Izjava povodom uklanjanja spomenika Juri Francetiću u Slunju i Mili Budaku u Svetom Roku

Pozdravljamo odgovaran politički čin uklanjanja spomenika Juri Francetiću i Mili Budaku. Vlada Republike Hrvatske pokazala je da ima političku volju suprotstaviti se privatnim inicijativama pojedinaca, grupa i institucija koje pokušavaju rehabilitirati ustaštvo i ustaške zločine. Time je Vlada djelovala u skladu s Izvorišnim osnovama i najvišim vrednotama Ustava Republike Hrvatske. Ovakav ishod napete situacije oko spomen obilježja u Slunju i Svetom Roku važan je dokaz da javni dijalog o najtežim pitanjima može biti konstruktivan i da su strahovi od suočavanja s prošlošću suvišni.

Ipak, sporost u uklanjanju spomenika jasno govori o problemu nedostatne zakonske regulative. Postoji rizik da će u mogućim sličnim budućim situacijama reagiranje vlasti prvenstveno ovisiti o političkoj volji. Upravo bi ova dva primjera eskalacije krize trebala poslužiti kao poticaj za sustavno sprječavanje rehabilitacije ustaštva i ustaških zločina.

Zato od Vlade RH očekujemo da u skladu sa svojim ovlastima i već iskazanom namjerom pripremi  zakonske prijedloge te ih uputi u proceduru Hrvatskom Saboru, kojima bi se napokon spriječilo javno afirmiranje stavova, ideologija i djelovanja protivnih ustavnom poretku Republike Hrvatske, posebice najvišim vrednotama poštivanja prava čovjeka i mirotvorstva te Izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske koje izrijekom navode da se pravo na državnu suverenost očituje «u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugog svjetskog rata izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) na odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.)». Tražimo da se zakonom i drugim propisima onemogući podizanje spomen obilježja te imenovanje ulica i drugih javnih prostora, ustrojbenih jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba  kojima se afirmiraju osobe, ideologije, režim i djelovanja protivna navedenim vrednotama i Izvorišnim osnovama.

Pri donošenju zakona, smatramo  posebno važnim da se osigura široka i dobro pripremljena javna rasprava o zabrani afirmacije osoba, ideologija, režima i djelovanja protivnih hrvatskom ustavnom poretku koja ne bi zadirala u pravo izražavanja pojedinaca.
Pritom će biti nužno pokrenuti temeljitu javnu raspravu o pitanju razlikovanja antifašizma, kao neupitne izvorišne osnove i vrednote suvremene Hrvatske i Europe, od zločina počinjenih u kontekstu različitih totalitarnih režima, te onemogućiti ironijski obrat zabrane afirmacije antifašizma povodom sprječavanja rehabilitacije ustaštva. Kvalitetnom javnom raspravom izbjegla bi se ishitrena, površna i neprimjenjiva zakonska rješenja koja bi samo pridonijela sadašnjim podjelama i nejasnoćama.

Pozivamo gradska i općinska vijeća u svim naseljima Republike Hrvatske gdje postoje ulice i javni prostori nazvani prema ustaškim dužnosnicima, da hitno donesu odluke o promjeni tih naziva.

Nakon današnjeg odgovornog čina Vlade RH i dalje ostaje upitan stav Katoličke Crkve u Hrvatskoj čije je ignoriranje zbivanja u Svetog Roku moglo navesti na zaključak da je šutnja Crkve znak odobravanja, što je neprihvatljivo s obzirom na kršćanski nauk i posebice neodgovorno u svjetlu velikog društvenog utjecaja Crkve na javno mnijenje u Hrvatskoj.

Sustavno sprječavanje rehabilitacije ustaštva bila bi potvrda spremnosti hrvatskog društva da se saživi s antifašizmom – jednom od najviših vrednota suvremene Europe.

U Zagrebu, 27. kolovoza 2004.

POTPISNICI IZJAVE:
Odbor za uklanjanje spomenika Juri Francetiću:
Centar za mirovne studije, Zagreb
Građanski odbor za ljudska prava, Zagreb
Odbor za ljudska prava Karlovac
Udruga antifašista karlovačke županije, Karlovac

Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava:
Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava, Zagreb
Centar za građanske inicijative, Poreč
Dalmatinski odbor solidarnosti, Split
Centar za mir, pravne savjete i psihocijalnu pomoć, Vukovar
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek
Srpski demokratski forum, Zagreb
Organizacija za građanske inicijative, Osijek
Udruženje za mir i  ljudska prava «Baranja», Bilje

Pojedinačne nevladine organizacije:
Altruist, Split
Antiratna kampanja Hrvatske
Autonomna ženska kuca Zagreb
B.a.b.e. – Grupa za ženska ljudska prava, Zagreb
Centar za kulturu Roma, Zagreb
Centar za mentalno zdravlje i ljudska prava, Zagreb
Centar  za žene žrtve rata, Zagreb
FADE – IN, Zagreb
Građanska udruga protiv nasilja, Sisak
HOMO, Pula
Iskorak – Grupa za prava seksualnih i rodnih manjina
Lezbijska grupa Kontra, Zagreb
Mali korak – Centar za kulturu mira i nenasilja, Zagreb
Osječki zeleni, Osijek
Udruga za istraživanje tranzicije k demokraciji (TOD)
Udruga MI, Split
Udruga mladeži Roma Hrvatske, Zagreb
Udruga žena Romkinja Bolja Budućnost, Zagreb
Udruženje Roma Međimurja, Čakovec
ZaMirNET, Zagreb
Ženska udruga “Izvor”, Tenja