u RH.

𝗡𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗿𝗮𝗷𝘁𝗲 za mirovnu 𝗡𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂 𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗮 „𝗞𝗿𝘂𝗻𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗦𝘂𝗸𝗶𝗰́“ 𝟮𝟬𝟮𝟭!

📯📯 🗣
Javni poziv: Prepoznajte mirotvorne napore! 𝗡𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗿𝗮𝗷𝘁𝗲 za mirovnu 𝗡𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂 𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗮 „𝗞𝗿𝘂𝗻𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗦𝘂𝗸𝗶𝗰́“ 𝟮𝟬𝟮𝟭! Nominacije se primaju od 5. rujna do 5. studenoga 2021.g.!
𝗡𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗮 „𝗞𝗿𝘂𝗻𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗦𝘂𝗸𝗶𝗰́“ su namijenjeni pojedincima/kama, organizacijama i institucijama za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjek i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja u Hrvatskoj i njenom okruženju te uključuje i inicijative iz zemalja Zapadnog Balkana koje imaju utjecaj na izgradnju mira u Republici Hrvatskoj.
Uvjeti natječaja i obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Nagrade:
http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/nagrada/
http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/prijava/
Predlagati mogu fizičke i pravne osobe. Potrebno je popuniti prijavni obrazac uz pisane preporuke.
Kategorije:
🕊𝗡𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮 𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗺𝗶𝗿𝗼𝘁𝘃𝗼𝗿𝘀𝘁𝘃𝗮, 𝗻𝗲𝗻𝗮𝘀𝗶𝗹𝗷𝗮 𝗶 𝗹𝗷𝘂𝗱𝘀𝗸𝗶𝗵 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗮 “𝗞𝗿𝘂𝗻𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗦𝘂𝗸𝗶𝗰́”
Nagradu čine plaketa-zahvalnica te novčani iznos od 5.000, 00 HRK.
🕊𝗣𝗿𝗶𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗺𝗶𝗿𝗼𝘁𝘃𝗼𝗿𝘀𝘁𝘃𝗮, 𝗻𝗲𝗻𝗮𝘀𝗶𝗹𝗷𝗮 𝗶 𝗹𝗷𝘂𝗱𝘀𝗸𝗶𝗵 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗮 “𝗞𝗿𝘂𝗻𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗦𝘂𝗸𝗶𝗰́”
Priznanje čini plaketa – zahvalnica.
🕊𝗣𝗿𝗶𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗲 “𝗞𝗿𝘂𝗻𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗦𝘂𝗸𝗶𝗰́” 𝗞𝗡𝗝𝗜𝗚𝗔 𝗚𝗢𝗗𝗜𝗡𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟬./𝟮𝟬𝟮𝟭.
Priznanje čini plaketa – zahvalnica.
🕊𝗣𝗿𝗶𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗲 “𝗞𝗿𝘂𝗻𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗦𝘂𝗸𝗶𝗰́” 𝗠𝗜𝗥𝗢𝗧𝗩𝗢𝗥𝗡𝗔 𝗦̌𝗞𝗢𝗟𝗔
Priznanje čine plaketa-zahvalnica te nagradni šestodnevni edukativno-studijski posjet skupine učenika i učitelja nagrađene škole Osijeku, Vukovaru i Zlatnoj Gredi.
Nagrada je tijekom proteklih dvanaest godina postala prepoznatljivo mjesto okupljanja, zahvale, proslave i ohrabrenja za mirotvorne napore u Hrvatskoj i regiji. Ima nacionalni, regionalni pa i međunarodni doseg. Njen ugled leži u bogatstvu izvrsnosti i posvećenosti njenih dobitnika i dobitnica. Predstavljamo je kao „zajedničko tlo“: laureati se na više načina razlikuju i dolaze iz različitih društvenih slojeva, grupa i generacija a zajednička je posvećenost miroljubivom društvu.
Kontakt: Natalija Havelka 091 618 4 880; nagrada@centar-za-mir.hr
(iz)Gradimo mir zajedno! Prepoznajte mirotvorne napore!
NOMINIRAJTE! 😊

♻️𝑺𝑻𝑽𝑨𝑹𝑨𝑴𝑶 𝑼𝑴𝑱𝑬𝑻𝑵𝑶𝑺𝑻 𝑶𝑫 𝑶𝑻𝑷𝑨𝑫𝑨!♻️

📢📢𝘾𝙚𝙣𝙩𝙖𝙧 𝙯𝙖 𝙢𝙞𝙧, 𝙣𝙚𝙣𝙖𝙨𝙞𝙡𝙟𝙚 𝙞 𝙡𝙟𝙪𝙙𝙨𝙠𝙖 𝙥𝙧𝙖𝙫𝙖-𝙊𝙨𝙞𝙟𝙚𝙠 𝙥𝙤𝙯𝙞𝙫𝙖 𝙫𝙖𝙨 𝙣𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙙𝙨𝙩𝙖𝙫𝙡𝙟𝙖𝙣𝙟𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙖 “𝙍𝙊𝙐𝙈” 𝙪 𝙤𝙠𝙫𝙞𝙧𝙪 𝙍𝙤𝙢𝙨𝙠𝙚 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖𝙘𝙞𝙟𝙚 𝙢𝙡𝙖𝙙𝙞𝙝.

“ROUM” je centar za spašavanje odbačenih predmeta, gdje se Romi i umjetnici okupljaju kako bi metodom nadciklaže od otpada stvorili unikatne predmete za dizajn interijera.”

“Utjecaj epidemije COVID 19 na siromaštvo – socijalne i demografske posljedice i izazovi”

📍Sudjelovali smo na Konferenciji pod nazivom “Utjecaj epidemije COVID 19 na siromaštvo – socijalne i demografske posljedice i izazovi” koja se održava na inicijativu četiri najveća hrvatska grada: Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka.
Tema Konferencije je utjecaj epidemije COVID 19 na siromaštvo – socijalne i demografske posljedice i izazovi. Cilj konferencije je otvoriti niz tema koje su vezane uz borbu protiv siromaštva, prikazati modele i izazove s kojima se susreću dionici u socijalnom sustavu, a kojima je rad usmjeren prema cilju socijalne sigurnosti i pravde.
☑️Kao predavači, pored pročelnika gradskih ureda za socijalnu skrb iz Zagreba – Romana Galić, Rijeke – Karla Mušković, Splita – Magda Vrvilo i Osijeka – Romano Kristic, sudjeluju i predstavnici regionalne uprave, ustanova, organizacija civilnog društva te stručnjaci sa šireg područja rada kojima je bliska ova tematika (Osječko-baranjska županija, Centar za socijalnu skrb Osijek, Crveni Križ Osijek, Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, Udruga Breza, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Pravni fakultet Osijek – Studij socijalnog rada, Udruga Ne-ovisnost, Centar Klasje Osijek, Udruga PLANTaža, Dom za stare i nemocne Osijek i dr.)

ODLUKA O PRODAJI STANOVA KOJI SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada RH na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2021. godine donijela je Odluku o prodaji stanova u vlasništvu RH.
Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 78/2021. godine od 9. srpnja 2021. godine

Predmet prodaje:
– stanovi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu RH, koje na temelju ugovora o najmu ili drugog akta, koriste najmoprimci i članovi njihove uže obitelji.

Rok za podnošenje zahtjeva za otkup stana je 6 (šest) mjeseci od stupanja na snagu Odluke.

Zahtjev se podnosi nadležnim državnim tijelima koja upravljaju stanovima u vlasništvu RH.
Iznimno, za stanove u vlasništvu RH, koji se nalaze izvan područja posebne državne skrbi, a kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, za koje s najmoprimcima još nije zaključen ugovor o najmu stana, rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi 6 (šest) mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu.

Kupoprodajnu cijenu stana kupac može platiti:
– Odjednom u cijelosti u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovor o kupoprodaji stana
– Obročnom otplatom u jednakim mjesečnim obrocima do najdulje 20 godina

Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 2% i nije promjenjiva, obračunava se dekurzivnom metodom.
Trošak procjene po ovlaštenom sudskom vještaku snosi kupac, a odabir vještaka obavlja prodavatelj.
Ugovor o prodaji stana obavezno sadrži odredbu o zabrani otuđenja sana od 5 (pet) godina od sklapanja ugovora bez suglasnosti prodavatelja. Sadrži i odredbu da će po isteku roka zabilježbu zabrane otuđenja brisati sud na prijedlog stranke.
Zahtjevi zaprimljeni na temelju Odluke o prodaji stanova u vlasništvu RH, kao i ranije Odluke, a koji nisu riješeni do dana stupanja na snagu ove Odluke, rješavat će se prema odredbama ove Odluke.

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama.

Ako vam je potrebna pravna informacija, pravni savjet ili pomoć pri ispunjvanju zahtjeva za otkup stana možete se javiti Centru za mir Osijek, besplatna pravna pomoć, na besplatni telefon 0800 900 880.

DANI SJEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA IZVREŠENOG NAD BOŠNJACIMA U SREBRENICI

Prije dvadeset i šest godina počinjen je užasan zločin nad nedužnim ljudima. Počinjen je genocid nad Bošnjacima kao čin osvete, mržnje i obijesti. Svjestan, namjeran zločin, čiji su počinitelji željeli i htjeli počiniti upravo ono što su počinili. Svjesni su bili da ubijaju starce, djecu, nevine muškarce, iako ne samo muškarce, i to zato što su Bošnjaci.

Svake godine na mezarju Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima pokapaju se identificirane žrtve ovoga strašnog zločina.

Do sada pokapane su 6652 žrtve u Potočarima, od toga 435 maloljetne djece. Na drugim lokacijama pokopano je 237 žrtava. Traga se za još 1000 žrtava genocida izvršenoga u srpnju mjesecu 1995. godine u Srebrenici.

Nepalska kuhinja i glazba u osječkom American Baru Dollar

Jučer smo imali ugodno druženje gdje smo degustirali tradicionalna nepalska jela, s našim prijateljima iz Nepala, a cijeli doživljaj upotpunila je nepalska glazba uz koju se i zaplesalo. 🥣

📌Ove aktivnosti provode se kroz program INTERREG program Arrival Regions Interreg Central Europe , kojega u suradnji provode Grad Osijek , Informativno pravni centar – IPC, DKolektiv, Udruga Breza,
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek te drugi dionici u zajednici.

INTERREG Arrival Regions

Jučer smo imali ugodno druženje s državljanima Nepala koji žive i rade u našem gradu s ciljem integracije u društveni život naše zajednice.

Zajedno s predstavnicima Grada Osijeka, Udruge Breza i DKolektiva dočekali smo naše nove sugrađane na terenima NK Metalca, igrali smo nogomet te smo se uputili u obilazak stadiona “Gradski vrt”. Mladići su s nama podijelili kakvi su sportovi najzastupljeniji u Nepalu i koliko nepalski narod baštini kriket i odbojku kao svoje nacionalne sportove. ⚽️🏏

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje slijede unutar projekta INTERREG Arrival Regions.

NOVI POČETAK – Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava

Povećati društveni i politički utjecaj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj kroz razvoj inovativnih načina za učinkovitu zaštitu i promociju ljudskih prava cilj je projekta Novi početak.

Hrvatska se u proteklih nekoliko godina suočava s kontinuiranim srozavanjem ljudskih prava i sve težom socioekonomskom situacijom. Istovremeno, institucije su inertne i nemaju dovoljno kapaciteta za osmišljavanje javnih politika, odnosno rješenja za probleme građana i građanki temeljenih na ljudskim pravima i za sve kompleksnije političke, društvene i ekonomske izazove današnjice.

Kao odgovor na ove izazove, projektni partneri će zajedno s drugim organizacijama civilnog društva raditi na osmišljavanju novih načina rada i inovativnih modela za institucionalno i pravno zagovaranje, podršku žrtvama kršenja ljudskih prava te javnu komunikaciju i mobilizaciju građana i građanki. Projekt se temelji na partnerstvu, participativnosti i naučenim lekcijama. Objektivnim sagledavanjem izazova i problema u sektoru te zajedničkim oblikovanjem rješenja i konkretnih koraka gradit će se povjerenje, poticati sinergija i uspostavljati održiva, dugoročna i strukturna suradnja između organizacija civilnog društva.

Projekt je baziran na međupovezanosti javno-zagovaračkog rada te direktnog rada na zaštiti ljudskih prava i rada s ranjivim društvenim skupinama i zajednicama. Projektnim aktivnostima jačat će se kapaciteti za institucionalno zagovaranje i lobiranje za ljudskih prava prema domaćim i međunarodnim institucijama kroz edukaciju, usavršavanje, poticanje umrežavanja i dijeljenje resursa. Također, ojačat će se i izgrađivati kapaciteti organizacija civilnog društva za jačanje pravnog zagovaranja, kroz edukaciju i usavršavanje, ali i umrežavanje pravnika i pravnica koji rade u organizacijama sa za ljudska prava zainteresiranim odvjetnicima i odvjetnicama te članovima i članicama akademske zajednice. Projektne će aktivnosti doprinijeti i jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za javno komuniciranje i direktan rad s lokalnim zajednicama, ali i na zajedničkim naporima na mobilizaciji građana i građanki na zaštiti i promociji ljudskih prava.

Ovim projektom se zajedničkim snagama projektnih partnera i uključenih organizacija civilnog društva stvaraju nužni preduvjeti za promjenu paradigme djelovanja organizacija za ljudska prava iz reaktivnog u proaktivno i progresivno, odnosno iz obrane stečenih prava u njihovo daljnje proširivanje i promociju.

Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

Naziv projekta: Novi početak – sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava

Nositelj projekta: Kuća ljudskih prava Zagreb

Partneri:
Centar za mirovne studije
Inicijativa mladih za ljudska prava
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek
Human Rights House Foundation (Oslo, Norveška)

Razdoblje provedbe: 1.travnja 2021. do 31. ožujka 2024.

Ukupna vrijednost projekta: 199.909,82 EUR

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Novosel, kontakt@kucaljudskihprava.hr
Poveznice na relevantne internetske stranice: www.kucaljudskihprava.hr

🔜Uskoro, u sklopu projekta IN EDU project👇

Međunarodni kamp za učenike pod sloganom: 𝐎𝐬𝐦𝐢𝐬𝐥𝐢, 𝐮𝐤𝐥𝐣𝐮č𝐢 𝐬𝐞 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐥𝐮𝐣-𝐌𝐄𝐃𝐈𝐉𝐒𝐊𝐀 𝐏𝐈𝐒𝐌𝐄𝐍𝐎𝐒𝐓 𝐉𝐄 𝐕𝐀Ž𝐍𝐀‼️
🟡Kamp će okupit pobjednike građanskih Hackathona medijske i informacijske pismenosti koji su se održali u Bugarskoj, Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji.
🔵Od 14. do 16. svibnja 2021. timovi učenika okupit će se online i susresti s utjecajnim osobama i aktivistima koji će ih nadahnuti da se dodatno angažiraju i djeluju za različite društvene i građanske ciljeve.
https://in-eduproject.eu/student-camp.html
#INEDU
#Medialiteracy
#staytuned