Alati za pomoć pri zapošljavanju

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek (www.centar-za-mir.hr) u partnerstvu s Udrugom romskog prijateljstva Luna – Beli Manastir i Gradom Belim Manastirom (www.beli-manastir.hr) od 21. kolovoza ove godine provodi projekt „Alati za pomoć pri zapošljavanju“ koji se financira sredstvima pomoći Europske zajednice iz programa IPA 2007 Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju ugroženih i marginaliziranih skupina. Trajanje projekta je 15 mjeseci.

Projekt se provodi na području Osječko-baranjske županije koja ima najveći udio populacije koja prima socijalnu pomoć.

Opći cilj projekta je podržati pripadnike Romske populacije iz Baranje, koji su dugotrajno nezaposleni i korisnici socijalne skrbi da postanu aktivni i društveno povezani s drugima kroz aktivnosti ovog projekta što će pomoći njihovom pristupu tržištu rada.

Specifičan cilj je pružiti resurse i dodatna znanja i vještine Romima iz Baranje što će pomoći njihovoj integraciji na tržištu rada. Ulaskom Romske skupine u udruženje obrtnika i osiguravanjem strukturne potpore lokalne samouprave projekt će povećati mogućnosti za Rome pri ulasku na tržište rada.

Kroz partnerstvo s Udrugom Romskog prijateljstva Luna koja je aktivna u Baranji zadnjih šest godina i radi izravno s korisnicima socijalne pomoći iz romske zajednice, povezati ćemo se s našim ciljanim skupinama te razumjeti i razvijati pristupe u motiviranju i zapošljavanje pripadnika naše ciljane skupine. Kroz uredske savjetodavne usluge ova organizacija će povećati svoje upravljačke kapacitete i osigurati svakodnevne kontakte sa svojim članovima iz manjinskih skupina. Kroz knjižnicu alata i partnerstva s Gradom Beli Manastir, “Luna” će povećati svoje kapacitete za partnerstva s drugim javnim institucijama i lokalnim vlastima.

Kroz partnerstvo s Gradom Beli Manastir osigurati ćemo održivost projekta, koristeći kuću u vlasništvu lokalne samouprave za knjižnicu alata, pregovarati s institucijama i poslovnim sektorom o konkretnim pitanjima, kao i za nastavak podizanje javne svijesti o pitanjima diskriminacije. Grad Beli Manastir će kroz projekt povećati svoje upravljačke i profesionalne kapacitete kroz povezivanje javnih radova s knjižnicom alata.

Grad Beli Manastir će osigurati dostupnost jedne od zgrada(kuća) u svom vlasništvu te će je pripremiti za početak rada knjižnice alata. Grad će nastaviti s upravljanjem knjižnicom nakon završetka provedbe ovog projekta, a tijekom provedbenog razdoblja Grad će osigurati pokriće troškova održavanja (komunalije).

Kroz osiguranje dostupnosti potrebnih alata, dodatnih znanja i vještina, povezivanje Roma, iniciranje aktivnosti zajednice i razvijanje suradnje između civilnog, javnog i poslovnog sektora projekt će doprinijeti povećanju motivacije dugotrajno nezaposlenih radno sposobnih korisnika socijalne skrbi za ulazak na tržište rada te povećanje mogućnosti za njihovo zapošljavanje.

Kroz partnerski pristup s lokalnom vlasti (Grad Beli Manastir) i organizacijama civilnog društva (“Luna” i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava) projekt će doprinijeti podizanju javne svijesti o pitanjima diskriminacije prema Romima na radnom mjestu.

Ovaj projekt će omogućiti najpotrebnije resurse (opremu i alate) za zidare, vodoinstalatere, stolare, zavarivače i bravare, koji će biti u mogućnosti posuditi potrebne alate iz Knjižnice alata koja će biti osnovana kroz projekt u kući / zgradi u vlasništvu Grada Belog Manastira. Kroz izradu i postavljanje web stranice koja će se koristiti za promociju obrtničkih usluga, poljoprivrednih proizvoda i reklama pomoći ćemo Romskoj zajednici da promoviraju svoje usluge i da lakše pristupe tržištu rada. Ovaj projekt će također omogućiti posjete i prezentaciju usluga i proizvoda potencijalnim poslodavcima kroz različite vidove aktivnosti u zajednici. ♦

IPA - logo

Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek je udruga građana osnovana 1992. godine. Djelovanje njezinih članova i članica je usmjereno na izgradnju mira, zaštitu i promoviranje ljudskih prava i sloboda, te promicanje kreativnih metoda rješavanja sukoba na individualnoj, grupnoj i političkoj razini. Zalažemo se za osviješteno uključivanje u izgradnju Evropske Unije kao mirovnog projekta i za preuzimanje odgovornosti za zajedničku sudbinu čovječanstva i planete Zemlje.

Naša vizija: održivi mir

Naša misija: izgradnja društva utemeljenog na kulturi mira

Kultura mira predstavlja vrijednosti, pristupe i oblike ponašanja koji se temelje na uvažavanju života, dostojanstva i prava svakog ljudskog bića, a odbacuje nasilje u bilo kojem obliku

Vrijednosti za koje se zalažemo su uvažavanje različitosti, humanost, tolerancija, pluralizam, ljudska prava, osobna odgovornost, pacifizam, ravnopravnost spolova i nenasilje.

Centar za mir je član:

Pax Christi International

  • Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava
  • Građanski pakt za jugoistočnu Europu
  • Regionalni forum udruga Slavonije

Centar za mir je suosnivač:

  • Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
  • Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice

Zemljopisno područje djelovanja:

  • Grad Osijek
  • Slavonija i Baranja
  • Republika Hrvatska
  • Zemlje Jugoistočne Europe