Aktivnosti – Završene aktivnosti – Osvijestimo se, nasilje u obitelji je naša stvarnost

Osvijestimo se, nasilje u obitelji je naša stvarnost

Projekt „ Osvijestimo se, nasilje u obitelji je naša stvarnost“   Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek započeo je provedbu projekta „Osvijestimo se, nasilje u obitelji je naša stvarnost!“ koji financira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Projekt je započeo s provedbom 1. kolovoza 2008. godine i provodit će se do 31. prosinca 2008. godine.
Svrha projekta:   – upoznati građane sa njihovim pravima u slučajevima nasilja u obitelji te promovirati prava žrtava;
– pridonijeti poboljšanju primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji kroz povezivanje i dijalog nadležnih institucija, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih dionika   Poznavanje prava žrtava u slučajevima nasilja smatramo jednim od važnih načina prevencije nasilja u obitelji. S druge strane, koordiniranim djelovanjem državnih službi koje sudjeluju u provedbi zakonskih propisa kojima se sankcionira nasilje u obitelji te uz podršku lokalne zajednice i organizacija civilnog društva, povećava se njihova učinkovitost i sveobuhvatnost.
Korisnici projekta:   – građani s područja grada Osijeka, ustanove i institucije nadležne za primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i uz njega donesenog Protokola, organizacije civilnog društva i mediji.
Osnovne aktivnosti projekta su:  
–   Organiziranje tiskovnih konferencija,
–   Objava članaka u novinama vezanim uz informacije o tomu što je nasilje u obitelji, pravima žrtava nasilja, mogućnostima zaštite od nasilja u obitelji itd.
–   Tiskanje brošure u kojoj ćemo građane informirati o tome što je nasilje u obitelji, pravima žrtava nasilja, mogućnostima zaštite od nasilja u obitelji te popisom institucija kojima se građani mogu obratiti u slučaju nasilja u obitelji.
–   Postavljanje informacija o projektu i aktivnostima na web stranicu Centra za mir
–   Postavljanje štanda u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u sklopu «16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama»
–   Organiziranje okruglog stola početkom prosinca 2008. godine