Zločin u Glini

Dana 20. svibnja 2009. godine Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Sisku je u obnovljenom postupku protiv odsutnih optuženika Dragana Roksandića i Milana Korača, nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Sisku izmijenilo optužnicu, ne tereteći više optuženike za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva već za kazneno djelo oružane pobune, donijelo presudu kojom je izvan snage stavilo pravomoćnu presudu Okružnog suda u Sisku broj K-21/93 od 26. svibnja 1993. godine, kojom su oba optuženika proglašeni krivima i osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 20 godina, te je temeljem Zakona o općem oprostu odbilo optužbu.

TIJEK POSTUPKA

Optužnicom ŽDO-a u Sisku broj KT-175/92 od 14. travnja 1993. godine teretilo se I-okr. Dragana Roksandića, kao tajnika Općine Glina, a II-okr. Milana Korača, kao predsjednika izvršnog vijeća Općine Glina, da su tijekom 1991. godine i 1992. godine počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civillnog stanovništva iz čl. 120. st.. 1. OKZ RH.
Optuženicima se sudilo u odsutnosti.

Dana 26. svibnja 1993. godine na Okružnom sudu u Sisku objavljena je presuda kojom su okrivljenici Roksandić i Korač proglašeni krivima te su im izrečene kazne zatvora u trajanju od po 20 godina.

Presudu Okružnog suda u Sisku broj K-21/93 od 26. svibnja 1993. godine pogledajte ovdje (PDF, 936 KB).

ŽDO u Sisku je 04. ožujka 2009. godine podnijelo Zahjev za obnovom kaznenog postupkabroj KT-175/92, a temeljilo ga je na novim dokazima.

Zahtjev za obnovom kaznenog postupka ŽDO-a u Sisku broj KT-175/92 od 04. ožujka 2009. pogledajte ovdje (PDF 831 KB).

Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Sisku je 09. ožujka 2009. godine prihvatilo zahtjev Županijskog državnog odvjetnika iz Siska za obnovom postupka.

Rješenje izvanraspravnog vijeća pogledajte ovdje (PDF 233 KB).

Glavna rasprava, u odsutnosti okrivljenih, održana je 20. svibnja 2009. godine.

Izvještaj sa glavne rasprave od 20. svibnja 2009. godine pogledajte ovdje.

Nakon provedenog dokazanog postupka i nakon što je zastupnik optužbe izmijenio činjenični i zakonski opis djela te pravnu kvalifikaciju, ne tereteći optuženike više za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva već za kazneno djelo oružane pobune, Vijeće je donijelo presudu kojom je u cijelosti stavilo izvan snage pravomoćnu presudu Okružnog suda u Sisku broj K-21/93 od 26. svibnja 1993. godine te je temeljem Zakona o općem oprostu odbilo optužbu protiv okrivljenih Dragana Roksandića i Milana Korača.

Presudu Županijskog suda u Sisku od 20. svibnja 2009. pogledajte ovdje (PDF, 741 KB).

MIŠLJENJE PROMATRAČKOG TIMA NAKON PROVEDENOG OBNOVLJENOG POSTUPKA

Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Sisku obnovljeni kazneni postupak provelo je korektno, izuzev propusta za kojeg smo saznali od odvjetnice Dušanke Nenadović, braniteljice po službenoj dužnosti okr. Korača.

Naime, prema tvrdnji braniteljice, njoj nije uručeno rješenje kojim je postavljena za branitelja po službenoj dužnosti, već samo poziv za glavnu raspravu, pa je zaključila da se radi o obveznoj obrani.

No s obzirom da je u nastavku optužnica izmijenjena i optužba odbijena, značajnih posljedica ovoga propusta nije bilo.

Obrazloženje

Okružni sud u Sisku je 26. svibnja 1993. u odsutnosti okrivljenih donio presudu broj K-21/93 kojom su okrivljenici Roksandić i Korač proglašeni krivima što su kao tajnik općine Glina (okr. Roksandić) i kao predsjednik Izvršnog vijeća Općine Glina (okr. Korač), u dogovoru sa Dušanom Jovićem, predsjednikom Općine Glina, tijekom 1991. i 1992. u Glini, u cilju podrivanja i obaranja novouspostavljenog demokratskog društva u RH, u selu Šibinima kraj Gline formirali ratni štab, planirali i koordinirali oružane akcije nelegalnih četničkih formacija, izdali naređenje da se izvrši napad na Policijsku postaju Glina, naređivali da se vrši otuđenje pokretne imovine kao i uništenje pokretne i nepokretne imovine i gospodarskih objekata koji su pripadali stanovnicima hrvatske nacionalnosti, lišenje slobode većeg broja pripadnika hrvatske nacionalnosti, koji su bili bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju, uslijed čega su Stjepan Šmicl, Ivan Palarić i Ivan Gregurić preminuli od zadobivenih povreda u zatvoru. pa da su time počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH. Svaki je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Na navedenu presudu nije uložena žalba pa je protekom roka za žalbu presuda postala pravomoćna. [1]

To se dogodilo unatoč činjenici što je branitelj po službenoj dužnosti obvezan zastupati okrivljenika do pravomoćnosti presude, dakle i uložiti žalbu na presudu.

ŽDO u Sisku podnijelo je 04. ožujka 2009. zahtjev za obnovom postupka.

Zahtjev je obrazložilo novim činjenicama i novim dokazima sadržanim u spisu Istražnog odjela Županijskog suda u Sisku broj Kio-25/07, protiv okr. Dušana Jovića i dr. zbog kaznenih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, tvrdeći da funkcije tajnika i predsjednika Izvršnog vijeća Općine Glina nisu omogućavale izdavanje naredbi za koje su Roksandić i Korač pravomoćno osuđeni.
Navedeno je da iz spisa Kio-25/07 proizlazi da je ovlaštenja za izdavanje naredbi imao upravo okr. Dušan Jović, kao predsjednik Ratnog predsjedništva i komandant Regionalnog štaba TO Banije i Korduna, te vodeći ljudi TO i JNA u Glini, i to Stanko Divjakinja, Vlado Ćupović i Marko Vrcelj, protiv kojih se i vodi istražni postupak, kao i da iz pribavljenih dokaza proizlazi da su upravo navedene osobe bile u lancu zapovijedanja postrojbi koje su počinile zločine na području Gline.
Istaknuto je da novi dokaz predstavlja i uvid u spis Istražnog odjela Županijskog suda Sisku Kio-27/02, u kojemu je ispitano 30 svjedoka logoraša, koji kao naredbodavca za događaje u zatvoru navode Milu Paspalja, tadašnjeg pomoćnika komandanta TO za moralno-politički rad, te da niti jedan svjedok ne navodi Dragana Roksandića i Milana Korača.

U zahtjevu je istaknuto i da pojedine radnje kojima je prema presudi ostvareno biće kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva niti ne predstavljaju obilježja toga djela, nego obilježja kaznenog djela oružane pobune (formiranje štaba, planiranje i koordiniranje oružanih akcija te naređenje za napad na PP Glina).

Rješenjem izvanraspravnog Vijeća Županijskog suda u Sisku broj Kv-54/09 od 09.ožujka 2009. prihvaćen je zahtjev za obnovom postupka te je postupak vraćen u stadij glavne rasprave.

U obnovljenom postupku pročitani su svi ranije izvedeni dokazi, a zamjenik ŽDO u Sisku je izjavio kako do ročišta u obnovljenom postupku nisu prikupljene nove činjenice i dokazi koji bi teretili okrivljene za djelo koje im je prethodno stavljeno na teret optužnicom broj KT-175/92 od 14. travnja 1993. te je promijenio djelomično činjenični opis, zakonski opis i pravnu kvalifikaciju djela, tereteći okrivljenike za kazneno djelo oružane pobune.

Vijeće je potom donijelo i objavilo presudu kojom je u cijelosti stavilo van snage pravomoćnu presudu Okružnog suda u Sisku broj K-21/93 od 26. svibnja 1993. te je temeljem čl. 353. t. 6. ZKP-a u vezi čl. 2. st. 2. Zakona o Općem oprostu odbilo optužbu.


[1] Iako nismo izvršili uvid u spis, iz Zahtjeva za obnovom kaznenog postupka ŽDO iz Siska br. KT-175/92 od 04. ožujka 2009. i Rješenja o obnovi postupka izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Sisku br. Kv-54/09 od 09. ožujka 2009. vidljivo je da je postupak okončan presudom Okružnog suda u Sisku br. K-21/93 od 26. svibnja 1993.