Vijesti zaglavlje

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA – studijski boravak Ekonomske i turističke škole Daruvar – podrška princa Charlesa

Škola dobitnica priznanja MIROTVORNA ŠKOLA 2015 nagrađena je sedmodnevnim studijsko-edukativnim posjetom Osijeku. Završni seminar posjetio je Princ Charles i nadvojvotkinja od Cromwella.

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2015 je dodijeljeno je učenicima i nastavnicima Ekonomske i turističke škole Daruvar. Škola je nagrađena sedmodnevnim studijsko-edukativnim posjetom istočnoj Hrvatskoj.  U Osijeku-Vukovaru – Dalju boravili su od 11. do 16. ožujka 2016. Završni seminar MIR JE U NAŠIM RUKAMA posjetio je Princ Charles i nadvojvotkinja od Cromwella.

Studijska posjeta je podrška učenicima i nastavnicima škole da ojačaju svoje mirovne kapacitete dodatnim znanjima i vještinama upravljanja sukobom, vršnjačke medijacije i nenasilnog djelovanja te povezivanjem i razmjenom s drugim školama, institucijama i organizacijama civilnoga društva.

Program studijskog posjeta oblikovan je u odnosu na interese škole i sadrži nekoliko ključnih elemenata: trening iz vršnjačke medijacije i kreativnog rješavanja sukoba; učenje iz iskustva stradanja u Domovinskom ratu i poduhvata mirnog završetka rata; proširivanje znanja – o vučedolskoj kulturi i posjeta znanstveno kulturnom centru “Milutin Milanković”; susretima za pet srednjih škola iz Osijeka koje imaju isto odgojno usmjerenje prema mirotvorstvu; te nekoliko udruga koje svojim radom doprinosi boljem životu zajednice, uključujući brigu za napuštene životinje.

Završni seminar MIR JE U NAŠIM RUKAMA posvećen je razmišljanjima o pitanju kako ja doprinosim miru. Razgovor su vodili učenici nagrađene škole, Ekonomske i turističke škole Daruvar i učenici i nastavnici nekoliko srednjih škola iz Osijeka. Uvodničari/ke:

Marijan Gubina: (Auxsillium): Što mogu učiniti za mir – od zatočenika logora do promicatelja nenasilja

 Irena Mikulić (PRONI): Mladi i nenasilje -Što mi mladi možemo učiniti za mir?

Mirza ef. Delić: medžlis islamske zajednice Osijek: Kako premostiti predrasude? Islam i nenasilje

Katarina Kruhonja (Mirovna Nagrada „Krunoslav Sukić“): Mirotvorna škola – što je to?

Seminar je posjetio princ Charles i nadvojvotkinja od Cromwella.

Projekt Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA provodi Centar za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek u partnerstvu s MSvijet – medijacijskim centrom i sudjelovanje više organizacija, institucija i škola:  udruga „Pobjede“, udruga „Auksilium“, Ambasada lokalne demokracije, Nansen dijalog centar, Proni centar, Fade In, Ekonomska škola Osijek, Građevinska škola Osijek, Medicinska škola Osijek, Trgovačka škola Osijek, Matematička gimnazija, a uz financijsku podršku Zaklade za razvoj civilnoga društva.

OKRUGLI STOL U BJELOVARU 30.3.2016. GODINE

Dana 30. ožujka 2016. godine, u Bjelovaru je održan okrugli stol „Procesuiranje terorističkih akata počinjenih 90-tih i prava žrtava terorizma“.

Organizatori  okruglog stola bile su tri organizacije: Documenta – centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka i „Pravda“-  udruga osoba oštećenih terorističkim djelovanjem iz Bjelovara.

Održani okrugli stol jedna je od aktivnosti projekta „Podrška strategiji razvoja pravosuđa u području ljudskih prava“, koji provode navedene tri organizacije.

Uvodničari su bili:

Bojana Ivanišević odvjetnica: postupci pred nacionalnim sudovima i upravnim tijelima

Klaudio Čarin iz Odvjetničkog ureda Zorana Novakovića: odgovornost države u praksi Europskog suda za ljudska prava

Milena Čalić Jelić iz Documente: Prijedlog izmjena Zakona o obnovi u javnom savjetovanju

Zoran Pusic iz GOLJP-a iz Zagreba: javno zagovaranje rješenja naknade štete žrtvama terorističkih akata

U drugom dijelu okruglog stola prikazan je dokumentarni film „Glasovi straha – Pravda“, autora Nebojše Slijepčevića. Film je snimila HTV u suradnji s europskim koprodukcijama o izazovima multikulturalnog društva unutar EBU, stručne skupine za multikulturu sedam europskih javnih televizija.

MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – BELI MANASTIR 09.03.2016.

U srijedu, 09. ožujka 2016. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je u belomanastirskom Društvenom centru motivacijski sastanak s predstavnicama P.G.D.I.-ja Mirelom Alagić i Erikom JasnićMirovne grupe “Oaza“ Anom Jeličić te Udrugom romskog prijateljstva „Luna“ Duškom Kostićem. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Sadržaj motivacijskog sastanaka bio je dogovor oko budućih aktivnosti na neovisnom monitoringu koje provode navedene organizacije: P.G.D.I. prati učinkovitost provedbe mjere “Garancija za mlade”, Mirovna grupa Oaza prati učinkovitost provedbe mjere 7. “Osigurati trajno i privremeno stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji sukladno raspoloživim stambenim prostorima” iz “Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine” dok Udruga Romskog prijateljstva prati provedbu mjere 2.4.3 Organizirati programe javnih radova i uključiti dugotrajno nezaposlene osobe pripadnike romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2015. godine.

Projekt Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I iz Belog Manastira i koordinatorica projekta utvrdili su da je slab odaziv mladih za sudjelovanjem u anketi o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“. Zbog navedenog, koordinatorica projekta je poslala zamolbe na adrese nekoliko općina i gradova naše županije sa zamolbom da anketu proslijede mladima koji u njihovim tijelima koriste ili su koristili neku od mjera „Garancije za mlade“. Ista zamolba upućena je Savjetu mladih Općine Kneževi Vinogradi.

Udruga Romskog prijateljstva „Luna“ iz Belog Manastira nastavlja s distribucijom anketnih upitnika prema pripadnicima romske nacionalne manjine – korisnicima javnih radova. Koordinatorica projekta zaprimila je dopis Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Beli Manastir o broju uključenih pripadnika romske nacionalne manjine u programe javnih radova tijekom 2015. godine. Prema njihovim evidencijama tijekom 2015. godine na području Baranje ukupno je bilo uključeno 137 pripadnika/ca romske nacionalne manjine.

Predstavnica Mirovne grupa „OAZA“ iz Belog Manastira dostavila je ispunjene anketne upitnike od strane grada Belog Manastira i Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, sunositelja mjere 7. – osiguranje trajnog ili privremenog stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji iz Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine. Niti jedan od navedenih sunositelja nije evidentirao niti jedan zahtjev za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji tijekom 2015. godine.

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA „GARANCIJA ZA MLADE“ – za poslodavce

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Info-centar za mlade/PRONI – Centar za socijalno podučavanje Osijek, Organizacija za građanske inicijative Osijek – O.G.I., Projekt Građanske Demokratske Inicijative Beli Manastir – P.G.D.I provode istraživanje o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ na području Slavonije i Baranje. Monitoring se provodi u sklopu projekta IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” financiranog sredstvima Europske unije i Ureda za udruge Vlade          RH.
Svrha i cilj upitnika je dobiti odgovor o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“.
Upitnik je sastavljen na temelju održane fokus grupe poslodavaca, predstavnika javnih i državnih institucija, mladih, a koje su organizirale navedene organizacije u studenom 2015. godine. Anketa se sastoji od zatvorenih i otvorenih pitanja, pa vas molimo za iskreno mišljenje prilikom odgovaranja.

Mjera “Garancija za mlade” novi je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba (15 do 30 godina) radi što brže aktivacije na tržištu rada. Više o mjeri na www.gzm.hr.

Neke od najzastupljenijih su stručno osposobljavanje mladih i javni radovi mladih.

Najljepše vas molimo za odvajanje malo vremena i popunjavanje ovog anonimnog upitnika. 

Anketu mogu ispuniti poslodavci koji su koristili ili koriste navedene mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i poslodavci koji do sada nisu koristili navedene mjere.

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA “GARANCIJA ZA MLADE” – ZA POSLODAVCE KOJI SU KORISTILI MJERE

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA “GARANCIJA ZA MLADE” – ZA POSLODAVCE KOJI NISU KORISTILI MJERE

DRUGA RADIONICA O ZLOČINU IZ MRŽNJE

Dana 25. i 26. siječnja 2016. godine održana je druga radinica edukacije pravosudnih radnika Osječko baranjske i Vukovarsko srijemske županije o zločinu iz mržnje. Radinici su nazočili predstavnici općinskih i županijskih državnih odvjetništava iz Osijeka i Vukovara, općinskih i županijskih sudova iz Osijeka i Vukovara, predstavnici Ureda Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske, predstavnici monitoring tima suđenja za ratne zločine.

Teme druge radinice su bile:

“Zločin iz mržnje: temeljna obilježja i hrvatski koncept”
( pojam mržnje i utjecaj na počinjenje kaznenog djela, obilježja i normativni koncept zločina iz mržnje u Republici Hrvatskoj, govor mržnje -značenje, implikacije i regulacija u kaznenom pravu)

predavačica: dr.sc. Barbara Herceg Pakšić, Pravni fakultet Sveučilišta „Josip Juraj Strossmayer“ iz Osijeka

predstavljanje Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje
i praktične vježbe

predavačica: dr.sc. Barbara Herceg Pakšić, Pravni fakultet Sveučilišta „Josip
Juraj Strossmayer“ iz Osijeka

– „Zapadni koncept – istočni zločini: Implementacija
modela zločina iz mržnje u postkomunističkom okružju“

predavač: Piotr Godzisz, član Međunarodne mreže za zločin iz mržnje, University College London, School of Slavonic and Eastern European Studies

PETI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”, OSIJEK, 13. SIJEČNJA 2016.

5_partnerski_Osijek5_partnerski_Osijek_slika2

13. siječnja 2016. godine u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Trg Augusta Šenoe 1, Osijek održan je peti sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“.

Sastanku su nazočili partneri iz Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda (IPC), Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca (SDF) te domaćini Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Ključna tema sastanka bio je dogovor oko izrade međuizvještaja, kao i planiranje aktivnosti u 2016. godini – drugoj godini provedbe projekta.

IPA 2011 – QUALITYWATCH – Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj – istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete

U sklopu projekta QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (http://www.ipa-qualitywatch.eu/), Institut za razvoj obrazovanja u suradnji s partnerima Udrugom MI iz Splita, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar te pridruženi partnerom, udrugom za razvoj visokog školstva UNIVERSITAS iz Rijeke, provodi istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanja u tri županije: Grad Zagreb, Osječko-baranjska županija te Splitsko-dalmatinska županija. Istraživanjem će biti obuhvaćena sva visoka učilišta (sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole) koja se nalaze na području te županije.

Ovaj projekt provodimo kako bi dali jednostavan i razumljiv odgovor na pitanje – Što građani mogu znati o kvaliteti pojedinog visokog učilišta? Koristeći službene dokumente proizašle iz zakonski reguliranih postupaka, približit ćemo procjene kvalitete pojedinih visokih učilišta svakom zainteresiranom građaninu i građanki Republike Hrvatske.

Istraživanjem prikupljamo podatke koji će nam omogućiti sljedeće:

  • Čitljiviji prikaz podataka o provedenim postupcima osiguravanja kvalitete na određenom visokom učilištu.
  • Procjenu transparentnosti unutarnjih postupaka osiguravanja kvalitete
  • Procjenu transparentnosti vanjskih postupaka osiguravanja kvalitete.

Centar za mir – Osijek će provesti istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u Osječko-baranjskoj županiji.

TRAŽIMO ZAPOSLENIKE

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji sa organizacijom Save the children International, raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta u prihvatnim centrima.

Cultural Mediator Advert

Finance Officer – Advert

Finance Manager – Advert

HR Manager – Advert new

Molimo zainteresirane kandidate da svoj CV dostave na mail, naveden u tekstu natječaja. Tekstu natječaja za navedeno radno mjesto pristupite klikom na željeno radno mjesto.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE UKINUO OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU ZA ZLOČIN IZVRŠEN U GRUBORIMA 1995. GODINE

Vrhovni sud RH ukinuo je oslobađajuću presudu Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu, za zločine počinjene u selu Grubori dana 25. kolovoza 1995. godine, gdje je ubijeno šestero starijih civila.

Nepravomoćnom presudom opt. Frano Drljo i opt. Božo Krajina, obojica bivši pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko MUP RH, oslobođeni su krivnje za zločin u Gruborima.

Vrhovni sud RH nije prihvatio obrazloženje Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu, koje je zaključilo da nema dovoljno dokaza za osudu optuženika.

Ponovljeni postupak provest će se pred izmijenim Vijećem za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu.

PREDAVANJE O ZLOČINU IZ MRŽNJE STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA IZ OSIJEKA

Dana 8. prosinca 2015. godine, na Županijskom sudu u Osijeku, održano je predavanje o zločinu iz mržnje. Predavač je bio g. Krunoslav Barkić, sudac Županijskog suda u Osijeku. Predavanje je održano za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer iz Osijeka.

Predavanje je pratilo 60 učesnika, studenata (seminar na  katedri Kaznenog prava)  Pravnog fakulteta, profesorica na PFO i dvoje članova Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka.