Vijesti zaglavlje

Održane dvije fokus grupe u sklopu projekta INTEGRA

03. i 05.07.2018. u prostorijama Centra za mir, organizirali smo fokus grupu kao jednu od aktivnosti u sklopu projekta INTEGRA-Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstva.

U fokus grupi 03.07. dana prisustvovali su predstavnici institucija: Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje regionalni centar Osijek, Dom za djecu Klasje i Dom za djecu i mladež, dok su 05.07. na fokus grupi sudjelovali predstavnici nevladinih organizacija: Volonterski centar Osijek, Udruga Breza, Gradsko društvo Crveni križ Osijek, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Agencija lokalne demokracije i udruga Ja Ka.

Sudionici su na početku bili upoznati s projektom INTEGRA te s glavnim temama fokus skupine:
-Gradska vizija i usluge
-Urbana okolina
-Sudjelovanje građana i socijalna uključenost DTZ i migrantskih zajednica
-Stavovi prema DTZ-ovima i migrantima

Sudionici su proaktivno sudjelovali u fokus grupi razmjenjujući informacije, mišljenja i vlastita osobna iskustva. Na kraju fokus grupe, sudionici su bili pozvani da uključe druge aktivnosti projekta koje će se održati ove godine.

Izložba „Balkan Trails exhibition“

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe „Balkan Trails exhibition“ nagrađenih slovenskih autora: Ciril Jazbec, Matic Zorman, Boštjan Pucelj i Matej Povse, koja će se održati 19. lipnja 2018. (utorak) u 12h u Arheološki Muzej Osijek, Trg Svetog Trojstva 6

➡️Izložba se organizira povodom Međunarodnog dana izbjeglica (20. lipanj), a u okviru projekta Koalicija pozitivnih glasnika za borbu protiv govora mržnje na internetu i u sklopu 5. tjedni IZBJEGLICAma! i ostaje otvorena do 27. lipnja 2018. godine.

➡️Riječ je o izložbi fotografija skupine slovenskih autora, koji su htjeli pokazati ključne povijesne trenutke dolaska izbjeglica u njihovu zemlju i pokušaja (su)života s lokalnim stanovništvom. Budući da je 2015. rat u Siriji natjerao tisuće i tisuće nevinih ljudi da pobjegnu iz svojih domova, a život u susjednim zemljama nije bio dovoljno siguran, mnogi su se odlučili za opasno putovanje pokušavajući pronaći sigurno mjesto i novi dom negdje u Europi. Krenuli su takozvanom „Balkanskom rutom“, a Slovenija je bila jedna od njih.

➡️Projekt četiri slovenska fotografa jest individualni doživljaj i reakcija svakog autora na trenutno stanje. Povše i Zorman doslovno su se priključili izbjeglicama i ostajali s njima dan i noć. Jazbec je proširio područje svoga djelovanja kako bi uključio lokalno stanovništvo koje živi na područjima kojima izbjeglice prolaze, dok je Pucelj istraživao i proučavao te prostore nakon što ih izbjeglice napuste.

Radujemo se Vašem dolasku!

Donesena je odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA OSIJEK
Trg Augusta Šenoe 1
31 000 Osijek

Osijek, 25. svibnja 2018. godine

Na temelju odredbi čl. 29. Statuta Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, čl.29. Zakona o radu i čl. 37. st.1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, Upravni odbor Centra donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak.1.
1. ANGEL ČABARKAPA, iz Osijeka, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek.

Članak 2.
Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:
– vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti podataka;
– upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka;
– upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
– brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka
– omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka;
– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
– informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim odredbama Unije i Zakonom o zaštiti podataka[7],
– prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona
o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na
zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
– pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o zaštiti osobnih podataka,
– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
– djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Članak 3.
Službenik za zaštitu podataka ima obvezu tajnosti ili povjerljivosti glede obavljanja svojih zadaća, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o zaštiti podataka.

Članak 4.
Službenik za zaštitu osobnih podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti po nalogu voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Članak 5.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 6.
Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka CSS Rijeka su:
– e- mail: angel@centar-za-mir.hr
– službeni telefon broj: 031/ 206-886

Članak 7.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Centra.

Predsjednica UO Centra:
Julia Perić

Dostaviti :
1. Angel Čabarkapa, ovdje
2. Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb
3. Oglasna ploča
4. Pismo

INTEGRA – Komplet alata za audit integracije gradova

U sklopu projekta INTEGRA razvili smo komplet alata kako bi pomogao gradovima: izabranim dužnosnicima, općinskim službenicima, nevladinim organizacijama, obrazovnim ustanovama, organizacijama koja se bave migrantima i DTZ-ima te zajednicama općenito da provedu audit integracije lokalne politike i prakse, pitaju i odgovore na neka temeljna pitanja, prepoznaju prepreke i mogućnosti za integraciju DTZ-a na lokalnoj razini i da razviju preporuke za daljnja poboljšanja.

Više informacija na stranici integra-eu.net

Održan prvi sastanak Lokalne integracijske grupe u sklopu projekta Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstva – INTEGRA

Centar za mir je organizirao prvi sastanak lokalne integracijske grupe u sklopu projekta Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstva – INTEGRA 30. travnja 2018. godine u prostorijama Centra za mir. Na sastanku su se predstavljali članovi lokalne integracijske grupe Osijek, te svrhe i ciljeva grupe. Članove grupe činili su: Angel Čabarkapa; izvršni direktor Centra za mir (CZM), Natalija Havelka (CZM), Zrinka Rimac (CZM), Roberta Verner (Volonterski centar Osijek), Romano Kristić; Pročelnik ureda za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo grada Osijeka i njegova pomoćnica Gordana Stojanović.

Prezentirani su nedavno doneseni Akcijski plan za integraciju osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine kao i Okvir za integraciju odobama kojima je odobrena međunarodna zaštita na lokalnoj razini.
Pošto u Republici Hrvatskoj trenutno nema veliki broj migranata, na sastanku se razgovaralo kako se što bolje pripremiti na njihov sve veći dolazak, te su sudionici navodili primjere dobre prakse u zapadnim zemljama. Planiralo se uključiti Crveni križ u Osijeku i Grad Slavonski brod kako bi se stvorila podrška, povezanost i međusobno razumijevanje između gradova u provođenju aktivnosti koje slijede projektom.

Planiran je i dogovaran put u Italiju na sastanak koji će se održati 30. svibnja 2018. godine.

Obilježavanje Međunarodnog dana Roma

Jučer smo proslavili #MeđunarodniDanRoma

Međunarodni dan Roma, 8. travnja obilježava se čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. travnja 1971. godine u London, jednog od najvažnijih događaja u povijesti Roma. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava je u donjem dijelu zelene boje koja simbolizira zemlju, a u gornjem dijelu je plave boje koja simbolizira nebo. Crveni kotač, koji se nalazi u sredini zastave, predstavlja putovanja i migracije Roma. Službena romska himna temelji se na staroj romskoj pjesmi Đelem, đelem (˝idem, idem˝). Prvi kongres Roma u Londonu rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika (romani chiba), kao i službenim prihvaćanjem naziva ˝Rom˝, što na romskom jeziku znači čovjek. Na četvrtom Svjetskom kongresu Roma održanom 1990. godine u Poljskoj odlučeno je da se 8. travnja, dan kada je otvoren 1. Kongres u Londonu, proglasi za Svjetski dan Roma koji će se svake godine obilježvati u cijelom svijetu. Prema popisu stanovništva provedenom u 2011. godine u Hrvatskoj ima 16.975 Roma, a najviše ih je u Međimurskoj županiji. (Wikipedia)

Danas, 21.03. Međunarodni je dan za eliminaciju rasne diskriminacije

Danas, 21. ožujka obilježava se Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije. Rasna i etnička diskriminacija ozbiljne su prepreke u ostvarivanju temeljnih ljudskih prava.

Na današnji dan 1960.godine, prilikom mirnog prosvjeda protiv rasističkih zakona i aparthejda, policija u Južnoafričkoj Republici je ubila 69 osoba. Iako je od tog događaja Južna Afrika odbacila aparthejd, on je potpuno ukinut tek 1994., dolaskom Nelsona Mandele na vlast. Međunarodna zajednica donijela je Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, no, diskriminacija po ovoj osnovi i dalje je prisutna i najbrojnija među pritužbama koje građani za diskriminaciju upućuju pučkoj pravobraniteljici.

Centar za mir Osijek sjećanje na ovaj dan obilježit će u sklopu kampanje protiv govora mržnje na internetu, posebno govora usmjerenog protiv migranata, izbjeglica i tražitelja azila. Uvažavanje različitosti, tolerancija i pluralizam vrijednosti su za koje se Centar za mir- Osijek zalaže i zalagati će se u svojoj budućnosti. Poštujmo pravo na različitost i nikad ne umanjujmo vrijednost drugih!

Ovim putem pozivamo sve medije da podrže kampanju, te podijele naš vizual na svojim društvenim mrežama. Budite glasnici pozitivnih poruka protiv govora mržnje na internetu!

Također, pozitivnu poruku možete objaviti i na našoj interaktivnoj platformi projekta: https://www.positivemessengers.net/hr/

Sutra je Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije

Sutra, 21. ožujka obilježava se Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije. Rasna i etnička diskriminacija ozbiljne su prepreke u ostvarivanju temeljnih ljudskih prava.

Ovim putem vas pozivamo da podržite našu kampanju projekta Koalicije pozitivnih glasnika protiv govora mržnje na internetu, te podijelite naš vizual na svojim društvenim mrežama. Budite glasnici pozitivnih poruka protiv govora mržnje na internetu!

Također, pozitivnu poruku možete objaviti i na našoj interaktivnoj platformi projekta: https://www.positivemessengers.net/hr/