Aktivnosti – Završene aktivnosti – Putovima do prava i pravde

Putovima do prava  i pravde

“Ova je stranica razvijene uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek i ne može se ni pod kojim okolnostima smatrati odražavanjem stavova Europske unije.”

Putovima do prava i pravde

je dvogodišnji projekt Centra za mir – Osijek koji je financiran sredstvima CARDS 2003/2004 programa Europske unije za područje “Dobro upravljanje i vladavina prava”. Provodi se od listopada 2006. god. do konca rujna 2008. god.

Opći cilj projekta je doprinijeti boljem pristupu pravu i pravdi, te ostvarenju građanskih i ljudskih prava ranjivih skupina stanovništva.

Svrha projekta je :

 • osigurati kvalitetnu stručnu pomoć u ostvarivanju i zaštiti pojedinačnih prava ranjivih skupina građana kroz pružanje usluge besplatne pravne pomoći I praćenje primjene zakona od strane nadležnih institucija;
 • povećati informiranost ranjivih skupina građana o njihovim građanskim i ljudskim pravima i mogućnostima ostvarivanja tih prava.

Mi ćemo vam pomoći:

 • pružanjem usmenih i pismenih pravnih savjeta iz različitih pravnih područja;
 • podnošenjem pisanih pravnih podnesaka upravnim tijelima;
 • zastupanjem pred sudovima putem odvjetnika;
 • pružanjem pravovremenih informacija o pravima i obvezama kroz terenski rad;
 • praćenjem primjene zakona vezanih uz ciljanu skupinu i intervencije kod nadležnih tijela;
 • informiranjem putem publikacija.

Pomoć pružamo u slijedećim pravnim područjima:

 • mirovinsko osiguranje,
 • zdravstveno osiguranje;
 • socijalna skrb;
 • radno pravo;
 • obiteljsko pravo;
 • zaštita od nasilja u obitelji;
 • prava civilnih žrtava rata;
 • konvalidacija;
 • nasljedno pravo;
 • prava nezaposlenih i
 • civilna služba.

Prioritet u pružanju pravne pomoći imaju korisnici čiji pojedinačni slučajevi podliježu slijedećim kriterijima:

 • da je pravni predmet od bitnog značaja za status podnositelja zahtjeva ili članove njegove uže obitelji;
 • da je ishod spora od bitnog značaja za članove uže obitelji podnositelja zahtjeva;
 • da neka neriješena pravna stvar predstavlja uzrok ozbiljnih teškoća u kojima se našao podnositelj zahtjeva.

Besplatna pomoć pri ostvarivanju i zaštiti prava namijenjena je građanima koji su:

 • korisnici prava iz sustava socijalne skrbi;
 • nezaposlene osobe;
 • umirovljenici s mirovinom manjom od 2.000,00 kn;
 • pripadnici manjina;
 • žrtve obiteljskog nasilja.

Pomoć ne pružamo u postupcima pred trgovačkim sudom, u kaznenim postupcima, osim zastupanja osobe oštećene kaznenim djelom, u postupcima u vezi s građenjem, u postupcima otvaranja obrtničke radnje, za sastavljanje privatnih isprava i u slučajevima obijesnog parničenja.

Kontakt osoba:

Melanija Kopić, voditeljica projekta   melanija@centar-za-mir.hr

zadnja promjena: 05.09.2008.