UNHCR – Pomoć u rješavanju apatridije

(Hrvatski) Javna tribina u Vukovaru

U Vukovaru je 24.10.2017. u maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije održana dvosatna javna tribina koju je organizirao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Europskim domom Vukovar. Tribina je organizirana u sklopu provedbe projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financira UNHCR.

O reguliranju boravka u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na nedavne izmjene Zakona o strancima, sudionicima tribine uvodno su govorile Silvija Miličević i Ljubinka Zulić policijske službenice iz Policijske postaje Vukovar, a o diskriminaciji, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu, te o instituciji, nadležnosti i ovlastima pučkog pravobranitelja Mladen Stojanović, savjetnik za pravna pitanja iz Područnog ureda pučke pravobraniteljice.

Uz pripadnike romske nacionalne manjine, romskih udruga i romskih vijeća, sudionici tribine su bili i aktivisti udruga civilnog društva koje djeluju na području Vukovara, predstavnici lokalne i područne samouprave iz Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, predstavnice Centar za socijalnu skrb Vukovar, djelatnice Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Vukovaru, predstavnica UNHCR-a, te mediji.

Sudionici/ce tribine aktivno su se uključili u raspravu, postavili brojna pitanja uvodničarima na koja su dobili i jasne odgovore, te dali i konkretne prijedloge kojim bi se poboljšalo učešće romske populacije sa šireg područja Vukovara u rješavanju njihovih potreba i problema.