Vijesti zaglavlje

Održana javna tribina “Prava iz sustava socijalne skrbi”

Centar za mir je dana 11.12.2017. godine u 18:00 h u prostorijama Društvenog doma u Belom Manastiru, J. Antala 3, organizirao javnu tribinu „????? ?? ??????? ????????? ?????“.

Navedena tribina održana je u sklopu provedbe projekta „Besplatna pravna pomoć građanima Osječko-baranjske županije“, koji se financira iz sredstava Državnog proračuna za 2017. godinu a koji raspisuje Ministarstvo pravosuđa za ovlaštene udruge i pravne klinike za pružanje primarne pravne pomoći .

Cilj javne tribine je povećati informiranost starijih osoba/umirovljenika o pravima iz sustava socijalne skrbi.
Ovu javnu tribinu Centar za mir organizirao je u suradnji s Mirovnom grupom OAZA Beli Manastir.

Novi projekt: Holokaust na Balkanu –istraživanje, edukacija, sjećanja


Centar za mir je 1. prosinca 2017. godine započeo provedbu projekta „Holokaust na Balkanu –istraživanje, edukacija, sjećanja ”, koji su-financira Europska komisija kroz program Europa za građane, Komponenta 1 – Europska sjećanja .

Opći cilj projekta je sjećanje na holokaust, posebno istražujući sličnosti u pogledu na holokaust u Europi (uzimajući kao polazište Balkan) te poticanje rasprave o aktualnim izazovima u Europi kojima se definiraju vrijednosti raznolikosti, tolerancije i poštivanje ljudskih prava.

Specifični ciljevi projekta:

-upoznati sudionike s povijesnim aspektima i iskustva s naglaskom na različitim etničkim skupinama žrtvama holokausta čiji se život radikalno promijenila pod nacistima na Balkanu;
– prikupljanje i pružanje informacija o židovskoj naciji i religiji, drugim vjerskim i etničkim skupinama progonjenim pod nacističkim režimom, osobe s invaliditetom i osoba drugačije seksualne orijentacije;
– senzibiliziranje europskih građana u spomen na holokaust;
– razmjena dobrih praksi, strategija i obrazovnih metoda koje se koriste u obrazovanju o holokaustu i genocidu nad Židovima i Romima pod nacističkim režimom.

Kroz niz javnih događaja u Rumunjskoj, Srbiji, Bugarskoj, Makedoniji, Hrvatskoj i Grčkoj, međunarodni stručnjaci predstavit će i raspravljati o zajedničkim pitanjima holokausta u Europi, istraživanjima, komemoracijama, edukaciji o povijesnim događajima i europskim izazovima s kojima se suočavaju u borbu protiv netolerancije, antisemitizma, ksenofobije itd.
Osim toga, aktivnosti projekta imaju za cilj stvaranje obrazovnih materijala i online prezentacija, materijala koji će se besplatno distribuirati tijekom projektnih aktivnosti.

Projekt traje od prosinca 2017 do veljače 2019 u suradnji sa sljedećim organizacijama: Mod of Life Rumunjska, Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley” Bugarska, Inicijativa mladih „Hoću! Mogu!“ Srbija, N.G.O. CIVIS PLUS Grčka, Organizacija za socijalne inicijative „ARNO“ Makedonija i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek. Organizacija Mod of Life je glavni koordinator projekta.

Uručene mirovna Nagrada i priznanja „Krunoslav Sukić“ 2017

Svečanost dodjele Nagrade i priznanja “Krunoslav Sukić” 2017. održana je u četvrtak 7. prosinca u 11 sati u svečanoj sali HNK u Osijeku.
Mirovnu Nagradu za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić” 2017 dobila je Lina Budak, odvjetnica i aktivistica za ljudska prava;
Priznanje “Krunoslav Sukić” 2017 dobile su Jadranka Brnčić, Ana Raffai i sestra Vesna Zovkić, inicijativa katolkinja; Priznanje KNJIGA GODINE dobile su dvije knjige, dva autora: Ivica Đikić za dokumentarni roman o srebreničkom genocidu “Beara” te Nada Glad za biografsku studiju života i mirovnog djelovanja Franje Starčevića „Goranski mir(ovi)“; Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2017. dobili su učenici i Nastavnici oš Huge Badalić Slavonski Brod.
Posebno priznanje za podršku i solidarnost s izbjeglicama zaustavljenim na granici Srbije i Hrvatske dodijeljena je međunarodnim volonterima No Name Kitchen Šid.

Najava dodjele Nagrade i priznanja „KRUNOSLAV SUKIĆ“ 2017.

Nastavljajući dosadašnju tradiciju nagrađivanja za osobni doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka te dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja, Centar za mir i ove godine dodjeljuje Nagradu i priznanje Mirovna Nagrada Krunoslav Sukic

Nagrada je namijenjena osobama, organizacijama, inicijativama, školama koji djelovanje za dobro ljudi, zajednice i prirode svjedoče građanskom i ljudskom zauzetošću povezujući osobni razvoj i opće dobro.

Na svečanost dodjele Nagrade dolaze uvaženi gosti iz Hrvatske i iz inozemstva, te diplomatski predstavnici veleposlanstava u Hrvatskoj.

Zahvaljujemo svima koji su nominirali osobe, organizacije ili škole iz svojih sredina te im tako iskazali svoje uvažavanje. Zahvaljujemo brojnim prijateljima, donatorima, Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj, Gradu Osijeku, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na podršci u realizaciji Nagrade.

Dodjela nagrada će se održati 7. prosinca 2017. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku u 11h.

Održane edukacije na temu „Pravne implikacije govora mržnje s posebnim osvrtom na govor mržnje online“

Dana 6. i 7. studenog 2017. godine u Osijeku su održane dvije jednodnevne edukacije pod nazivom “Pravne implikacije govora mržnje s posebnim osvrtom na govor mržnje online”. Edukacija je predviđena u sklopu projekta “Koalicija pozitivnih glasnika za borbu protiv govora mržnje na internetu” čiji je nositelj Sofia Development Association iz Bugarske, a Centar za mir jedan je od partnera na projektu. Prvi je dan edukacije bio namijenjen za predstavnike udruga civilnog društva, studente te predstavnike medija, a ciljana skupina drugog dana bili su isključivo studenti.

Predavačice su bile dr. sc. Maja Munivrana Vajda, izvanredna profesorica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i stručnjakinja na području govora mržnje te Tena Dundović, magistra prava.

Profesorica Munivrana Vajda sudionicima je najprije izložila međunarodni pravni okvir o govoru mržnje, od njegove definicije sadržane u Preporuci Vijeća Europe o govoru mržnje iz 1997., do međunarodnih paktova i konvencija te Okvirne odluke EU iz 2008. godine o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije putem kaznenog prava. Potom je sudionicima predstavljeno nacionalno zakonodavstvo vezano uz govor mržnje, napose članak 325. Kaznenog zakona koji inkriminira govor mržnje. Uslijedio je pregled prakse nacionalnih sudova te Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Tena Dundović sudionicima je izložila statistiku o govoru mržnje te neke nedavne primjere govora mržnje u javnom prostoru. Predstavljene su mogućnosti prijave govora mržnje te posebno alati dostupni online pomoću kojih je moguće prijaviti neprihvatljiv sadržaj. Potom su prezentirana interna pravila te koraci prijave govora mržnje na Facebooku i YouTubeu, a predavanje je zaključeno s Kodeksom postupanja radi suzbijanja nezakonitog govora mržnje na internetu koji je Europska komisija potpisala s IT kompanijama Facebookom, Youtubeom, Microsoftom i Twitterom.

Interaktivni dio edukacije razlikovao se po danima. Prvi dan učesnici su na internetu pretraživali odredbe o neprihvatljivom sadržaju i govoru mržnje u Općim uvjetima korištenja pojedinih novinskih portala, društvenih mreža te stranica za kupovinu i aplikacija za dopisivanje. Ispunili su upitnik te javno izložili i komentirali svoje rezultate. Drugi dan održano je simulirano suđenje. Studenti su podijeljeni u tri grupe te je svaka imala zadatak braniti svoja stajališta, a slučaj se odnosio na stvarni predmet s Europskog suda za ljudska prava u kojem je utvrđena povreda članka 10. (sloboda izražavanja) Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Više o samom projektu: https://positivemessengers.net/hr/

https://www.facebook.com/Koalicija-pozitivnih-glasnika-za-borbu-protiv-govora-mr%C5%BEnje-na-internetu-1379953642121649/?ref=page_internal

Početak provedbe projekta Balkan Kaleidoskop

“Balkan Kaleidoskop” je projekt koji se bavi jednim od najkrvavijih sukoba u suvremenoj povijesti Europe koji je trajao sve dok se Zapadni Balkan nije rascjepkao na dijelove. Desetljeće zajedničke povijesti zaboravljene su i izgubljene u pepelu, obitelji su razdvojene, susjedi su postali neprijatelji, roditelji su sahranili svoju djecu, dok je na kraju Jugoslavija kao povijesni simbol ujedinjenja slovenskih naroda dekonstruirana u “stare nove” nezavisne entitete i države.

Projektni partneri iz civilnog društva, lokalnih vlasti, obrazovnih institucija iz različitih lokalnih zajednica i svi ostali partneri širom Europe, raspravljat će o kulturi sjećanja i očuvanju uspomena i svjedočenja povijesti narativa prethodnih generacija, o njihovom životu u predkonfliktnim vremenima koja će nam pomoći rekonstruirati slike i lanac događaja epohe kroz koju su živjeli.

Projekt stavlja naglasak na značaj i vrijednost usmene povijesti i različitih perspektiva povijesnog narativa. Projekt ima za cilj promociju razumijevanja zajedničke povijesti Europe među mladim ljudima, zajedničkih vrijednosti i unaprjeđenje poštovanja, tolerancije i uvažavanja raznolikosti u svijetlu sjećanja na ratove na prostorima bivše Jugoslavije.

Konkretno, cilj projekta je pomoći mladim ljudima širom Europe bolje razumijevanje složenih i osjetljivih pitanja interkulturalnog i međuetničkog dijaloga, razvijajući kapacitete za upotrebu multiperspektivne metodologije kao jednostavnih metoda za učenje i narativno poticanje kritičkog i nepristranog razmišljanja. Kroz ove aktivnosti, projekt potiče temu važnosti mira u Europi, kao i razumijevanje ciljeva i napora koji su postignuti u zemljama Balkana u pravcu demokratskih reformi i unapređenja integracije u EU.

Projekt će trajati 18 mjeseci počevši sa međunarodnim događajem (25-28. listopada 2017. godine) u Osijeku, a zasnovan je na aktivnostima započetim na lokalnom nivou s izraženom europskom dimenzijom. Uz događaja u Osijeku, međunarodni događaj će biti također održan i u Mostaru. Lokalne aktivnosti bit će održane u partnerskim zemljama: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Italiji, Srbiji, Sloveniji i Makedoniji. Na ovim događajima sudionici će se baviti temama u vezi rata na prostoru bivše Jugoslavije kroz satove povijesti i interaktivne radionice. Na kraju, sudionici će online predstaviti rezultate svojih istraživanja.

Balkan Kaleidoscope info_template_en

Poziv na edukaciju “Pravne implikacije govora mržnje s posebnim osvrtom na govor mržnje online”

Pozivamo sve zainteresirane predstavnike medija i organizacija civilnog društva na jednodnevnu edukaciju “Pravne implikacije govora mržnje s posebnim osvrtom na govor mržnje online” koju organizira Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u okviru projekta “Koalicija pozitivnih glasnika za borbu protiv govora mržnje na internetu”.

Edukacija će se održati 06. studenog 2017. godine (utorak) u Osijeku, Esseker centar, I. kat, Ribarska ulica 4-6 (prostorije Volonterskog centra Osijek), u trajanju od 9,30 do 16,00 h.

Također pozivamo sve zainteresirane studente na jednodnevnu edukaciju “Pravne implikacije govora mržnje s posebnim osvrtom na govor mržnje online” koju također organizira Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u okviru projekta “Koalicija pozitivnih glasnika za borbu protiv govora mržnje na internetu”.

Edukacija će se održati 07. studenog 2017. godine (utorak) u Osijeku, Esseker centar, I. kat, Ribarska ulica 4-6 (prostorije Volonterskog centra Osijek), u trajanju od 9,30 do 16,00 h.

Za prijavu na edukacije potrebno je javiti se na e-mail:centar-za-mir@centar-za-mir.hr

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na telefon Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek: 031/206 886, lok 29; ili na e-mail: natalija@centar-za-mir

Poziv za nominacije za Nagradu i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2017

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek objavljuje javni poziv za nominacije za mirovnu Nagradu: Nagradu i priznanja
za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2017.

Javni poziv, uvjeti natječaja i obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Nagrade:

http://www.krunoslav-sukic.centar- za-mir.hr/nagrada/
http://www.krunoslav-sukic.centar- za-mir.hr/prijava/

Nominacije se zaprimaju od 5. rujna do 15. studenoga 2017.g.

Nagrada i priznanja „Krunoslav Sukić“ je prva mirovna nagrada u Hrvatskoj. Centar za mir – Osijek
dodjeljuje ovu nagradu devetu godinu pojedincima, organizacijama i institucijama za osobit doprinos
u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja.

Kategorije:
Nagrada za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić”
Nagradu čine plaketa-zahvalnica te novčani iznos od 5.000, 00 HRK.
Priznanje za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić”
Priznanje čini plaketa – zahvalnica.
Priznanje “Krunoslav Sukić” KNJIGA GODINE
Priznanje čini plaketa – zahvalnica.
Priznanje “Krunoslav Sukić” MIROTVORNA ŠKOLA
Priznanje čine plaketa-zahvalnica te sedmodnevni edukativno-studijski posjet skupine učenika/ca i
nastavnica nagrađene škole Osijeku i Vukovaru.

Važno je nominirati!

TRENING ZA PROFESIONALCE O PRAVIMA, PODRŠCI, ZAŠTITI I NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Documenta – crentar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Udruga za pomoć žrtvama kaznenih djela “Bijeli krug” iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz VUkovara, u suradnji s Pravosdnom akademijom i Uredom Pučke pravobranitlejce RH, provela je trening za profesionalce.

Trenitng je održan u Vukovaru, Muzej Grada Vukovara, Dvorac Eltz, 10. i 11. srpnja 2017. godine.

Teme treninga su bile:
Predstavljanje Nacionalnog pozivnog centra;
Žrtve diskriminacije u kaznenom i prekršajnom postupku;
Posljedice žrtava kaznenih djela;
Žrtve u kaznenom postupku;
Praksa nacionalnih sudova i Europskog suda za ljudska prava;
Metodologija istraživanja

Održana tribina u Belišću

U Belišću je 29.6.2017. održana dvosatna javna tribina koju je organizirao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine Grada Belišća, kao integralni dio jednogodišnjeg projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financijski podržava UNHCR.

O reguliranju boravka u Hrvatskoj sudionicima tribine uvodno je govorio Nikola Pepić, zamjenik načelnika Policijske postaje Belišće, a o diskriminaciji, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu, te o instituciji, nadležnosti i ovlastima pučkog pravobranitelja Mladen Stojanović, savjetnik za pravna pitanja iz Područnog ureda pučke pravobraniteljice. Uvodničari su na jednostavan i razumljiv način sudionicima tribine prezentirali svoje teme, a za ilustraciju su im poslužili brojni konkretni primjeri iz prakse.
Sudionici/ce tribine, mahom pripadnici romske nacionalne manjine, aktivno su se uključili u raspravu, postavili brojna pitanja uvodničarima na koja su dobili i jasne odgovore koji će im biti od koristi u životu.

Na tribini su sudjelovali i predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije Branko Petrović, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belišća Mario Balog, te predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Općine Darda Branko Đurđević.