Aktivnosti – Medijacija – Medijacija

Medijacija, završena aktivnost

OBAVIJEST objavljena 6. lipnja 2013. godine:

Vrsni stručnjaci i stručnjakinje koji su u Centru za mir stekli zvanje i iskustvo medijatora osnovali su udrugu “MSvijet” u Osijeku kojoj se možete obratiti za usluge medijacije.

Osoba za kontakt: Sonja Kersten

medijacija@medijacija.net  ili sonja@medijacija.net

 

BESPLATNA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU SUKOBA   DOBROVOLJNO   POVJERLJIVO   DOGOVORNO

Medijacija je dogovorno rješavanje sukoba uz pomoć treće, neutralne strane.

Jedino dobro rješenje u medijaciji je rješenje kojim su zadovoljne sve strane u sukobu.

Neki od sukoba pogodni za medijaciju su međususjedski, obiteljski, sukobi na radnom mjestu, oko imovine i naknade štete, sukobi oko javnoga reda, između roditelja i djece, roditelja i nastavnika, među vršnjacima i mnogi drugi.

Šezdeset obučenih medijatora/ica spremno je raditi medijacije i time pokloniti svojoj zajednici vrijeme, trud i istinsko uvjerenje da smo svi mi, ponekad uz pomoć treće, neutralne strane, sposobni pronaći najbolje rješenje za svoje sukobe i, u isto vrijeme, održati, ili čak i unaprijediti odnose s ljudima s kojima smo se sukobili.

 

Javite se, otvorite prostor za nove prilike. Riješite problem uz pomoć medijatora.

U Osijeku su također aktivni:   Medijacijski klub OŠ “Jagode Truhelke”   Posredovanje učenika – vršnjačka medijacija.

Medijacijski klub OŠ Retfala   Posredovanje učenika – vršnjačka medijacija.

Medijacijski klub OŠ Frana Krste Frankopana   Posredovanje učenika – vršnjačka medijacija.

Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku   Postupci izvansudske nagodbe, za slučajeve isključivo upućene od strane Općinskoga državnoga odvjetništva, koji uključuju maloljetnike i mlađe punoljetnike u kaznenom postupku.

Centar za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Osijek (www.hgk.hr)   Komercijalna usluga mirenja u trgovačkim sporovima.

Hrvatska udruga poslodavaca (www.mirenje.hup.hr)   Komercijalna usluga mirenja u trgovačkim sporovima.