ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA MONITORING SUĐENJA ZA RATNE ZLOČINE, REGIONALNA SURADNJA

Regionalna suradnja tužiteljstava ključna za procesuiranje ratnih zločina; potrebno mijenjati kulturu odnosa prema žrtvama

Regionalna suradnja tužiteljstava ključna je za istraživanje i procesuiranje ratnih zločina. Organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u podizanju transparentosti suđenja za ratne zločine i promoviranju prava žrtava. Ovo su zaključci Završne konferencije “Monitoring suđenja za ratne zločine – regionalna saradnja”. Završnu konferenciju su organizirali Centar za mir nenasilje i ljudska prava iz Osijeka i Centra za razvoj demokratskog društva “Europolis” iz Novog Sada, kao jedna od aktivnost projekta “Monitoring suđenja za ratne zločine – regionalna suradnja. Konferencija je održana istovremeno u Osijeku i Novom Sadu dana 29. listopada 2020. godine putem video linka.

Na Završnoj konferenciji predstavljen je Izvještaj o monitoringu suđenja za ratne zločine, radu pravosudnih tijela u Osijeku i Beogradu. Na Konferenciji je bilo prigode za susret predstavnika civilnog društva, žrtava, medija i tužilaštava iz Hrvatske i Srbije, za razgovor o i razgovaraju o važnosti suđenja za ratne zločine i položaju žrtava u regiji.

Izvještaj o monitoringu suđenja za ratne zločine predstavila je autorica teksta Izvještaja i istraživačica na Projektu, gđa Veselinka Kastratović iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Gđa Kastratović je rekla da se projekat monitoringa suđenja vratio u Osijek odakle je krenuo 2004. godine, kada je započet monitoringom suđenja za zločin na Ovčari.

Predstavljajući Izvještaj gđa Kastratović je predstavila strukturu Izvještaja, nalaze o radu na istraživanju ratnih zločina Županijskog suda Osijek i Županijskog državnog odvjetništva (ŽDO) Osijek, kao i Višeg suda Odjeljenja za ratne zločine iz Beograda i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. Analizom su bili obuhvaćeni podaci dostupni na wveb stranicama županijskih državnih odvjetništava iz Rijeke, Splita i Zagreba. Nadalje, predstavljen je rad s obiteljima nestalih, žrtvama seksualnog nasilja izvršenog tijekom rata, rad s preživjelim žrtvama ratnih zločina, što je, također, obuhvaćeno ovim Izvještajem.

Opći zaključak i preporuka Izvještaja je da je potrebno nastaviti sa suradnjom između tužilaštava u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. Kazneni procesi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti pretpostavka su za ostvarenje pravde za žrtve, što je, ujedno, dio procesa suočavanja s prošlošću. Osim toga, naglašena je potreba za promjenom kulture odnosa prema žrtvama.

Tijekom Završne konferencije rečeno je da je rad na istraživanju i procesuiranju ratnih zločina kompleksan, jer se, nerijetko, počinioci, žrtve i njihove obitelji, kao i dokazi i svjedoci, nalaze u različitim državama regije. Regionalna suradnja tužiteljstava u procesuiranju ratnih zločina je, stoga, neophodna. Gospodin Dušan Knežević, zamjenik Tužioca za ratne zločine Republike Srbije, naglasio je da su dobri primjeri regionalne saradnju doveli do pronalaska posmrtnih ostataka nestalih osoba i procesuiranja počinitelja zločina. Naveo je primjere: zločini počinjeni na Ovčari, u Sotinu i u Zvorniku. Napomenuto je i da je regionalna suradnja „zamrznuta“, o čemu govori i sve veći broj suđenja u odsutnosti u Republici Hrvatskoj.

Gospodin Ivan Jovanović, voditelj UNDP programa, također je naglasio da se bez regionalne suradnje ne mogu voditi kazneni postupci koji uključuju više država. Međutim, upozorio je da postoje prepreke koje ograničavaju suradnju, kao što su političke prilike ali i činjenica da se tužitelji i sudovi kreću u okvirima zakona koji se razlikuju između država regije.

Sudionici Završne konferencije suglasni su o važnosti rada organizacija civilnog društva na praćenju suđenja za ratne zločine. Naglašeno je da se na taj način doprinosi transparentnosti procesuiranja ratnih zločina. Da bi suđenja imala društveni utjecaj, informacije u vezi s postupcima trebaju biti dostupne medijima i široj javnosti. Organizacije civilnog društva, stoga, imaju ulogu mosta između sudnica i javnosti. Konstatirano je da organizacije civilnog društva doprinose boljoj informiranosti medija i šire javnosti o sudskim postupcima, činjenicama vezanim za podizanje optužnica i donošenje presuda.

Gospodin Ivan Jovanović, iz UNDP, upozorio je da treba biti oprezan u očekivanjima od suđenja. Zbog proteka vremena postaje teže utvrditi istinu o nekom zločinu, jer su svjedoci i okrivljenici nedostupni, a iskazi svjedoka postaju manje pouzdana, jer sjećanja blijede. Ukazao je na važnost pružanja potpore žrtvama u ostvarivanju pravde na druge načine osim kaznenih postupaka, poput parničnih postupaka za nadoknadu štetu. Organizacije civilnog društva trebaju raditi na promociji prava žrtava, tražiti poboljšanje položaja žrtve u društvu, zalagati se za izmjene propisa koji reguliraju status žrtva…

Sudionici Završne konferencije primijetili su da se suočavanje sa prošlošću i pomirenje ne nalaze visoko na agendi vlada zemalja u regiji, da se gubi interes međunarodne zajednice, koja bi inzistirala na tome. Stoga organizacije civilnog društva teže pronalaze sredstva za projekte s temom suočavanja s prošlošću. Sudionici Završne konferencije suglasili su se da suočavanje s prošlošću treba ostati u fokusu civilnog društva, koje kroz svoje inicijative njeguje kulturu sjećanja.

Tijekom Završne konferencije naglašeno je da je za žrtve jedna od najvećih satisfakcija priznanje njezino stradavanje i patnja. Stoga je zaključeno da je potrebno raditi na promjeni kulture odnosa prema žrtvama. Žrtvama i njihovim obiteljima potrebno je davati potporu, stvarati siguran prostor u kom mogu govoriti o onome što im se dogodilo i ostvariti svoja prava.

Završna konferencija “Monitoring suđenja za ratne zločine – regionalna suradnja” održana je kao završna aktivnost istoimenog Projekta, koji provode Centar za mir nenasilje i ljudska prava iz Osijeka u partnerstvu s Centrom za razvoj demokratskog društva “Europolis” iz Novog Sada. Projekt je podržala Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru Regionalnog projekta o ratnim zločinima (RWC) koji implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).