Vijesti zaglavlje

ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BR. Broj: U-III-1157/2015 OD 23.03.2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske djelomično je usvojio ustavnu tužbu Branimira Glavaša, te ukinuo Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II-Kž-75/15-4 od 02.03.2015. godine, u dijelu izreke koji glasi: “koji istražni zatvor po ovom rješenju može trajati do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka, ali ne dulje od kazne na koju je optuženi Branimir Glavaš nepravomoćno osuđen”.

O duljini trajanja istražnog zatvora odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.  Ako Vrhovni sud Republike Hrvatske ne odluči drugačije, istražni zatvor određen rješenjem iz točke II. ove izreke prestaje 5. travnja 2015.

Sudjelovanje na radionici o primjeni novog Zakona o područjima posebne državne skrbi

Dana 4. veljače 2015.god. voditeljica projekta Ljiljana Božić-Krstanović (Centar za mir) i koordinatorica projekta za BPŽ, Nataša Kovačević (IPC) sudjelovale su na radionici o primjeni novog Zakona o područjima posebne državne skrbi u organizaciji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Radionica je održana s ciljem educiranja i pomoći predstavnicima ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba ali i organizacijama civilnog društvo koji se u svom radu dotiču stambenog zbrinjavanja, o postupku rješavanja po zahtjevima za stambeno zbrinjavanje.

Izvršeno je predstavljanje Tematskih cjelina i to redom: prezentacija izvršenja Plana za stambeno zbrinjavanje u 2014. godini; primjena u praksi Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/06, 57/11, 51A/13, 148/13,76/14 i 147/14); osvrt na zadnje izmjene navedenog Zakona te informiranje sudionika radionice o pripremi donošenja novog Zakona o stambenom zbrinjavanju u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Narodne novine“, br. 147/14) u 2015.god.

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na održanoj radionici prezentirao je izvršenje planova stambenog zbrinjavanja za 2014 god. te istaknuo sljedeći Zaključak:
– visoki stupanj izvršenja godišnjih planova za korisnike organiziranog smještaja te ostale korisnike sukladno Listi prvenstva;
-zadovoljavajući stupanj izvršenja godišnjeg plana za bivše nositelje stanarskog prava te ove postupke treba intenzivirati;
– revizija statusa izbjeglica i prognanika nije završen sukladno Odluci i treba je što prije okončati te
predmete koji se odnose na Obnovu potrebno je prioritetno riješiti jer je rok za podnošenje zahtjeva istekao još 2004.god. te ovi korisnici ukoliko ne ostvare pravo po Zakonu o obnovi, mogu postati korisnici po ZPPDS-u.

U drugom dijelu radionice predstavnicima ureda državne uprave prezentirana je informatička podrška za evidentiranje prvostupanjskih rješenja ureda državne uprave i upravnog tijela Grada Zagreba te je prezentiran format tipskih rješenja za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

PRVI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”, 28. SIJEČNJA 2015., OSIJEK

ns28-1-2015ns28-1-2015-3ns28-1-2015-2ns28-1-2015-5

28. siječnja 2015. u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek održan je prvi sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“. Sastanku su nazočili partneri iz Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda, Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca te domaćini Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Na sastanku se govorilo o implementaciji projekta, aktivnostima, te partnerskim obvezama.

OBJAVLJENA PRESUDA MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE

Danas, 3. veljače 2015. godine, u 10,00 sati, Međunarodni sud pravde u Den Haagu objavio je presudu kojom je odbacio tužbu Republike Hrvatske protiv Republike Srbije za genocid, te je odbacio protutužbu Republike Srbije protiv Republike Hrvatske također za genocid. Sudsko Vijeće sačinjeno od sedamnaest sudaca utvrdilo je počinjenje brojnih zločina koji zbog izostanka namjere potpunog ili djelomičnog fizičkog uništenja nisu dosegli razinu genocida.

Spor je pokrenula Republika Hrvatska u srpnju 1999. godine, optužujući tadašnju SR Jugoslaviju da su vojne, policijske i paravojne snage pod njenom zapovijedi počinile genocid na području Knina, Istočne i Zapadne Slavonije i Dalmacije. Uz tužbu su dostavljeni dokazi o smrtnom stradanju i ubojstvima više od 12000 ljudi, desetine tisuća ljudi su pretrpjele teške fizičke i psihičke patnje, uništeno je na stotine tisuća kuća i 1400 vjerskih objekata. Dostavljeni su podaci o više od 7700 Hrvata, koji su bili zatočeni u srpskim koncentracijskim logorima Srbiji i drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Dostavljeni su podaci o više od 550000 prognanih osoba.

Srbija je najprije podnijela prigovor nenadležnosti Međunarodnog suda pravde, koji je odbačen 2008. godine. Potom je podnijela protutužbu, u kojoj je navedeno da je Republika Hrvatska tijekom Domovinskog rata, u operaciji “Oluja”, 1995. godine počinila genocid nad Srbima u namjeri da ih potpuno ili djelomično uništi kao etničku grupu.
Dvije države su u ožujku 2014. godine pred sudom razmijenile usmene argumente o biti spora. Republika Hrvatska je dokazivala genocidnu namjeru Beograda, da tijekom rata 1991. do 1995. godine potpuno ili djelomično uništi nesrpsko stanovništvo na dijelovima hrvatske teritorije. Republika Srbija je tvrdila da Beograd ne može biti odgovoran za djela i propuste prije 27. travnja 1992. godine, kada je SR Jugoslavija formalno ustrojena kao država. Srpski zastupnici protutužbe su tvrdili da se većina zločina za koje se Srbija tereti dogodila 1991. godine, a da se zločini nakon travnja 1992. godine nemaju obilježja genocida.

Obrazlažući navode protutužbe, Republika Srbija je tvrdila da su masovna ubojstva tijekom i nakon operacije Oluja dosegnula razmjere genocida. Zastupnici protutužbe su tvrdili da je tijekom rata u Republici Hrvatskoj ubijeno blizu 6400 Srba, od čega oko 1700 u Operaciji Oluja, 200000 Srba s okupiranih krajeva Hrvatske napustilo je svoje domove u Hrvatskoj. Oko 1700 ljudi i dalje se vodi kao nestali, a 400 ekshumiranih tijela tek treba identificirati.

Republika Hrvatska je priložila da se neposredno sasluša 9 svjedoka i 3 eksperta, od kojih je Republika Srbija tražila unakrsno ispitivanje 5 svjedoka i jednog vještaka. Republika Hrvatska je odustala od unakrsnog ispitivanja 7 srpskih svjedoka i jednog vještaka, stoga su njihove izjave direktno uvedene u spis Međunarodnog suda pravde.

Europska godina građana 2013 Projekt „Application Successful“ – radionica u Osijeku

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, kao partner na projektu u suradnji s European House Hungary, kao nositeljem projekta, provodi ciklus radionica za organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, od kojih će se jedna održati u petak, 06.02.2015. godine u Esseker centru Osijek, Ribarska 4 i 6, prvi kat, lokal broj 31, s početkom u 10.00 sati.

Radionice se održavaju u sklopu projekta Application Successful“ sufinanciranog sredstvima Europske unije u sklopu  Europske godine građana 2013 i kao učinkovito predstavljanje nove generacije programa Europa za građane 2014-2020.

Cilj projekta je učinkovito predstavljanje nove generacije programa Europa za građane 2014.-2020. kroz a) promicanje aktivnosti za dobrobit sadašnjih i potencijalnih dionika u programu Europa za građane (ECP) u regionalnom okruženju i b) stvaranje ciljanih krugova građana svjesnih EU političkih agendi, zajedničkih vrijednosti te pitanja sudioničke demokracije i građanstva.

Motivirani učesnici dobit će priliku sudjelovati na treninzima u Budimpešti, Berlinu i Parizu gdje će zajedno sa sudionicima iz više europskih zemalja imati razmjenu iskustava i najboljih praksi u obliku radionica i istražiti mogućnost razvoja zajedničkih projekata.

Troškove učešća na ovoj radionici kao i sve buduće troškove na projektu snosi nositelj projekta European House Hungary.

Radni jezik radionice je engleski.

Raspored radionice (link)

Sve zainteresirane molimo da se prijave najkasnije do srijede, 4.02.2015. na dolje navedene kontakte.

Za sve dodatne informacije javite se preko e-maila  angel@centar-za-mir.hr ili na telefon 091 201 9996.

ODLUKA ŽALBENOG VIJEĆA MKSJ U PREDMETU POPOVIĆ I DR

ODLUKA ŽALBENOG VIJEĆA U PREDMETU POPOVIĆ I DR

Žalbeno vijeće MKSJ izreklo je, dana 30. siječnja 2015. godine, presudu u predmetu Popović i dr

Okr. Vujadin Popović i okr. Lubiša Beara proglašeni su krivim za genocid, udruživanje radi činjenja genocida, kršenje zakona ili običaja ratovanja i zločine protiv čovječnosti sudjelovanjem u udruženom zločinačkom pothvatu. Potvrđene su doživotne kazne zatvora, koje su im bile izrečene u prvostupanjskoj presude.

Osuđujuća presuda izrečena okr. Dragu Nikoliću za pomaganje i podržavanje genocida, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja putem sudjelovanjem u udruženom zločinačkom pothvatu je potvrđena. Kazna od 35 godina zatvora je potvrđena.

Okr. Radivoje Miletić je proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja sudjelovanjem u udruženom zločinačkom pothvatu. Kazna zatvora smanjena je s 19 godina na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

Okr Vinko Pandurević proglašen je krivim za pomaganje i podržavanje kršenja zakona ili običaja ratovanja i zločina protiv čovječnosti. Proglašen je krivim zbog nesprječavanja i nekažnjavanja podređenih. Potvrđena je kazna zatvora u trajanju od 13 godina.

POČETAK SUĐENJA ZA RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILA IZVRŠEN U SOTINU

Dana 4. veljače 2015. godine na Višem sudu u Beogradu, Odjeljenju za ratne zločine, počinje glavna rasprava u predmetu zločina u Sotinu (ovaj postupak obuhvaća optuženja za ubojstvo 16 civila; posmrtni ostaci 13 civila pronađeni su u masovnim grobnicama u travnju 2013. godine, na lokaciji u sotinskom ataru i staroj klaonici, u blizini Sotina).

Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu br. KTO 9/13, od 31. prosinca 2013. godine, protiv pet okrivljenika , stavljajući im na teret počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Sotinu, u listopadu i prosincu 1991. godine.

U rujnu 2013. godine identificirani su posmrtni ostaci 13 žrtava: Slavica Cicvarić, Krešimir Đukić, Kata Filipović, Marko Filipović, Magdalena Kušić, Marko Kušić, Ivica Matijašević, Marko Raguž, Mirjana Raguž, Miroslav Raguž, Andrija Rajs, Henrih Sili, Željko Vojković

Okr. Ž.M. optužen je po tri točke optužnice (kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142.st.1. KZJ u vezi čl.22. KZJ); okr. D.M. optužen je po dvije točke optužnice (kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142.st.1. KZJ u vezi čl.22. KZJ); okr. D.L. i okr. M.O. optuženi su svaki po jednoj točci optužnice (kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142.st.1. KZJ u vezi čl.22. KZJ) – svi su optuženi za počinjenje navedenog kaznenog djela sudjelovanjem u ubojstvu civila

Okr. M.M optužen je po jednoj točci optužnice (kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142.st.1. KZJ u vezi čl.24. KZJ) – pomaganje u izvršenju navedenog kaznenog djela

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA RATNI ZLOČIN POČINJEN U RAMLJANIMA U KOLOVOZU 1995. GODINE

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je podiglo optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (1963. i 1963.), zbog počinjenja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Ramljanima, dana 26. kolovoza 1995. godine.

Prvookrivljenik se tereti da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl 120.st.1. OKZ RH u svezi čl. 28.st.2. OKZ-a RH (da je kao pomoćnik zapovjednika Stožera specijalne policije MUP RH sa sjedištem u Gračacu, propustio osigurati učinkoviti nadzor nad postupanjem pripadnika specijalne policije, sukladno međunarodnim konvencijama, te da je propustio poduzeti mjere i radnje da se spriječe daljnja takva postupanja i da se počinitelji kazne – zapovjedna odgovornost).

Drugookrivljenik se tereti da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl.120.st.1. OKZ-a RH.