Vijesti zaglavlje

Objavljen natječaj za mirovnu Nagradu i priznanja ” Krunoslav Sukić” 2015

Natječaj je objavljen  za sljedeće kategorije:

Nagrada za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić”;

Priznanje za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić”;

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA;

Priznanje KNJIGA GODINE.

Prijedlozi se primaju od 5. rujna do 15. studenoga 2015.g.

O uvjetima natječaja više na http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/prijava

ANKETA O INFORMIRANOSTI MLADIH O MJERI „GARANCIJA ZA MLADE“

PRONI Centar za socijalno podučavanje Osijek, Organizacija za građanske inicijative Osijek – O.G.I – Osijek, Projekt Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I Beli Manastir i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek provode istraživanje o informiranosti mladih o mjeri „Garancija za mlade“ na području Slavonije i Baranje. Monitoring mjere “Garancija za mlade” provodi se u sklopu projekta IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” , financiranog sredstvima EU i Ureda za udruge Vlade RH.

Svrha i cilj upitnika jest dobiti odgovor jesu li i koliko su mladi informirani o mjeri Ministarstva rada „Garancija za mlade“. Mjera “Garancija za mlade” novi je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba radi što brže aktivacije na tržištu rada. Riječ je velikom broju podmjera (više od 20-ak), a neke poput fiskalne olakšice pri zapošljavanju, stručno usavršavanje ili edukacija su najzastupnije i iskorištenije.

Anketu možeš preuzeti na http://goo.gl/forms/GaXxnMX6dz

TREĆI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”, SLAVONSKI BROD, 23. SRPNJA 2015.

PS_23-7-2015_bPS_23-7-2015

23. srpnja 2015. u prostoru Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda, Ante Starčevića 63 Slavonski Brod, održan je treći sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Sastanku su nazočili partneri iz Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca i Informativno pravnog centra, te nositelj projekta Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek.

Ključne teme sastanka bile su : plan aktivnosti projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” (motivacijski sastanci s OCD-eima, sastanci lokalnih stručnih timova – platformi, početak neovisnog monitoringa…), analiza monitoring formi.

USPOSTAVLJENA LOKALNA STRUČNA PLATFORMA OSIJEK – SRPANJ 2015.

WP_20150721_003

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u srpnju 2015. godine organizirao je sastanak te uspostavio lokalnu stručnu platformu Osijek u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini. Nastavak je to na uspostavu lokalne stručne platoforme koja se tijekom lipnja uspostavila u Belom Manastiru.

Platformu čine: Društvo za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama OsijekOrganizacija Građanske Inicijative – OGI, PRONI – Centar za socijalno podučavanje, „Potrošački forum“ – udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana, Ženska udruga „Izvor“, te predstavnici lokalne uprave i javnih institucija – grad Osijek (Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo i Upravni odjel za društvene djelatnosti) te Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Osijeka.

Na inicijalnom sastanku govorilo se o nedostatku financijskih sredstava za pojedine usluge i programe udruga, o stambenom zbrinjavanju žena žrtava nasilja, strukturi korisnika socijalne skrbi i dinamici zapošljavanja žena nasilja u obitelji te žrtava trgovanja ljudima, o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga te zakonskoj obvezi da budu osnovani u jedinicama lokalne i regionalne samouprave te obvezi tih istih tijela da se savjetuju prilikom povećanja cijena pojedinih usluga, o nedostatku udruga za zaštitu potrošača na području Slavonije i Baranje, o poteškoćama koje se javljaju u vezi zakonske obveze poslodavaca da zapošljavaju osobe s invaliditetom, o radnom stažu/mirovini osoba s invaliditetom te pozitivnim primjerima iz Mađarske, o pravu na invalidninu u slučajevima da se osoba nalazi u dnevnom boravku za osobe s invaliditetom više od osam sati, o pomoćnicima u nastavi i needuciranosti pomoćnika kada je u pitanje pomoć pojedinim osobama s invaliditetom (npr. s intelektualnim poteškoćama), o sustavu obrazovanja osoba s invaliditetom, o nužnosti donošenja nove Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje nakon 2015.

Članovi su također raspravljali o davanju doprinosa javnoj raspravi o nacrtu novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2015. do 2020.

Sudjelovanje na fokus grupi – Nacrt nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH

16. srpnja 2015. godine, voditeljica projekta Ljiljana Božić-Krstanović, sudjelovala je u fokus grupi povodom izrade novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za period od 2015. do 2020. godine u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH. Ured provodi projekt „Izrada Nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije“ u suradnji s Uredom pučke pravobraniteljice.

Nacrt nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije posebnu pažnju posvetio je diskriminaciji osoba s invaliditetom u području rada i radnih uvjeta, obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, pristupa pravosuđu, medija te pristupa dobrima i uslugama. Jedan od  zaključaka fokus grupe je postajanje znatne diskriminacije u postupanju djelatnika javnih službi, (posebno zdravstveni djelatnici) i pristupačnosti građevina i drugih javnih usluga (javni prijevoz).

MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – MONITORING “GARANCIJA ZA MLADE”, OSIJEK 17.6.2015.

Slika_proni_lipanj 2016

Dana 17. lipnja 2015. godine održan je motivacijski sastanak s predstavnicima organizacija civilnog društva iz Osijeka. Na sastanku su nazočili PRONI Centar/Info-centar za mlade Osijek, te OGI Osijek.

Cilj zagovaranja je unaprjeđenje provedbe i povećanje učinkovitosti mjere „Garancija za mlade“,  a opći cilj monitoringa je monitoring razine provedbe i razine učinkovitosti mjere „Garancija za mlade“. Monitoring ima dva podcilja, prvi čiji je zadatak mjeriti svijest mladih o mjeri (informiranosti mladih) te drugi koji će izmjeriti učinkovitost i utjecaj mjera na dugoročno zapošljavanje mladih. Ciljna skupina su osobe između 15 do 30 godina.

Anketa o informiranosti krenut će prva, zatim će se u jesen održati fokus grupa, a zaključci, sugestije sudionika fokus grupe iskoristit će se za nadopune dvije ankete, o učinkovitosti i one prema poslodavcima. Anketiranje će se odvijati online te ispunjavanjem pisane ankete. Anketiranje se obavlja od srpnja 2015. do rujna 2016. godine.

USPOSTAVLJENA LOKALNA STRUČNA PLATFORMA – BELI MANASTIR – LIPANJ 2015.

WP_20150616_005WP_20150616_006

16. lipnja 2015. godine uspostavljena je lokalna stručna platforma sastavljena od pet članova i članica izabranih organizacija civilnog društva sa područja grada Belog Manastira, te predstavnika lokalne uprave i javnih institucija grada Belog Manastira, u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini.

Svrha lokalnih stručnih platformi je da kroz svoj rad razvijaju međusektorsko partnerstvo te unaprjeđuju implementaciju načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije, predlažu korake i mjere za implementaciju načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini; da služe kao punktovi građanima i građankama u problemima koji se tiču anti-diskriminacije i dobrog upravljanja, da promoviraju načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije a na sastancima identificiraju pojedini problem u sredini u kojoj djeluju a kako bi predložili korake/mjere za rješavanje problema.

Prvi inicijalni sastanak lokalne stručne platforme održan je uz svesrdnu podršku i pomoć gradske uprave Beli Manastir pružajući prostor Male vijećnice grada Belog Manastira za potrebe inicijalnog sastanka.

Platformu čine: Mirovna grupa OAZA, Projekta Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I, Udruga Romskog prijateljstva LUNA, Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Belog Manastira,  predstavnica grada Belog Manastira iz Baranjske razvojne agencije.

Na inicijalnom sastanku govorilo se o problemima Romske manjine u Belom Manastiru i Dardi, problemu stambenog zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja, pa time i neadekvatnosti njihovog zbrinjavanja, o problemu nezaposlenosti i odlaženja u druge zemlje sve većeg broja mladih iz Baranje, te manjku financijskih sredstava za sve veći postotak socijalno ugroženih osoba.

ODRŽAN TRENING “MONITORING POLITIKA POVEZANIH S DOBRIM UPRAVLJANJEM I ANTI-DISKRIMINACIJOM” ZAGREB 25.-29.5.2015.

U organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, u partnerstvu s Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, Srpskim demokratskim forumom, te nizozemskim partnerima PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu u Zagrebu, organiziran je petodnevni edukativni trening pod nazivom „Monitoring politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom“  koji je integralni dio dvogodišnjeg projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ financiran sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Interaktivni trening, na kojem su sudjelovali predstavnici/ce organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i javnih institucija iz Osijeka, Belog Manastira, Slavonskog Broda, Nove Gradiške, Pakraca i Lipika, održan je u hotelu Panorama Zagrebu, u trajanju od 25.-29. svibnja 2015. godine, a vodili su ga stručnjaci naših nizozemskih partnera PAX iz Utrechta i Haške akademije za lokalnu upravu gdin.Lars Burema, Dion van der Berg i Gregor Niessen.

2015-05-25 16.11.502015-05-25 16.17.15

Prvi dan, 25. svibnja, predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice gđa.Silvija Trgovec Greif u uvodnom izlaganju polaznike/ice upoznala sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu od diskriminacije u RH te dosadašnjim iskustvima Ureda kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije. Uvažavajući deklarirani cilj seminara (osnaživanje lokalnih organizacija civilnog društva u čijem su fokusu promicanje i zaštita ljudskih prava i interesa posebno ranjivih skupina za praćenje i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i suzbijanjem diskriminacije) dio izlaganja je posvećen pojašnjavanju uloge javno-pravnih tijela te organizacija civilnog društva u području suzbijanja diskriminacije.

Uz Institucionalni i zakonodavni okvir anti-diskriminacije u Hrvatskoj na treningu su obrađeni sadržaji: međunarodni standardi dobrog upravljanja i anti-diskriminacije; metode praćenja, indikatori i monitoring forma.

IMG_08432015-05-25 16.15.57                          Na slici gore lijevo interaktivan rad sudionika/ica ;  predavač Dion van der Berg

IMG_0868IMG_0887                Interaktivan rad sudionika/ica uz predavače Lars Burema i Gregor Niessen

IMG_0898IMG_0837

20150529_09094620150528_100708

Na kraju treninga uspostavljene su međusektorske lokalne stručne platforme za gradove Osijek, Beli Manastir, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Pakrac i Lipik od predstavnika organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija a u svrhu jačanja provedbe načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini. Također su podjeljenje potvrde o sudjelovanju na treningu, te održana završna svečanost zatvaranja treninga.

IMG_0944IMG_0946

Trening u Zagrebu također je bio prilika za sastanak svih partnera na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

20150527_174443IMG_0950

Osijek: iMOS 2015. – Snaga sudjelovanja 23.svibnja 2015.

U nastojanjima podizanja kvalitete informiranja i aktivnog sudjelovanja mladih PRONI Centar za socijalno podučavanje, Volonterski centar Osijek i Savjet mladih Grada Osijeka zajedno su organizirali sajamsku manifestaciju 23. svibnja 2015. u Osijeku, pod zajedničkim nazivom “iMOS – Snaga sudjelovanja”.

Ova sajamska manifestacija inače objedinjuje „iMOS “ – Sajam informiranja mladih, kojeg provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje i Sajam „Snaga sudjelovanja“, kojeg provodi Volonterski centar Osijek. Zajednički je cilj spajanja ova dva događaja bio je promovirati suradničko djelovanje i obilježiti završetak tjedna koji će obilovati aktivnostima u sklopu manifestacije “Hrvatska vololontira!”

Sajam „Snaga sudjelovanja“ provodi se u sklopu manifestacije „Hrvatska volontira!“ treću godinu zaredom, a za cilj je imala javno predstavljanje volonterskih programa udruga i javnih ustanova te međusobno povezivanje i umrežavanje, kao i motiviranje građana na volontiranje.

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek uz mnogobrojne organizacije, nevladine organizacije, civilne inicijative i poslovni sektor koji direktno ili indirektno rade s mladima uključio se u ovu manifestaciju te na Sajmu ponudio mladima i javnosti informacije o mogućnostima, svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade, te važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

Ljiljana Božić-Krstanović, Una Josipović i Miren Špek predstavili su aktivnosti projekta IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, koji se provodi s početkom ove godine i traje do kraja prosinca 2016. godine. Svrha projekta je:

  • osnažiti kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za praćenje, analizu i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom,
  • osnažiti međusektorsko partnerstvo uspostavom lokalnih stručnih platformi organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini i
  • podržati strukturirani dijalog između organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija, državnih tijela i stručnjaka iz EU, uz podršku stvaranju i promociji novih mehanizama za praćenje politika u području dobrog upravljanja i anti-diskriminacije.

Direktni korisnici projekta su lokalne organizacije civilnog društva osnovane radi promicanja, ostvarivanja i zaštite prava i interesa ranjivih skupina i ljudskih prava (manjine, Romi, spol, rod, invalidi, mladi) i predstavnici lokalne samouprave i javnih institucija u čijoj je nadležnosti provođenje tih politika.

Uz projekt, na štandu je predstavljena mnogobrojna publikacija Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, trenutni projekti i aktivnosti, mogućnosti za volontiranje, besplatna pravna pomoć, monitoring suđenja za ratne zločine, „Alati za pomoć pri zapošljavanju“ koji provodi Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek  u partnerstvu s Udrugom romskog prijateljstva Luna – Beli Manastir i Gradom Belim Manastirom, itd.