Izjava podrške suradnji s Međunarodnim sudom za ratne zločine

SABORU REPUBLIKE HRVATSKE
VLADI REPUBLIKE HRVATSKE
JAVNOSTI
MEDIJIMA

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Članice i članovi Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek podržavaju odluku Vlade Republike Hrvatske u pogledu udovoljavanja zahtjevima Međunarodnog kaznenog suda. Ta je odluka ispravna i utemeljena na Ustavnom zakonu o suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom koji je donio Hrvatski Sabor te međunarodnim dokumentima koje je Republika Hrvatska potpisala i ratificirala i dužna ih je poštivati.

Suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom ne treba razumijevati kao pravnu dužnost koja nam je pod pritiskom nametnuta već kao nužan dio procesa izgradnje trajnog mira kažnjavanjem ratnih zločina što je dugoročno naš nacionalni interes a, ujedno, predstavlja i civilizacijsko dostignuće. Uspostavom međunarodnog prava i međunarodnog suda, koji treba prerasti u trajni Međunarodni sud za ratne zločine ni pobjednici više ne mogu biti abolirani od ratnih zločina nego se upravo nepristranim kažnjavanjem svakog zločina utire put prevenciji budućih zločina i budućih ratova.

U tom smislu, ni u kom slučaju ne prejudiciramo krivnju osumnjičenih za ratni zločin, jer je svatko nevin dok mu se u pravičnom sudskom postupku krivnja ne utvrdi pravomoćnom sudskom presudom. Također, ističemo da svi materijali potrebni za obranu osumnjičenih koje Republika Hrvatska posjeduje trebaju biti dostupni obrani.

Hrvatska javnost nažalost nije dovoljno upoznata s ciljevima, nadležnostima i misijom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, pa su zbog toga prisutne manipulacije. Važno je znati da Međunarodni kazneni sud ima nadležnost samo nad pojedincima, a ne nad organizacijama, političkim strankama, administrativnim jedinicama ili drugim pravnim subjektima, pa tako ne sudi ni državama.

Haški Međunarodni sud i domaće pravosuđe imaju istovremenu nadležnost nad teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i zato očekujemo da hrvatsko pravosuđe u većoj mjeri nego do sada preuzima odgovornost i započinje procesuiranje ratnih zločina. Samo ukoliko sami ne budemo u stanju nositi se s tim problemom, oslobodit ćemo se izvanjske intervencije.

Pozivamo zastupnike u Hrvatskom Saboru da izglesaju povjerenje Vladi.

Smatramo, međutim da je cijeli postupak od uručenja optužnica do sada nepotrebno i neprihvatljivo zavijen u tajnovitosti kao što je neprihvatljivo i da se u Saboru vodi rasprava o formulacijama u optužnicama na zatvorenoj sjednici i u situaciji kada još uvijek sadržaj tih optužnica nije dostupan ni zastupnicima ni javnosti.

Također, ovom prilikom pozivamo Sabor da podrži inicijativu nevladinih organizacija o osnivanju Komisije za istinu. Svjesni smo, naime, činjenice da će procesuiranje ratnih zločina putem pravosuđa iako neophodno, biti izuzetno teško i dugotrajno. Zbog toga je, usporedno s procesuiranjem ratnih zločina, važno osigurati pravdu žrtvama i omogućiti da njihova pojedinačna svjedočanstva postanu dijelom pisane kolektivne povijesti, a polarizaciju oko ideologiziranih «istina» treba zamijeniti istraživanjem i objavljivanjem dokumenata i arhivske građe uopće – podlogom za dijalog čiji će cilj biti postizanje konsenzusa oko istine i pravde.

U Osijeku 12. srpnja 2001. godine
Za Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek