Vijesti zaglavlje

Održan sastanak Integracijske grupe dionika #INTEGRA

✏️6. prosinca 2019. godine, održali smo sastanak Integracijske grupe dionika u sklopu projekta Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstava – #INTEGRA.
🔷Na sastanku smo prezentirali:
1️⃣ Izvještaj o provedenim aktivnostima i predstavljanje predstojećih aktivnosti projekta „Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstava – INTEGRA“
2️⃣ Plan razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita – Gdje smo danas? Što se promijenilo unazad dvije godine? Što se promijenilo u odnosu na Grad Osijek?
3️⃣ Izvještaj s konferencije “GO LOCAL: Supporting regions, cities and rural areas in migrants’ integration”

🔷 Na sastanku su sudjelovali predstavnici organizacija i institucija koji čine lokalnu integracijsku grupu, i to predstavnici Grada Osijeka, Udruge Breza, Crvenog križa Osijek i Volonterskog centra Osijek.

GO LOCAL:Supporting regions, cities and rular areas in migrants “integration”-Podrška regijama, gradovima i rularnim područjima u integraciji migranata

Sudjelovali smo na konferenciji “GO LOCAL: Supporting regions, cities and rular areas in migrants “integration”-Podrška regijama, gradovima i rularnim područjima u integraciji migranata koja se održava u Bruxellesu u organizaciji Europske komisije.

📌Konferencija je usmjerena na lokalne vlasti iz svih država članica, s naglaskom na one koje obično nemaju pristup EU forumima i EU sredstvima. Gradovi i regije ključni su sudionici u uspostavljanju djelotvornih politika integracije na terenu. Dijalog s lokalnim i regionalnim vlastima prioritet je u radu na integraciji na razini #EU.

Konferenciju je otvorio Karl Heinz Lambertz, predsjednik European Committee of the Regions, a neke od tema bile su;
📌Local challenges and good practices
📌Access to health services for migrants
📌The role of young people in the integration of migrants
📌How is sport facilitating the integration of refugees across Europe

Posjet studenata Akademije za umjetnost i kulturu #INTEGRA

✏️U posjeti su nam studenti Akademija za umjetnost i kulturu / The Academy of Arts and Culture, u okviru predmeta “Migracijski procesi i kulturni identitet #EU”
✏️Predstavili smo im neke od naših projekata, uključujući Mirovna nagrada “Krunoslav Sukić”, besplatnu pravnu pomoć, projekt #INTEGRA
✏️🍪 Studente/ice smo počastili keksima iz Sirije, Barazek, čiji recept se nalazi u #Integra objavama na našoj web i Fb stranici

Trening za predstavnice/ke OCD-a o pristupu i postupanju sa žrtvama zločina iz mržnje

🔷🔶Sudjelovali smo na treningu za predstavnice/ke OCD-a o pristupu i postupanju sa žrtvama zločina iz mržnje.
📌 Neke od tema bile su: Kazneno-pravni aspekti zločina iz mržnje u Hrvatskoj, Kako prepoznati, istražiti i procesuirati zločin iz mržnje, Rad sa žrtvama nasilja, Podrška žrtvama i svjedocima zločina iz mržnje, Uloga organizacija civilnog društva prilikom pružanja pomoći i podršci žrtvama zločina iz mržnje
📌Projekt sufinanciraju Europska unija kroz Program za pravosuđe, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Grad Zagreb.

Okrugli stol: Pravo nadjelotvornu pravnu zaštitu kroz sustav podrške žrtvama i svjedocima i primarnu pravnu pomoć

✔️Sudjelovali smo na okruglom stolu pod nazivom “Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu kroz sustav podrške žrtvama i svjedocima i primarnu pravnu pomoć“
✔️ Okrugli stol održan je na Ekonomski fakultet u Osijeku, a u organizaciji Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
✔️Naša Natalija Havelka izlagala je na temu – “Besplatna pravna pomoć iz perspektive Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

Današnja inspiracija: Sergey Mikhaylovich Brin

Sergey Brin rođen je u Moskvi (21.08.1973.), i zajedno s Larry Pageom osnovao Google 1998.
Sergey je rođen u obitelji židova, Michaela i Eugenije Brin, oboje diplomanti sa poznatog Sveučilišta u Moskvi.
Dok se Michael bavio predavanjem matematike na Sveučilištu Maryland, Eugenija je radila kao znanstvenik u centru NASA-e. Roditelji Sergeya odlučili su krenuti put Amerike kako ne bi ostali zakinuti za uspjehe i istraživanja koje bi mogli ostvariti te tako pružiti svom djetetu uvjete da odrasta u normalnoj okolini.
U rujnu 1990. nakon što je završio srednju školu Eleonor Roosevelt u Greenbelt-u, Brin se upisao na fakultet u Marylandu i studirao računalstvo i matematiku. Diplomirao je u svibnju 1993.