ZLOČIN U PETROVCIMA – nastavak suđenja

Na Županijskom sudu u Osijeku dana 11. listopada 2021. godine nastavljena je rasprava u kaznenom predmetu br. K-rz-5/2020, okr. Milenko Đurđević, ratni zločin protiv civila, čl.120.st.1. OKZ RH, počinjen 1991. godine u Petrovcima.

Rasprava je započela u 10,00 sati. Uspostavljena je video veza s Višim sudom – Odjeljenjem za ratne zločine, kako bi se ispitao svjedok Nikola Radojčić. Izvanraspravno ispitivanje svjedoka pratio je sudac Višeg suda – Odjeljenja za ratne zločine u Beogradu g. Siniša Petrović,. Na početku rasprave sudac Siniša Petrović je izvijestio Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku da je u Viši sud – Odjeljenje za ratne zločine u Beogradu pristupio svjedok Nikola Radojčić, od koga je uzeo osobne podatke, upoznao ga da će ga ispitati kao svjedoka u kaznenom predmetu protiv okr. Milenka Đurđevića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl.120.st.1. OKZ RH. Pojasnio je da procesni zakoni Republike Srbije nalažu da svjedok pročita zakletvu / prisegu. Nakon što je svjedok Radojčić pročitao zakletvu / prisegu Predsjednik Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku predstavio se svjedoku. Nakon toga pristupilo se ispitivanju svjedoka.

Svjedok Nikola Radojčić je rekao da je u kritično vrijeme živio sa suprugom i djecom u Vukovaru. Rođen je u Petrovcima, gdje su živjeli njegovi i roditelji njegove supruge. Poznavao je ljude u Petrovcima. U Petrovce je došao živjeti u listopadu 1991. godine, kada se ratna situacija rasplamsala. Poznaje okr. Milenka Đurđevića, koji je desetak godina mlađi od njega. U kritično vrijeme, 1991. godine, svjedok je bio komandir milicije u Petrovcima. U miliciji je bilo desetak ljudi. Osim milicije u Petrovcima je bila i vojna policija JNA. Jedinice JNA su se često mijenjale, bilo je pripadnika Gardijske brigade, jedinice iz Valjeva,… Svjedok je rekao da milicija nije ispitivala mještane. Njihov zadatak je bio da privedu osobe koje su se kretale tijekom policijskog sata, ili su imali neki drugi problem, uzmu podatke o toj osobi i predaju je vojnoj policiji. U svom iskazu nijekao je da je stanovnike Petrovaca ispitivala milicija. Rekao je da milicija nije imala zatvor, niti prostorije za zadržavanje. Inače, milicija je bila u kući Janka Papuge.

Zamjenica ŽDO iz Osijeka stavila je primjedbu na cjelokupni iskaz svjedoka, jer je dan da pogoduje okrivljeniku, te da svjedok izbjegne kaznenu odgovornost, s obzirom na činjenicu da je protiv njega u Republici Hrvatskoj podignuta optužnica za isto kazneno djelo.

Sudac Višeg suda – Odjeljenja za ratne zločine u Beogradu izvijestio je Predsjednika Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku da je svjedok, koji je predložen za ispitivanje 18.10.2021. godine dostavio Višem sudu medicinsku dokumentaciju iz koje se vidi da ne može dati iskaz, onkološki je bolesnik i u vrlo lošem je zdravstvenom stanju.

Nakon što je završena video veza s Višim sudom – Odjeljenjem za ratne zločine iz Beograda Predsjednik Vijeća pitao je nazočne stranke imaju li novih dokaznih prijedloga. ŽDO iz Osijeka, kao niti branitelj nisu imali novih dokaznih prijedloga.

Zamjenica ŽDO iz Osijeka izmijenila je optužnicu.
Branitelj okrivljenika zatražio je rok od 15 dana za očitovanje o izmjeni optužnice.

Novo ročište zakazano je za dan 8. studenoga 2021. godine u 11,00 sati.