Aktivnosti – Edukacija – Teme koje nudimo

Edukacijska područja i teme

KULTURA NENASILNOG DJELOVANJA

  • Nenasilna komunikacija i kreativno rješavanje sukoba
  • Upravljanje sukobom
  • Medijacija (u školama, zajednici)
  • Građanski aktivizam

Komentari polaznika edukacije 

RAZVOJ ZAJEDNICE

  • Oporavak od rata
  • Od vizije do akcije
  • Strategijsko i operativno planiranje

Komentari polaznika edukacije 

EU INTEGRACIJE

  • Upravljanje projektnim ciklusom

 

Edukacijska područja i teme                                  Edukacijska područja i teme                                  Edukacijska područja i teme                                  Edukacijska područja i teme                                  Edukacijska područja i teme                                  Edukacijska područja i teme