PRAVOMOĆNA PRESUDA ZA RATNI ZLOČINA PROTIV RATNIH ZAROBLJENIKA U ZAROBLJENIČKOM DOMU U GLINI

Visoki kazneni sud RH donio je presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu, kojom su četvorica okrivljenika proglašeni krivima za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Izrečene su sljedeće zatvorske kazne: I okr. Stanko Palančan 10 godina, II okr. Đuro Birač 9 godina, III okr. rade Baždar 5 godina i IV okr. Stevan Bjelaja 7 godina. Svim optuženicima je suđeno u odsutnosti.

Četvorica optuženika su osuđeni zbog mučenja i zlostavljanja ratnih zarobljenika za vrijeme oružanog sukoba od rujna 1991. do ožujka 1992 . Veća grupa ratnih zarobljenika je dovedena i smještena u zarobljenički logor koji je bio u sklopu postojećeg zatvora. Prvi optuženik (zapovjednik zarobljeničkog logora) i drugi optuženik (upravitelj zatvora) su znali da pojedini stražari i druge osobe tuku zarobljenike palicama i električkim kabelima, zlostavljaju puštanjem struje kroz tijelo i na druge načine psihički i fizički zlostavljaju. Nisu ništa poduzeli da se počinitelji ovakvih protupravnih postupanja u tome spriječe odnosno da ih se u tome na učinkovit način suzbije i kazni. Gotovo su svi zarobljenici bili izloženi takvom postupanju, među njima i 20 zarobljenih policajaca. Na taj su način ovi optuženici omogućili neposredno počinjenje kaznenog djela. Time su i oni sami, radnjom nečinjenja, počinili kazneno djelo. Pored toga, prvi optuženik je osobno tukao trojicu zarobljenika.

Treći optuženik (zamjenik upravitelja zatvora i ujedno stražar zatvora) te četvrti optuženik (stražar) sudjelovali su zajedno s drugim osobama u psihičkom i fizičkom zlostavljanju zarobljenika. Treći optuženik je palicom tukao jednog zarobljenog policajca, a četvrti optuženik je sudjelovao u batinjanju i mučenju petorice zarobljenih policajaca puštanjem struje kroz tijelo.

Visoki kazneni sud RH smatra da će kazne zatvora na koju su osuđeni svaki od četvorice optuženika ispuniti svrhu kažnjavanja. U odnosu na sve optuženike otegotnim je cijenjeno što su kazneno djelo počinili s najvišim stupnjem kaznene odgovornosti. Okolnosti počinjenja djela po svom intenzitetu nadilaze uobičajena fizička i psihička zlostavljanja. Uključuju takvu količinu agresije i brutalnog ponašanja prema potpuno bespomoćnim žrtvama (koje su mučene i elektro šokovima) i zbog toga zaslužuju veći prijekor. Drugi optuženik je osuđivan za istovrsno djelo. Olakotnim je prvom, trećem i četvrtom optuženiku cijenjenja prijašnja neosuđivanost.

Ove kazne će i utjecati na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano. Time će se istovremeno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Kazne sadrže i dostatnu količinu društvene i moralne osude za zlo koje su optuženici prouzrokovali žrtvama.

Prvostupanjski postupak :

Na Županijskom sudu u Zagrebu četvorica pripadnika paravojnih postrojbi za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Glini, u prostorijama kazneno – popravnog doma, koji je u to vrijeme služio kao zarobljenički logor, u odsutnosti oglašeni krivim i osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne.

Opt. Stanko Palančan, komandant zarobljeničkog logora, osuđen je na 10 godina zatvora za nesprječavanje podređenih pripadnika u mučenju i zlostavljanju zarobljenika, ali i kao neposredni počinitelj.
Opt. Đuro Birač osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 9 godina jer usprkos stvarnim zapovjednim ovlastima nad stražarima u zatvoru i odgovornosti za zarobljenike, takva postupanja nije spriječio, suzbio i kaznio.
Opt. Rade Baždar kao neposredni počinitelj osuđen je na 5 godina zatvora.
Opt. Stevan Bjelajac, zatvorsku čuvar, za sudjelovanje u mučenju, psihičkoj i fizičkoj torturi nad zarobljenicima, osuđen je na 7 godina zatvora.

Kazneni postupak, u međuvremenu je protiv opt. Nedjeljka Petrovića, zbog odustanka optužbe od kaznenog progona, obustavljen.

Na Županijskom sudu u Zagrebu u tijeku je rasprava u kaznenom postupku protiv petorice optuženika, nekadašnjih pripadnika paravojnih formacija tzv. SAO Krajine zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Optuženicima se sudi u odsutnosti.

Optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Sisku podignuta je protiv I. okrivljenog Stanka Palančana, tempore criminiskomandanta zarobljeničkog logora, koji se nalazio u prostorijama Kazneno – popravnog doma u Glini i načelnika sigurnosti Štaba Teritorijalne obrane Glina, II. okrivljenog Đure Birača, upravitelja zatvora u Kazneno – popravnom domu u Glini, koji je po navodima optužnice služio kao zarobljenički logor, III. okrivljenog Rade Baždara, IV. okrivljenog Stevana Bjelajca i V. okrivljenog Neđeljka Petrovića, koji su tijekom inkriminiranog perioda u opisanom zarobljeničkom logoru bili stražari.

Inkriminacija: činjenični i pravni opis te pravna kvalifikacija:

Optuženicima se na teret stavlja da su:

– u razdoblju od 16. rujna 1991. do 14. ožujka 1992. godine, u Glini, u prostorijama Kazneno – popravnog doma, koji je u to vrijeme služio i kao zarobljenički logor, za vrijeme oružanog sukoba između paravojnih formacija tzv. SAO Krajine i regularnih postrojbi Hrvatske vojske i policije, nakon što je veća grupa zarobljenih hrvatskih policajaca i pripadnika Zbora narodne garde po zarobljavanju u Hrvatskoj Kostajnici dovedena i smještena u prostorije ovog logora, u koji logor su inače dovođeni zarobljeni pripadnici hrvatskih oružanih snaga, ali i veći broj civilnih osoba hrvatske nacionalnosti s područja Banovine, suprotno odredbama čl. 3. st. 1. toč. a) i c), čl. 13. i čl. 130. III Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. godine, odredbama čl. 86. i 87. Dopunskog protokola Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava međunarodnog oružanog sukoba (Protokol I od 08. lipnja 1977.) te odredbama čl. 4. st. 2. a) i e) Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II od 8. lipnja 1977.) tijekom ispitivanja, zarobljenike tukli, batinali, zlostavljali ih puštanjem struje kroz tijelo i na druge načine iste psihički i fizički zlostavljali, odnosno iako su bili svjesni da pojedini stražari i druge osobe koje su sudjelovale u ispitivanju zarobljenika, iste tuku, psihički i fizički zlostavljaju, usprkos stvarnim i zapovjednim ovlastima nad stražarima u zatvoru i odgovornosti za sigurnost zarobljenika, nisu poduzeli ništa da takva protupravna postupanja spriječe, suzbiju i kazne, pa su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika – označeno i kažnjivo po čl. 122. Osnovnog kaznenog zakona Republike Hrvatske, odnosno kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika nečinjenjem – označeno i kažnjivo po čl. 122. u vezi čl. 28. OKZ RH;

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta:13 K-rz-8/16

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Željka Skomeršić, predsjednica vijeća, sudac Zdravko Majerović, član i Renata Pražetina Kaleb, članica

Optužnica: ŽDO-a u Sisku

Zastupnik optužbe:Stupe Vrdoljak, zamjenik Županijske državne odvjetnice u Sisku

Kazneno djelo: ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH, a u odnosu na I. opt. i II. opt. kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika počinjen nečinjenjem – označeno i kažnjivo po čl. 122. u vezi čl. 28. OKZ RH

Optuženici:

opt. Stanko Palančan, nedostupan hrvatskom pravosuđu, sudi mu se u odsutnosti, s prebivalištem u Republici Srbiji
opt. Đuro Birač, nedostupan hrvatskom pravosuđu, sudi mu se u odsutnosti, s prebivalištem u Republici Srbiji
opt. Rade Baždar, nedostupan, prebiva u Republici Srbiji
opt. Stevan Bjelajac, nedostupan, prebiva u Republici Srbiji
opt. Neđeljko Petrović, sudi mu se u odsutnosti, s prebivalištem u Republici Srbiji

Žrtve:

R., D. V, M. B., D. V., V. S., R. S., K.B., N.M., R.H., I.M., J. D., K.F., Z.M., I.V., S.R., F. T., Z. K., N. Đ., T. T., S. I., K. D., fizički i psihički zlostavljani pripadnici policijskih snaga RH;

M.M., J. Č., fizički i psihički zlostavljani pripadnici Zbora narodne garde;