Vijesti zaglavlje

MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – BELI MANASTIR 09.03.2016.

U srijedu, 09. ožujka 2016. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je u belomanastirskom Društvenom centru motivacijski sastanak s predstavnicama P.G.D.I.-ja Mirelom Alagić i Erikom JasnićMirovne grupe “Oaza“ Anom Jeličić te Udrugom romskog prijateljstva „Luna“ Duškom Kostićem. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Sadržaj motivacijskog sastanaka bio je dogovor oko budućih aktivnosti na neovisnom monitoringu koje provode navedene organizacije: P.G.D.I. prati učinkovitost provedbe mjere “Garancija za mlade”, Mirovna grupa Oaza prati učinkovitost provedbe mjere 7. “Osigurati trajno i privremeno stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji sukladno raspoloživim stambenim prostorima” iz “Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine” dok Udruga Romskog prijateljstva prati provedbu mjere 2.4.3 Organizirati programe javnih radova i uključiti dugotrajno nezaposlene osobe pripadnike romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2015. godine.

Projekt Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I iz Belog Manastira i koordinatorica projekta utvrdili su da je slab odaziv mladih za sudjelovanjem u anketi o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“. Zbog navedenog, koordinatorica projekta je poslala zamolbe na adrese nekoliko općina i gradova naše županije sa zamolbom da anketu proslijede mladima koji u njihovim tijelima koriste ili su koristili neku od mjera „Garancije za mlade“. Ista zamolba upućena je Savjetu mladih Općine Kneževi Vinogradi.

Udruga Romskog prijateljstva „Luna“ iz Belog Manastira nastavlja s distribucijom anketnih upitnika prema pripadnicima romske nacionalne manjine – korisnicima javnih radova. Koordinatorica projekta zaprimila je dopis Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Beli Manastir o broju uključenih pripadnika romske nacionalne manjine u programe javnih radova tijekom 2015. godine. Prema njihovim evidencijama tijekom 2015. godine na području Baranje ukupno je bilo uključeno 137 pripadnika/ca romske nacionalne manjine.

Predstavnica Mirovne grupa „OAZA“ iz Belog Manastira dostavila je ispunjene anketne upitnike od strane grada Belog Manastira i Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, sunositelja mjere 7. – osiguranje trajnog ili privremenog stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji iz Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine. Niti jedan od navedenih sunositelja nije evidentirao niti jedan zahtjev za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji tijekom 2015. godine.

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA „GARANCIJA ZA MLADE“ – za poslodavce

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Info-centar za mlade/PRONI – Centar za socijalno podučavanje Osijek, Organizacija za građanske inicijative Osijek – O.G.I., Projekt Građanske Demokratske Inicijative Beli Manastir – P.G.D.I provode istraživanje o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ na području Slavonije i Baranje. Monitoring se provodi u sklopu projekta IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” financiranog sredstvima Europske unije i Ureda za udruge Vlade          RH.
Svrha i cilj upitnika je dobiti odgovor o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“.
Upitnik je sastavljen na temelju održane fokus grupe poslodavaca, predstavnika javnih i državnih institucija, mladih, a koje su organizirale navedene organizacije u studenom 2015. godine. Anketa se sastoji od zatvorenih i otvorenih pitanja, pa vas molimo za iskreno mišljenje prilikom odgovaranja.

Mjera “Garancija za mlade” novi je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba (15 do 30 godina) radi što brže aktivacije na tržištu rada. Više o mjeri na www.gzm.hr.

Neke od najzastupljenijih su stručno osposobljavanje mladih i javni radovi mladih.

Najljepše vas molimo za odvajanje malo vremena i popunjavanje ovog anonimnog upitnika. 

Anketu mogu ispuniti poslodavci koji su koristili ili koriste navedene mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i poslodavci koji do sada nisu koristili navedene mjere.

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA “GARANCIJA ZA MLADE” – ZA POSLODAVCE KOJI SU KORISTILI MJERE

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA “GARANCIJA ZA MLADE” – ZA POSLODAVCE KOJI NISU KORISTILI MJERE

DRUGA RADIONICA O ZLOČINU IZ MRŽNJE

Dana 25. i 26. siječnja 2016. godine održana je druga radinica edukacije pravosudnih radnika Osječko baranjske i Vukovarsko srijemske županije o zločinu iz mržnje. Radinici su nazočili predstavnici općinskih i županijskih državnih odvjetništava iz Osijeka i Vukovara, općinskih i županijskih sudova iz Osijeka i Vukovara, predstavnici Ureda Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske, predstavnici monitoring tima suđenja za ratne zločine.

Teme druge radinice su bile:

“Zločin iz mržnje: temeljna obilježja i hrvatski koncept”
( pojam mržnje i utjecaj na počinjenje kaznenog djela, obilježja i normativni koncept zločina iz mržnje u Republici Hrvatskoj, govor mržnje -značenje, implikacije i regulacija u kaznenom pravu)

predavačica: dr.sc. Barbara Herceg Pakšić, Pravni fakultet Sveučilišta „Josip Juraj Strossmayer“ iz Osijeka

predstavljanje Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje
i praktične vježbe

predavačica: dr.sc. Barbara Herceg Pakšić, Pravni fakultet Sveučilišta „Josip
Juraj Strossmayer“ iz Osijeka

– „Zapadni koncept – istočni zločini: Implementacija
modela zločina iz mržnje u postkomunističkom okružju“

predavač: Piotr Godzisz, član Međunarodne mreže za zločin iz mržnje, University College London, School of Slavonic and Eastern European Studies

PETI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”, OSIJEK, 13. SIJEČNJA 2016.

5_partnerski_Osijek5_partnerski_Osijek_slika2

13. siječnja 2016. godine u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Trg Augusta Šenoe 1, Osijek održan je peti sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“.

Sastanku su nazočili partneri iz Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda (IPC), Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca (SDF) te domaćini Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Ključna tema sastanka bio je dogovor oko izrade međuizvještaja, kao i planiranje aktivnosti u 2016. godini – drugoj godini provedbe projekta.

IPA 2011 – QUALITYWATCH – Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj – istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete

U sklopu projekta QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (http://www.ipa-qualitywatch.eu/), Institut za razvoj obrazovanja u suradnji s partnerima Udrugom MI iz Splita, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar te pridruženi partnerom, udrugom za razvoj visokog školstva UNIVERSITAS iz Rijeke, provodi istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanja u tri županije: Grad Zagreb, Osječko-baranjska županija te Splitsko-dalmatinska županija. Istraživanjem će biti obuhvaćena sva visoka učilišta (sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole) koja se nalaze na području te županije.

Ovaj projekt provodimo kako bi dali jednostavan i razumljiv odgovor na pitanje – Što građani mogu znati o kvaliteti pojedinog visokog učilišta? Koristeći službene dokumente proizašle iz zakonski reguliranih postupaka, približit ćemo procjene kvalitete pojedinih visokih učilišta svakom zainteresiranom građaninu i građanki Republike Hrvatske.

Istraživanjem prikupljamo podatke koji će nam omogućiti sljedeće:

  • Čitljiviji prikaz podataka o provedenim postupcima osiguravanja kvalitete na određenom visokom učilištu.
  • Procjenu transparentnosti unutarnjih postupaka osiguravanja kvalitete
  • Procjenu transparentnosti vanjskih postupaka osiguravanja kvalitete.

Centar za mir – Osijek će provesti istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u Osječko-baranjskoj županiji.

TRAŽIMO ZAPOSLENIKE

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji sa organizacijom Save the children International, raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta u prihvatnim centrima.

Cultural Mediator Advert

Finance Officer – Advert

Finance Manager – Advert

HR Manager – Advert new

Molimo zainteresirane kandidate da svoj CV dostave na mail, naveden u tekstu natječaja. Tekstu natječaja za navedeno radno mjesto pristupite klikom na željeno radno mjesto.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE UKINUO OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU ZA ZLOČIN IZVRŠEN U GRUBORIMA 1995. GODINE

Vrhovni sud RH ukinuo je oslobađajuću presudu Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu, za zločine počinjene u selu Grubori dana 25. kolovoza 1995. godine, gdje je ubijeno šestero starijih civila.

Nepravomoćnom presudom opt. Frano Drljo i opt. Božo Krajina, obojica bivši pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko MUP RH, oslobođeni su krivnje za zločin u Gruborima.

Vrhovni sud RH nije prihvatio obrazloženje Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu, koje je zaključilo da nema dovoljno dokaza za osudu optuženika.

Ponovljeni postupak provest će se pred izmijenim Vijećem za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu.

PREDAVANJE O ZLOČINU IZ MRŽNJE STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA IZ OSIJEKA

Dana 8. prosinca 2015. godine, na Županijskom sudu u Osijeku, održano je predavanje o zločinu iz mržnje. Predavač je bio g. Krunoslav Barkić, sudac Županijskog suda u Osijeku. Predavanje je održano za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer iz Osijeka.

Predavanje je pratilo 60 učesnika, studenata (seminar na  katedri Kaznenog prava)  Pravnog fakulteta, profesorica na PFO i dvoje članova Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka.

ODLUKA ŽALBENOG VIJEĆA MKSJ U PREDMETU STANIŠIĆ I SIMATOVIĆ

Žalbeno vijeće MKSJ dana 15. prosinca 2015. godine poništilo je prvostupanjsku presudu Raspravnog vijeća MKSJ, kojom su oslobođeni Jovica Stanišić, bivši zamjenik načelnika i načelnik Službe državne bezbjednosti (SDB) MUP Republike Srbije, i Franko Simatović, bivši zamjenik načelnika Druge uprave Službe državne bezbjednosti MUP Republike Srbije i specijalni savjetnik u SDB.

Žalbeno vijeće je naložilo ponovno suđenje optuženicima Stanišiću i Simatoviću, po svim točkama optužnice.

Tužiteljstvo MKSJ je u svojoj optužnici Stanišića i Simativića optužilo da su od travnja 1991. do 31. prosinca 1995. godine, kroz svoje sudjelovanje u udru ženom zločinačkom pothvatu (UZP), počinili zlo čine u Srpskoj Autonomnoj Oblasti Krajina i Srpskoj Autonomnoj Oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem u Hrvatskoj, kao i u općinama Bijeljina, Bosanski Šamac, Doboj, Sanski Most, Trnovo i Zvornik u Bosni i Hercegovini. Zajednički cilj navodnog UZP bio je prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba, prvenstveno Hrvata, bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

U optužnici se navodi da je taj UZP uključivao počinjenje ubojstva kao kršenja zakona ili običaja ratovanja i kao zlo čin protiv čovječnosti, kao i deportacije, druga nehumana djela (prisilno premještanje) i progon (putem ubojstava, deportacije i drugih nehumanih djela (prisilno premještanje)) kao zločine protiv čovječnosti. Stanišić i Simatović se također terete da su planirali, naredili i/ili na drugi način pomagali i podržavali planiranje, pripremu ili izvršenje kaznenih djela navedenih u optužnici.

Raspravno vijeće MKSJ je dana 30. svibnja 2013. zaključilo da su mnoge od zločina navedenih u optužnici zaista počinile razne srpske snage na gore navedenim lokacijama. Međutim, Raspravno vijeće, većinom glasova, nije utvrdilo krivicu ni Stanišića ni Simatovića za počinjenje tih kaznenih djela sudjelujući u UZP, Vijeće je zaključilo da nije izvan razumne sumnje dokazano da su posjedovali potrebnu namjeru da doprinesu ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja. Raspravno vijeće je također zaključilo da nije utvrđeno izvan razumne sumnje da su Stanišić ili Simatović planirali ili naredili ove zločine, i, većinom glasova vijeća, da su pomagali i podržavali ove zločine. Slijedom toga, Raspravno vijeće je, većinom glasova, Stanišića i Simatovića oslobodilo krivice po svim točkama optužnice.

Tužiteljstvo je uložilo žalbu na presudu Raspravnog vijeća navodeći tri žalbena razloga.

II. SASTANAK LOKALNE STRUČNE PLATFORME – OSIJEK – PROSINAC 2015.

20151214_131011

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek 14. prosinca 2015. godine organizirao je drugi sastanak lokalne stručne platforme Osijek u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini. Inicijalni sastanak platforme održan je u srpnju ove godine.

Na sastanku je uz članove i članice platforme sudjelovao i pročelnik upravnog odjela za financije i nabavu Grada Osijeka, gdin.David Krmpotić.

Jedna od tema sastanka bila je transparentnost lokalnog proračuna, a povodom dodjele priznanja za transparentnost proračuna za 2015. godinu Instituta za javne financije Gradu Osijeku. David Krmpotić predstavio je novi projekt Grada Osijeka – weblog “Čist račun – osječki proračun” na kojem građani imaju potpune, točne i pravodobne informacije o prihodima i rashodima gradskog proračuna. Ovim projektom nastoji se osigurati dobra komunikacija između Grada i građana, približiti proračun građanima te ih potaknuti da prate aktivnosti Grada i sudjeluju u njihovu kreiranju.

U nastavku razgovaralo se o godišnjem financiranju udruga kroz prijavu projekata na gradski natječaj te novom modelu financiranja. Predstavnica „Potrošačkog foruma“ ukazala je na problem financiranja Savjetovališta za potrošače, te obvezu gradova – jedinica lokalne uprave, da sukladno Zakonu o zaštiti potrošača financiraju rad Savjetovališta.

Članovi/članice platforme zaključili su da ukazani projekt svakako doprinosi načelima dobrog upravljanja (građanska participacija, transparentnost…) te da treba nastaviti s istim.  

Na sastanku platforme nastavno su se razmijenile informacije o isteku gradske Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015. Članica platforme, predstavnik gradskog Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo izvjestila je kako će sredinom 2016. biti donijeta nova lokalna strategija, a u procesu izrade će uz Povjerenstvo za OSI ulogu imati i mnogobrojne udruge koje će se početkom 2016. pozvati na okrugli stol kako bi Grad dobio povratnu informaciju, preporuke.

Članovi/članice platforme složili su se s navedenim kako u proces izrade nove lokalne Strategije treba uključiti sve relevantne dionike, a posebno udruge invalida kako bi jasno ukazali na nove probleme i dali preporuke za njihovo rješavanje. Članovi platforme smatraju da je lokalna Strategija svakako bila uspješan alat za borbu protiv diskriminacije osoba s invaliditetom.

Komentirana je dosadašnja provedba Akcijskog plana provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za 2011-2015 na području Osječko-baranjske županije u odnosu na Grad Osijek. Članove/članice platforme o provedbi na lokalnoj razini izvjestila je Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Osijeka, gđa.Sanja Stipanić. Članovi/ice su raspravljali o provođenju kampanja i drugih aktivnosti s ciljem upoznavanja javnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i drugim diskriminacijskim zakonima te mehanizama zaštite od rodne diskriminacije, o obilježavanju relevantnih dana vezano uz ravnopravnost spolova te o političkoj zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na regionalnoj i lokalnoj razini (od dva Dogradonačelnika niti jedna žena, od 7 pročelnika/ica upravnih odjela 2 su žene, a od 36 gradskih zastupnika/ica 9 su žene).

Članovi/članice platforme smatraju da pri izradi sljedećeg Akcijskog plana gradska povjerenstva (Beli Manastir i Osijek) predlože Županijskom povjerenstvu da uvrsti mjeru koja će se odnositi na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji.

Članovima i članicama predstavljen je i proces neovisnog monitoringa organizacija s područja Osijeka u sklopu projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ IPA 2011, financiran sredstvima EU i Ureda za udruge Vlade RH, kojeg provodi Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s dva nacionalna partnera .