Vijesti

Javna tribina u Dardi

23.05.2017. (četvrtak)

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine organizira i

poziva vas na

J A V N U T R I B I N U

koja će se održati u Dardi u prostoru Kulturnog doma Roma
N. Š. Zrinskog 101
s početkom u 12,00 sati

T E M E T R I B I N E

Što sve treba znati o reguliranju boravka u Hrvatskoj?

   g. Mario Zelić, Policijska postaja Beli Manastir

  Diskriminacija, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu?

    g. Mladen Stojanović, Područni ured pučke pravobraniteljice Osijek

   Tribina se organizira u sklopu provedbe projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financira UNHCR.

Javna tribina u Belom Manastiru

18.05.2017. (četvrtak)

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine organizira i

poziva vas na

J A V N U   T R I B I N U

koja će se održati u Belom Manastiru u prostoru Društvenog doma J. Antala 3 s početkom u 13,00 sati

 

T E M E   T R I B I N E

 

Što sve treba znati o reguliranju boravka u Hrvatskoj?

 1. Mario Zelić, Policijska postaja Beli Manastir

 

Diskriminacija, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu?

 1. Mladen Stojanović, Područni ured pučke pravobraniteljice Osijek

Tribina se organizira u sklopu provedbe projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“  koji financira UNHCR.

MEĐUNARODNI DAN PRIGOVARAČA SAVJESTI

15. svibnja obilježava se kao Međunarodni dan prigovarača savjesti. Osobe, koje poradi svojih vjerskih ili moralnih, svjetonazorskih razloga, nisu pripravne ili ne žele poduzeti neku radnju, ne žele sudjelovati u nekom događaju, ne žele primjenjivati nasilje, imaju pravo na ulaganje prigovora savjesti.

Člankom 47. Ustava Republike Hrvatske propisano je pravo na prigovor savjesti vojnoj službi.

O uloženom pismenom prigovoru savjesti  odlučuje Povjerenstvo za civilnu slubžu. Pri odlučivanju Povjrenenstvo ne može raspravljati s razlozima koje prigovarač navede, već odlučuje o osnovanosti zahtjeva.

Prigovaračima savjeti, čiji zahtjev je usvojen, mora se omogućiti civilno služenje vojnog roka, i to u ustanovama izvan vojske (npr. humanitarnim, organizacijama civilnog društva, domovima za starije i nemoćne, domovima za djecu, organima upravu, …). Prava i obveze obveznika civilne službe, duljini civilnog roka, dobnoj granici do kada je muškarac obveznih civilne službe,… propisano je Zakonom o civilnoj službi (Narodne novine br. 25/03).

Poziv na sudjelovanje na susretima mladih

Ako imate između 15 i 29 godina, želite se upoznati i družiti s mladim osobama različitih nacionalnosti pozivamo vas da se prijavite za sudjelovanje na susretima mladih „Upoznajmo se da bi nam život bio ljepši“!

Ova aktivnost provodi se u sklopu Foruma „Most prijateljstva“ čiji je idejni začetnik Društvo za toleranciju Bačka Palanka. Svrha je upoznavanje i povezivanje mladih osoba radi izgradnje povjerenja kao osnove za izgradnju mira.

Aktivnosti će se provoditi u gradovima Osijeku, Jajcu (BIH) i Leskovcu (R Srbija) tijekom lipnja i srpnja 2017. godine ( u svakom od gradova domaćina jedan vikend – subota – nedjelja). U gradu domaćinu bile bi sljedeće aktivnosti:

 • Održavanje radionice međusobnog upoznavanja;
 • Predstavljanje grada domaćina;
 • Zajednički obilazak znamenitosti grada domaćina;
 • Prezentacija Foruma „Mosta prijateljstva“…

Troškove puta i smještaja plaćaju organizatori.

Ako želite sudjelovati, jednostavno popunite prijavnicu u prilogu te je dostavite mail-om na centar-za-mir@centar-za-mir.hr ili poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Trg A. Šenoe 1,  31000 Osijek. Prijave se primaju do 03. svibnja 2017.

PRIJAVNICA

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2016 – učenici, nastavnici i suradnici iz Oš. I. G. Kovačić Vrbovsko stigli su u Osijek na 6-dnevni nagradni studijsko-edukativni posjet.

Program posjeta, MIR JE U NAŠIM RUKAMA, bit će proveden od  6. – 12. travnja 2017. u Osijeku, Vukovaru i Zlatnoj Gredi. Učenici i nastavnici škole imati će prilike ojačati svoje mirovne kapacitete dodatnim znanjima i vještinama te razmjenom s drugim školama, institucijama i organizacijama civilnoga društva.

Na završni seminar MIR JE U NAŠIM RUKAMA pozvane su škole iz Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije koje su nominirane ta priznanje MIROTVORNA ŠKOLA, odnosno razvijaju elemente mirovnog odgoja u svojim školama: Ekonomska i upravna škola Osijek, Ekonomska škola Vukovar, Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Medicinska škola Osijek, Trgovačka škola Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek, oš Kralja Tomislava Našice, Srednja škola Dalj, Oš Zmajevac, Oš Višnjevac.

Priznanje „Krunoslav Sukić“ MIROTVORNA ŠKOLA 2016 dodijeljeno je učenicima, nastavnicima i suradnicima Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju te njihovo solidarno i uključivo sudjelovanje u unaprjeđivanju života svoje školske i lokalne zajednice. Od njih učimo kako je mala škola u brdima Gorskog kotara samo naizgled izolirana jer svojim djelima, aktivnostima i projektima seže izvan granica svoje županije, države pa čak i na druge kontinente. Primjer je kako je njega vlastite baštine i produbljivanje znanja o sebi i drugima domoljublje koje u sebi čuva mjesto  za toleranciju, upoznavanje i prijateljstvo s drugim kulturama. Pravi je primjer MIROTVORNE ŠKOLE!

www. http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/nagrada-2016/

11. TRAVNJA 2017. GODINE U OSIJEKU ĆE SE ODRŽATI RADIONICA O ZAKONSKIM IZMJENAMA U ODNOSU NA ŽRTAVE KAZNENIH DJELA

Dana 11. travnja 2017. godine u Osijeku održat će se radionica o zakonskim izmjenama i usklađivanjima s Direktivama EU u odnosu na žrtve kaznenih djela.

Projekt: „Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela“

Program treninga za predstavnike OCD-ova

Osijek, 11. travnja 2017. godine, „Esseker centar“, I kat, Ribarska 4 – 6

Od 9,30 – 16,00 sati

 

PROGRAM:

9,30 – 9,40 Pozdravna riječ

Veselinka Kastratović i Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

9,40 – 10,25 Direktive 2012/29/EU i 2004/80/EC

Mia Božić Mihanović i Klaudia Buljan, Bijeli Krug Hrvatske Split

10,25 – 10,50 Zakon o kaznenom postupku – prava žrtava

Veselinka Kastratović, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

10,50 – 11,15 Sustav besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj

Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

11,15 – 12,00 Metodologija istraživanja (upitnik)

Nives Jozić, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću Zagreb

12,00 – 13,00 Pauza za ručak i kavu

13,00 – 13,45 Rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja (s primjerima iz prakse)

Kornelija Peašinović, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima Županijski sud Osijek

13,45 – 14,30 Predrasude  i očekivanja u radu sa žrtvama

Ana Šeničnjak, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

14,30 – 15,15 Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Miren Špek, izvršni direktor Udruge za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima

15,15 – 16,00 Diskusija

 

Moderatorice: Veselinka Kastratović i Natalija Havelka

31. OŽUJKA 2017. GODINE ODRŽANA RADIONICA “PRAVA, PODRŠKA, ZAŠTITA I NAKNADA ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA” U SPLIT

Dana 31. ožujka 2017. godine održana je radionica u sklopu projekta “Prava, podrška, zaštita i naknada žrtvama kaznenih djela”. Radionica je bila namijenjena organizacijama civilnog društva s područja Splitko dalmatinske, Dubrovačko neretvanske, Zadarsko kninske županije.

Na radionici su predstavnici partnerskih organizacija koje provode projekt predstavili novine u kaznenonm zakonodavstvu u odnosu na položaj žrtve u kaznenom postupku.

Projekt provode partnerske organizacije: Documenta – centar za suočavanje s prošlošću Zagreb (nositelj projekta), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Bijeli krug Hrvatska Split i Udruga za pomoć i podršku žrtavama i svjedocima Vukovar.

Održan prvi sastanak partnerskih organizacija na Erasmus+ projektu Dom daleko od doma: najbolji primjeri uključivanja izbjeglica, tražitelja azila i migranata u europska društva.

Dana 22. i 23.03.2017. godine u prostorijama Volonterskog centra, održan je prvi radni sastanak partnerskih organizacija na projektu Dom daleko od doma: najbolji primjeri uključivanja izbjeglica, tražitelja azila i migranata u europska društva.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici partnerskih organizacija: Bert Van der Linde (Forum Ziviler Friedensdienst e.V., Njemačka), Christiana Weidel (The World of NGOS, Austrija), Inne De Pooter (Tumult vzw, Belgija), Tery Lamb (The University of Westminster LBG, Ujedinjeno Kraljevstvo) i Nikolina Svalina (Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek).

Sudionici su predstavili svoje organizacije i projektne aktivnosti koje su provodili. Započeli su razvijanje mrežne platforme gdje će promicati inovativne aktivnosti mladih te osnaživati mlade volontere u integraciji izbjeglica tražitelja azila i migranata kako bi ostvarili glavni cilj projekta. Također su dogovarali sve potrebne daljnje korake za izvršavanje navedenih aktivnosti u projektu.

Okrugli stol: Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta u Osječko–baranjskoj ‎županiji?‎

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek organizira okrugli stol „Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta u Osječko–baranjskoj ‎županiji?‎”, koji će se održati 14. ožujka (utorak) 2017. u Auli Rektorata Sveučilišta u Osijeku, s početkom u 09:00h.

Na okruglom stolu ćemo predstaviti rezultate istraživanja koje je Centar za mir proveo na visokim učilištima u Osječko-baranjskoj županiji, a kojem je cilj bio pružiti opću sliku o transparentnosti postupaka osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te o razini kvalitete visokih učilišta u našoj županiji. Koristeći službene dokumente proizašle iz zakonski reguliranih postupaka, želja nam je bila približiti procjene kvalitete pojedinih visokih učilišta svakom zainteresiranom građaninu i građanki Republike Hrvatske.

Izvještaj pokazuje da su visoka učilišta u spomenutim postupcima relativno visoko ocijenjena. Prema indeksu transparentnosti, najtransparentnija visoka učilišta u Osječko-baranjskoj županiji su Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu i Filozofski fakultet u Osijeku. Prema istom indeksu, tri najtransparentnije institucije u Gradu Zagrebu su: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Hrvatski studiji te Katoličko bogoslovni fakultet. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je prema istom indeksu najtransparentniji Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije na Sveučilištu u Splitu.

Okrugli stol je završno javno događanje projekta QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (http://www.ipa-qualitywatch.eu/), kojeg su provodili Institut za razvoj obrazovanja u suradnji s partnerima – Udrugom MI iz Splita, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar te pridruženim partnerom, udrugom za razvoj visokog školstva UNIVERSITAS iz Rijeke. Financiran je u okviru IPA programa Europske unije.

Na okruglom stolu će biti predstavljena i publikacija “Značaj transparentnosti za unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja” koja osim preporuka za unaprjeđivanje transparentnosti sadrži i istraživačke izvještaje o transparentnosti sustava osiguravanja kvalitete u tri hrvatske županije  te studiju izvodljivosti za pokretanje ‎nacionalne baze za osiguravanje i ‎‎unapređivanje kvalitete u ‎visokom obrazovanja.

Koristimo priliku kako bismo zahvalili Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku te Centru za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta za potporu u provedbi istraživanja te organizaciji našeg okruglog stola.

Na sljedećem linku nalazi se program rada okruglog stola: http://www.ipa-qualitywatch.eu/wp-content/uploads/2017/03/QWATCH_okruglistol_OS_14_13.pdf