PONOVLJENI POSTUPAK ZA RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA IZVRŠEN U PROSINCU 1991. GODINE U KOPAČEVU

Dana 22. svibnja 2020. godine započela je rasprava u kaznenom predmetu protiv okr. Z.P. pripadnika srpskih paravojnih snaga, kome se na teret stavlja izvršenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, čl.120.st.1. OKZ RH, u prosincu 1991. godine u Kopačevu.

Prvostupanjskom presudom K-Rz-82/2007 od 14. srpnja 2016. godine okr. Z.P. i okr. R.Z. proglašeni su krivima i nepravomoćno osuđeni na kazne zatvora u trajanju od Z.P. 10 godina, R.Z. 9 godina.

Kazneni postupak vodio se u odsutnosti, zbog nedostupnoti okrivljenika hrvatskim pravosudnim organima.

Oba okrivljenika izjavila su žalbe putem svojih branitelja. Rješenjem Vrhovnog suda RH br- O-Kž 174/2017, od 22. ožujka 2018. godine citirana prvostupanjska prasuda je ukinuta i predmet vraćen na ponovni postupak.

Ponovoljeni postupak:

K-Rz-4/2020

Okrivljenik: Z.P. sudi se u odnostnosti

kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl.120.st.1. OKZ RH

Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijek:
sutkinja Vlasta Šimenić Kovač, predsjednica Vijeća
sudac Krunoslav Barkić, član Vijeća
sudac Ante Kvesić, član Vijeća

tužiteljstvo: Zamjenik ŽDO iz Osijeka Miroslav Kraljević

branitelj: Slavko Nedić, odvjentik iz Osijeka

Predsjednica Vijeća za ratne zločine otvorila je raspravu, rekla da je rasprava javna. Nije bilo primjedbi na sastav Vijeća. Zamjenik ŽDO iz Osijeka pročitao je preciziranu optužnicu.

Okr. Z.P. se sudi u odsutnosti, stoga se nije mogao očitovati o optužnici. Okr. R.Z. u međuvremenu je umro, pa je postupak protiv njega obustavljen.

U dokaznom postupku pročitani su iskazi oštećenice, svjedoka, izvršen je uvid u materijalnu dokumentaciju. Nakon provedenog dokaznog postupka prešlo se na završne govore.

Zamjenik ŽDO iz Osijeka rekao je da je činjenično manje sve jasno, jer je okrivljenik već na suđenju na Vojnom sudu u Beogradu, 1992. godine, gdje se sudilo okr. Z.P. za kazneno djelo silovanja, priznao počinjenje djela. U ovom predmetu dvije stvari mogu biti predmet spora: koji od zakona valja primjeniti u ovom predmetu, a na što ukazuje i Vrhovni sud RH u svom ukidbenom rješenju, te radi li se o res iudicata u konkretnom predmetu?

Što se tiče koji zakon primjeniti, ŽDO iz Osijeka smatra da valja primijeniti OKZ RH, jer se radi o ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva počinjenom radnjom silovanja, što predstavlvja, sukladno odlukama Suda za ljudska prava, teško zlostavljanje i mučenje žrtve. Odredba čl. 91. KZ iz 2011. godine, posebice njegov st.2. silovanje, kao modalitet izvršenja ratnog zločina, smatra lakšim oblikom izvršenja djela, što je u direktnoj suprotnosti s odlukama Suda za ljudska kprava, ali i odlukama MKSJ i MKSR. ŽDO iz Osijeka smatra da je način izvršenja ovoga djela takav da predstavlja posebno teško i nečovječno postupanje prema žrtvi, stoga smatra da je dobro precizirana odredba čl.120st.1. OKZ RH u presudi preciziranoj i pročitanoj na ovoj raspravi.

Što se tiče pitanja radi li se u konkretnom slučaju o res iudicata, ŽDO iz Osijeka misli da se ne radi, jer je količina zla nanijetog žrtvi daleko veća nego pri počinjenju identičnog kaznenog djela, za koje se 1993. godine sudilo istom okr. Z.P., a koje je počinio nekoliko dana ranije, u prosincu 1991. godine, također u Kopačevu. U konkretnom kaznenom djelu, za koje mu se sada sudi, količina zla koja se nanosi žrtvi je veća, jer je u radnji izvršenja sudjelovalo više osoba. Stoga ŽDO iz Osijeka smatra da se ne radi o res iudicata. Stoga je predložio da Sud donese presudu kojom će okrivljenika proglasiti krivim i osuditi prema zakonu.

Branitelj okrivljenika u svom završnom govoru je rekao da smatra da se radi o res iudicata, jer je njegov branjenik za kazeno djelo za koje mu se sudilo 1993. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, a za ovo kazneno djelo je nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora od 10 godina. da bi se radilo o produljenom kaznenom djelu, kako to navodi ŽDO iz Osijeka, moralo bi se raditi od većoj količini zla nanijetog žrtvi, a prema visini izrečenih kazni vidi se da je u ovom predmetu njegov branjenik osuđen na nižu kaznu zatvora od prve. Osim toga, ovdje se sudi njemu i za djelo koje je on počinio, on nema ništa s djelom druge osobe, koja je kritične zgode bila s njim. stoga je predložio da Sud donese odluku kojom se odbija tužbeni zahtjev.

Zamjenik ŽDO iz Osijeka ponovio je da se u konkretnom slučaju radi o mučenju i ponižavanju žrtve što predstavlja veliku količinu zla koja se nanosi žrtvi.

Predsjednica Vijećaje objavila da je rasprava završena, te da će presuda biti objavljena u utorak, 26. svibnja 2020. godine u 11,00 sati.