Vijesti zaglavlje

Predstavljamo poznate migrante # INTEGRA

U okviru projekta #INTEGRA – integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstava – predstavljamo poznate migrante: Albert Einstein

Albert Einstein (Ulm, 14.03.1879. – Princeton, 18.04.1955.), teorijski fizičar.
Bio je mirotvorac, slobodouman i širokih nazora, zalagao se za pravdu i mir.
Einsteinovo je glavno djelo njegova teorija relativnosti. Za radove na polju kvantne teorije 1921. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za fiziku.

Održan sastanak Integracijske grupe dionika

Jučer, 26.03.2019. godine, održali smo sastanak Integracijske grupe dionika u sklopu projekta Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstava – #INTEGRA

Na sastanku smo prezentirali ostvarene dosadašnje aktivnosti te izrađen Plan lokalne integracije u gradu Osijeku. Tijekom 2019. godine, na osnovi ovog plana, provodit ćemo aktivnosti zagovaranja i podizanja svijesti o ovoj problematici na nacionalnoj razini ali i EU razini.

Cilj INTEGRE je pomoć u postupku dugoročne integracije državljana trećih zemalja u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Italiji i Slovačkoj putem dijeljenja znanja i iskustava među gradovima tih država. Iako prvenstveno države imaju nadležnost za provođenje politike integracije, gradovi također igraju važnu ulogu u poticanju suradnje između svih važnih sudionika, te stvaranju povoljne okoline.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici civilnog društva, Grada Osijeka, Policijske uprave osječko-baranjske, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda pravobraniteljice za djecu.


Preporuku za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje tijekom predizbornih kampanja Europske mreže za suzbijanje diskriminacije (EQUINET).

Kako nam predstoje izbori za Europski parlament, kada javna retorika često prelazi granice odgovornog diskursa, važno je podsjetiti javnost i sudionike izbornog procesa na važnost suzdržavanja od diskriminatornog govora i govora mržnje.

EQUINET je objavio Preporuku za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje u predizbornim kampanjama diljem Europe, za ove, ali i sve buduće izbore.

Preporuka sadrži osnovna načela komuniciranja tijekom predizbornih kampanja te je usmjerena na sve sudionike javne rasprave, a posebno apelira na političke stranke, kandidate i medije da uvažavaju vrijednosti nediskriminacije i težnje za stvarnom jednakošću, te da s posebnom odgovornošću pristupe osjetljivim temama koje se odnose na skupine definirane zajedničkim zaštićenim osobnim karakteristikama kako bi izbjegli njihovu stigmatizaciju.

Vjerujemo da ova Preporuka može biti koristan alat u borbi protiv diskriminacije te je važno da se svi uključimo u promicanje vrijednosti nediskriminacije i odgovornog komuniciranja.

Preporuke možete preuzeti ovdje: Equinet preporuke HR

VODA – Hrvatska vs. Sirija #INTEGRA

Kako smo Svjetski dan voda obilježili 22. ožujka, predstavljamo usporedbu površine pod vodom Hrvatske sa Sirijom.
Voda je jedan od najvažnijih uvjeta za život kao i najveći i najvažniji sustavni dio našega tijela. Sukladno tome, voda predstavlja jedan od najvažnijih strateških resursa današnjice.

Prema izvješću o vodnim zalihama koje je izradio UNESCO 2009. godine, Hrvatska se u Europi nalazi na trećem mjestu i od nje su vodom bogatiji samo Norveška i Island. Hrvatska se nalazi među trideset vodom najbogatijih zemalja svijeta.

Arhitektura i povijest – grad Palmira, Sirija

U sklopu projekta Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstava – INTEGRA, provodimo kampanju u kojoj ćemo predstavljati sačuvane dijelove starih civilizacija kroz arhitekturu i povijest. Danas upoznajemo grad Palmira u Siriji.

Palmira je drevni grad, spominje se i u Bibliji pod imenom Tadmor, pustinjski je grad kojeg je izgradio kralj Judeje, Salomon, sin Davidov. Slobodni grad Palmira je osnovan u 3. st. pr. Kr. i postaje važno prometno središte. Godine 1980. je upisan na UNESCO popis mjesta svjetske baštine, no nažalost, Palmira je jako stradao u ratnim sukobima zadnjih godina.

Izradili smo četiri infografike u sklopu projekta INTEGRA

Centar za mir je u sklopu provedbe projekta Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstva – INTEGRA izradio četiri infografike:

1. Statistički podaci o broju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i o broju tražitelja međunarodne zaštite,
2. Podaci o gradu Osijeku,
3. Plan lokalne integracije za grad Osijek,
4. Prava azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom.

1. Infographic2. Infographic3. Infographic4. Infographic

Kroz izrađene infografike, informirat ćemo i senzibilizirati javnost po pitanju državljana trećih zemalja, njihovim pravima, integraciji u gradu Osijeku te o donesenom planu integracije.

Kampanju smo započeli na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na Ekonomskom fakultetu, gdje će mogućnost pogleda na izrađenu infografiku imati više do 20 tisuća studenata.

IN EDU: novi projekt Centra za mir, nenasilje i ljudska prava

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava od veljače 2019. godine provodi projekt In Edu – Inclusive Communities Through Media Literacy and Critical Thinking (Inkluzivne zajednice putem medijske pismenosti i kritičkog mišljenja).
Projekt će trajati 24 mjeseca i provodi ga 7 europskih partnera iz Italije, Bugarske, Francuske, Hrvatske i Slovenije.

Fokusira se na razvijanje dobre prakse u medijskoj pismenosti i obrazovanju kritičkog mišljenja putem inkluzivnih neformalnih programa učenja koji kombiniraju obuku i događaje na razini zajednice.

Glavni cilj projekta je pojačati medijsku pismenost i kritičko razmišljanje među učenicima. Program angažiranja IN-EDU-a to čini kroz interaktivne aktivnosti na lokalnoj razini koje potiču djelovanje i sudjelovanje učitelja, roditelja, obitelji i drugih dionika – povećavajući tako također njihovu svijest, znanje i kompetencije o toj temi.

Radom na lokalnoj razini projekt želi utjecati na šire zajednice i igrati ulogu u sprječavanju marginalizacije i suzbijanju nejednakosti.
Više o projektu možete saznati na službenim stranicama:
IN-EDU

IN-EDU- letak

Dom daleko od doma – utisci sudionika treninga

Krajem srpnja 2018. godine, u sklopu projekta Dom daleko od doma (Home Away from Home), održan je trening za mlade koji su uključeni u rad s izbjeglicama, migrantima i tražiteljima azila. Trening je bio iznimno uspješan, a na sljedećim poveznicama možete pogledati utiske sudionika istoga, sa hrvatskim transkriptom.

Lilly Roll, Njemačka
„Moje ime je Lilly i dolazim iz Njemačke. Trenutno živim u Magdeburgu, gdje studiram te radim na brojnim projektima vezanima za interkulturalni dijalog, odnoseći se, posebice, na pitanje izbjeglica, migranata, ali i osoba koje su u Njemačkoj već neko duže vrijeme. Ovaj me trening impresionirao i inspirirao, osobito energija okupljene grupe i razmjenjivanje različitih ideja i praksi ljudi iz različitih zemalja koji, na različite načine, rade na istoj temi. Na ovom smo treningu isplanirali neke zajedničke akcije, a dobila sam i motivaciju da ih zaista i ostvarim. Jedva čekam vidjeti na koji način će zaživjeti projektne ideje ostalih sudionika!“

Musti Onlen, Belgija
„Moje ime je Musti Onlen, a na ovom treningu predstavljam Belgiju. U posljednjih nekoliko dana vidio sam nešto zaista inspirativno; mi, kao buduća generacija, zaista imamo puno solidarnosti prema ljudima s migrantskom pozadinom, ljudima koji su u pokretu, izbjeglicama… Sudionici ovog treninga žele transparentnost u svojim zemljama. Primjerice, mi u Belgiji možemo provjeriti što političari uistinu čine vezano za prava migranata i ukoliko to usporedim sa onime što mi kažu sudionici iz Hrvatske, nije isto. Mislim da bismo, unutar EU, trebali imati transparentniji sustavu kojem bi političari uistinu bili odgovorni za ono što kažu i čine, a posebice vezano za solidarnost, a sve kako bi ljudi bili upućeni u to kakva je situacija i što točno mogu učiniti. Zahvalan sam što mogu sudjelovati na ovom treningu i zaista se nadam da će budućnost biti svjetlija.“

Greta Grakalić Rački, Hrvatska
„Ja sam Greta, iz Hrvatske. Radim u nevladinoj organizaciji „Vida“ i Centru za ženske studije, Rijeka. Jako sam zadovoljna ovim treningom, osobito zbog toga što sam imala priliku provesti vrijeme sa aktivistima iz različitih dijelova Europe. U Hrvatskoj se, nakon otvaranja balkanske rute 2018. godine, počelo ponovno tematizirati pitanje otvorenih granica. Pozivam sve da protestiraju protiv politike EU koja šteti kako migrantima i izbjeglicama, ali i lokalnom stanovništvu.”

Valerie Vitzthum, Austrija
„Moje ime je Valerie Vitzhum, dolazim iz Austrije i sudionica sam HAFH treninga. Ovaj trening za mene je bio iskren dijalog u vezi izazova s kojima se susrećemo na dnevnoj bazi, nadilaženja tih izazova i micanja od njih. Isto tako, mislim da je trening bitan jer nam je pomogao da situaciju sagledamo ne samo iz nacionalnog konteksta, s čim se često susrećemo u svom svakodnevnom radu, nego da uvidimo europsku perspektivu cjelokupne situacije i efekte koje ona proizvodi.“

Plan lokalne integracije u gradu Osijeku

U sklopu projekta Integracija državljana trećih zemalja na temelju urbanih partnerstava – INTEGRA, izradili smo “Plan lokalne integracije u gradu Osijeku” u participativnom procesu u okviru radionice integracijskog laboratorija, koju su vodili doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc.dr.sc. Teo Giljević s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagreb.
Na radionici integracijskog laboratorija sudjelovali su predstavnici Grada Osijeka, regionalnog ureda Pučkog pravobranitelja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predstavnici Crvenog križa, organizacija civilnoga društva i vjerskih zajednica.

U Planu smo definirali opći i specifične ciljeve u područjima obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; zapošljavanja i stanovanja; lokalnih kapaciteta: sigurnosti i podizanja svijesti građana, u dva moguća scenarija, mjere i pokazatelji postignuća te predložene aktivnosti za postizanje ciljeva i mjera integracije državljana trećih zemalja u Gradu Osijeku.

Plan je pripremljen prvenstveno kao potpora Gradu Osijeku u Republici Hrvatskoj u izradi gradske strategije i akcijskih planova za integraciju državljana trećih zemalja.

Plan lokalne integracije u gradu Osijeku

EduCATe – Europska platforma za edukaciju učitelja za nenasilnu preobrazbu sukoba

Putem trogodišnje suradnje kroz Erasmus + program partneri na EduCATe projktu su prikupili i usporedili istaživanja i dobre prakse u pet zemalja EU, proveli konzultacijski proces te oblikovali zajedničku Europsku platformu za edukaciju učitelja za nenasilnu preobrazbu sukoba.

Na projektu su surađivali partneri iz Francuske, Švedske, Španjolske, Italije, Belgije i Hrvatske: Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix (Koordinacija za edukaciju za nenasilje i mir Francuske (120 organizacija ); Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti – CPP (Centar za psiho-pedagoško obrazovanje i upravljanje sukobima iz Italije); University of Gothenburg ( Gotenburški univerzitet iz Švedske); Escola de Cultura de Pau – Universitat Autonoma de Barcelona (Škola mirovne kulture – Autonomno sveučilište u Barceloni, Španjolska); Centar za mir, nenasilje I ljudska prava – Osijek (Hrvatska); te Evens Foundation (Zaklada Evens iz Belgije).

U objavljenim dokumentima nalaze se analize usporednih istraživanja iz navedenih zemalja uključujući i Hrvatsku, a tiču se potrebe, zakonodavnog okvira te zastupljenosti edukacije i prakse za nenasilnu preobazbu sukoba za učitelje.
U njima navodimo važan dio nalaza za Hrvatsku: učitelji imaju obavezu štiti prava učenika i prijavljivati nasilje a ta tema nije pokrivena u obaveznom programu inicijalnog obrazovanja, a koliko je pokrivena u profesionalnom usavršavanju nije razvidno. U Hrvatkoj niti jedan fakultet nema u obaveznim predmetima pokriveno to područje, za razliku od Švedske u kojoj sva sveučiliša imaju.

Na temelju istraživanja i usporedbi dobrih praksi oblikovali smo, te putem međunarodnog pilot treninga testirali inovativni kurikulum koji predlažemo kao temeljno polazište a sastoji se od četiri modula (nasilje/sukob/nenasilno upravljane sukobom; nenasilna komunikacija; odnos moći i autoriteta te škola kao učeća zajednica/ škola u zajednici. Ključni pristup je: a) učitelji su ključ; b) pristupiti sukobu i kao mjestu učenja; c) „promjena počinje sa mnom“: što svi navedeni pojmovi/područja znače za mene, moj razred, moju školu i moju zajednicu.

Usuglasili smo zagovarčke pozicije i prioritete te platformu za postavljanje Europske mreže za edukaciju učitelja za nenasilnu preobrazbu sukoba.

Na sljedećoj web stranici mogu se vidjeti navedeni dokumenti, istraživanja, preporuke i novi kurikulum Nenasilna preobrazba sukoba za učitelje: http://www.educate-europe.org