Zločin granatiranjem Đakova i naselja istočne Đakovštine

Postupak protiv Milana Miljkovića, Zorana Stojčića, Petra Stanića, Željka Keskenovića, Đorđa Rkmana, Sime Utvića, Marinka Kojčinovića, Nikole Petrovića, Kamenka Milića, Save Stojčića, Ljubomira Alapovića, Milorada Radića, Gorana Vušurovića, Pere Kličkovića, Jovana Vickovića, Marinka Stankovića, Vuje Halavanje, Đorđa Vujanovića i Zdravka Kojčinovića, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Okružno državno odvjetništvo Osijek 30. kolovoza 1994. podiglo je optužnicu broj KT-171/94 kojom je optužilo Milana Miljkovića, Zorana Stojčića, Petra Stanića, Željka Keskenovića, Đorđa Rkmana, Simu Utvića, Marinka Kojčinovića, Nikolu Petrovića, Kamenka Milića, Savu Stojčića, Ljubomira Alapovića, Milorada Radića, Gorana Vušurovića, Peru Kličkovića, Jovana Vickovića, Marinka Stankovića, Vuju Halavanju, Đorđa Vujanovića i Zdravka Kojčinovića, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

Optužnicu možete pogledati ovdje.

 

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Opći podaciŽupanijski sud u Osijeku

Broj predmeta: K-73/94

Raspravno vijeće: sudac Ante Budić, predsjednik Vijeća, sutkinja Terezija Strepački, članica Vijeća, suci porotnici Antun Rakin, Ivan Ratković i Roza Muharemi, članovi Vijeća

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženici: Milan Miljković, Zoran Stojčić, Petar Stanić, Željko Keskenović, Đorđe Rkman, Simo Utvić, Marinko Kojčinović, Nikola Petrović, Kamenko Milić, Savo Stojčić, Ljubomir Alapović, Milorad Radić, Goran Vušurović, Pero Kličković, Jovan Vicković, Marinko Stanković, Vujo Halavanja, Đorđe Vujanović i Zdravko Kojčinović, nedostupni

Žrtve:

– usmrćeni: Jozo Kurikavčić, Đuro Gavran, Marija Kolar, Ana Brataljenović, Josip Ivančić, Ruža Ivančić, Sanja Sokolović, Anica Maroši-Bičanić, Ivan Rajkovača i Ivan Tolj

– teško i lako tjelesno ozlijeđeni: Anica Ivanović, Mato Ivanović, Vlado Rendulić, Luca Majer, Drago Likić, Blaženka Medvedović, Josip Labudović, Stjepan Tečer, Mato Kuić, Zvonimir Žigri, Pero Đevenica, Josip Vereš, Drago Dodić, Ivan Miličević, Štefica Petin, Petar Kunštić, Mirela Šerf, Zdravka Kolić, Bernardica Saček, Stjepan Josipović, Josip Miler, Nikola Jurković, Ankica Belak, Josip Biberović, Blaženka Biberović, Katica Šarlija, Tomislav Šarlija i Kata Mirković

 

Presuda

Presudom Županijskog suda u Osijeku broj K-73/94-118 od 25. svibnja 1995. godine svi okrivljenici proglašeni su krivima i osuđeni na kazne zatvora: Milan Miljković na 15, Zoran Stojčić na 15, Petar Stanić na 11, Željko Keskenović na 15, Đorđe Rkman na 20, Simo Utvić na 15, Marinko Kojčinović na 11, Nikola Petrović na 15, Kamenko Milić na 11, Savo Stojčić na 15, Ljubomir Alapović na 11, Milorad Radić na 11, Goran Vušurović na 11, Pero Kličković na 11, Jovan Vicković na 15, Marinko Stanković na 11, Vujo Halavanja na 11, Đorđe Vujanović na 15 i Zdravko Kojčinović na 11 godina zatvora.

Proglašeni su krivima što su od srpnja 1991. do svibnja 1992. godine iz Ade, Ernestinova, Koprivne, Markušice i Šodolovaca, Miljković kao komandant štaba tzv. TO Šodolovci, Stojčić kao komndant štaba tzv. TO Koprivna, a ostali kao članovi tzv. TO, postrojbe koja je bila pridružena tzv. JNA i četničkim paravojnim skupinama, u više navrata iz topova i minobacača pucali po mjestima Đakovo, Kešinci, Koritna, Mrzović, Semeljci i Vladislavci, bez izbora vojnih ciljeva, a po civilnom stanovništvu i civilnim, gospodarskim, kulturnim, komunalnim i drugim objektima, kojom prilikom je usmrćeno desetero civila, ranjeno 28 civila, a došlo je i do znatnog uništavanja i oštećenja kuća, gospodarskih, komunalnih i sakralnih objekata.

Na prvostupanjsku presudu za I. – X. optužene nije uložena žalba pa je postala pravomoćna 6. srpnja 1995. godine.

Prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku broj K-73/94-118 od 25. svibnja 1995. godine možete pogledati ovdje.

 

PRESUDA VSRH

VSRH u sjednici održanoj 14. veljače 1996. godine odbio je žalbe XI.- IXX. optuženih te je potvrdio presudu suda prvog stupnja.

Presudu VSRH broj I KŽ-534/1995-3 od 14. veljače 1996. pogledajte ovdje.

 

OBNOVLJENI POSTUPAK

Osuđeni Goran Vušurović, Željko Keskenović, Pero Kličković, Vojo Halavanja i Marinko Stanković podnijeli su zahtjev za ponavljanje kaznenog postupka.

Obnovljeni postupak proveden je u njihovoj prisutnosti.

Dana 26. travnja 1999. optužnica protiv njih je izmijenjena. Izmijenjenu optužnicu možete pogledati ovdje.

 

Opći podaci

Županijski sud u Osijeku

Broj predmeta: K-73/94

Raspravno vijeće: sudac Ante Budić, predsjednik Vijeća, sutkinja Hedviga Reisz, članica Vijeća, suci porotnici Slavko Sitar, Mijo Šepović i Zvonko Omrčen, članovi Vijeća

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženici: Goran Vušurović, Željko Keskenović, Pero Kličković, Vojo Halavanja i Marinko Stanković, prisutni

 

Presuda

Nakon provedenog obnovljenog postupka Županijski sud u Osijeku 27. svibnja 1999. donio je presudu broj K-73/94-257 kojom je djelomično, u odnosu na Gorana Vušurovića, stavljena izvan snage ranija presuda Županijskog suda u Osijeku, potvrđena presudom VSRH, i to u djelu kojom je odlučeno o kazni, pa je Vušurović, umjesto ranijih 11, osuđen na 8 godina zatvora.Prema ostalim okrivljenicima: Željku Keskenoviću, Peri Kličkoviću, Vuji Halavanji i Marinku Stankoviću ostavljena je na snazi ranija presuda.

Presudu Županijskog suda u Osijeku broj K-73/94-257 od 27. svibnja 1999. pogledajte ovdje.

 

ODLUKA VSRH

Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučujući o žalbama optuženika podnesenima protiv presude Županijskog suda u Osijeku od 27. svibnja 1999. godine, u sjednici održanoj 24. studenoga 1999. godine, prihvatio je žalbe optuženih Gorana Vušurovića, Željka Keskenovića, Pere Kličkovića, Voje Halavanje i Marinka Stankovića, ukinuo je presudu suda prvog stupnja i vratio predmetu tome sudu na ponovno suđenje.

Rješenje VSRH možete pogledati ovdje.

 

PONOVLJENI POSTUPAK

Županijski sud u Osijeku

Broj predmeta: K-12/03

Raspravno vijeće: sudac Dragan Poljak, predsjednik Vijeća, sudac Igor Gojtan, član Vijeća, suci porotnici Paula Bertić, Ivan Saveljev i Zvonko Omrčen, članovi Vijeća

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženici: Goran Vušurović, odsutan, Željko Keskenović, Pero Kličković, Vojo Halavanja i Marinko Stanković, prisutni

 

Presuda

Presudom Županijskog suda u Osijeku broj K-12/00-350 od 7. srpnja 2000. godine okrivljenici su oslobođeni optužbe.

Presudu pogledajte ovdje.

 

ODLUKA VSRH

VSRH u u sjednici održanoj dana 27. studenog 2003. godine djelomično je prihvatio žalbu državnog odvjetnika, ukinuo je prvostupanjsku (oslobađajuću) presudu u odnosu na optuženike Gorana Vušurovića i Marinka Stankovića i u tom dijelu predmet uputio prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.U ostalom dijelu žalba državnog odvjetnika odbijena je kao neosnovana te je u odnosu na optuženike Željka Keskenovića, Peru Kličkovića i Voju Halavanju potvrđena prvostupanjska oslobađajuća presuda.

Presudu i Rješenje VSRH broj I Kž-630/00-6 od 27. studenoga 2003. godine pogledajte ovdje.

 

TREĆI (DRUGI PONOVLJENI) POSTUPAK

Županijski sud u Osijeku

Broj predmeta: K-27/04

Raspravno vijeće: sudac Darko Krušlin, predsjednik Vijeća, sutkinja Branka Guljaš, članica Vijeća, sudac Anto Rašić, član Vijeća

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženik: Marinko Stanković, prisutan

 

Presuda

Presudom Županijskog suda u Osijeku od 13. prosinca 2005. godine pravomoćna presuda VSRH od 14. veljače 1996., kojom je potvrđena presuda Županijskog suda u Osijeku od 25. svibnja 1995., u odnosu na opt. Marinka Stankovića stavljena je izvan snage, a potom je opt. Marinko Stanković oslobođen optužbe.

Presudu Županijskog suda u Osijeku broj K-27/04-327 od 13. prosinca 2005. godine pogledajte ovdje.

 

PRESUDA VSRH

Dana 30. listopada 2007. VSRH je odbio žalbu državnog odvjetnika na presudu Županijskog suda u Osijeku broj K-27/04-327 od 13. prosinca 2005. godine kao neosnovanu i potvrdio presudu suda prvog stupnja.

Presudu VSRH broj I Kž 175/06-8 30. listopada 2007. pogledajte ovdje.