PPP za GRAĐANE

Objavljeno 5. prosinca 2014 

27. i 28. studenog 2014. godine Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek sudjelovao je na regionalnoj konferenciji u Sarajevu “Trostruko P: pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj”.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici partnerskih organizacija te pilot provoditelji iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Turske.

27. studenog su predstavljeni rezultati projekta od strane partnerskih organizacija kao i pilot provoditelja.

28. studenog održane su četiri tematske radionice i to: 1. Uvod u principe rada pravnih klinika, 2. Održivo financiranje rada organizacija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć, 3.Sistemi i metodologija bilježenja informacija pri radu sa strankama i njihova primjena u javnom zagovaranju, 4. Pružanje savjeta, informacija i pravne pomoći žrtvama govora mržnje i zločina iz mržnje, nakon kojih su slijedile prezentacije te zaključci.

Zaključci s radionice su bili da je najveći problem održivost rada udruga i da je u tu svrhu potrebno: zagovarati kod Ministarstva pravosuđa (Vlade) za promjene u sistemu financiranja na način da omjer financiranja primarne i sekundarne pomoći bude jednak; da tijela lokalne (regionalne) samouprave također financiraju besplatnu pravnu pomoć; međunarodne organizacije upoznati sa potrebom njihovog daljnjeg financiranja besplatne pravne pomoći; uvesti načine samofinanciranja.

czmppp

Objavljeno 5. rujna 2014.

Predstavnice Centra za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek sudjelovale su dana 3. rujna 2014. godine na radionici „Novi Zakon o radu“ koja je održana u Sisku. Radionicu je organizirao Projekt građanskih prava Sisak u okviru pilot projekta „Zajedno za građane“ financiranog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Predavač na radionici je bio prof.dr.sc. Alan Uzelac. Prezentirao je pravnu zaštitu prava iz radnog odnosa po novom Zakonu o radu s naglaskom na procesne novine koje se odnose na pravnu zaštitu iz kolektivnog ugovora, te na produžetak zastarnog roka za sudsko ostvarivanje prava iz radnog odnosa s 3 na 5 godina.

Pored toga osvrnuo se na nove odredbe o dopunskom radu, ustupanju radnika povezanom društvu, otkazu i otkaznim rokovima.

Studentice Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirale su nekoliko individualnih slučajeva iz radnog prava iz prakse Pravne klinike uspoređujući ih s rješenjima predviđenim Novim Zakonom.

Sudionici/ce radionice su se u raspravi osvrnuli i na druge odredbe Novog Zakona ( npr. ugovori o radu na određeno vrijeme) , kao i na ostale pravne probleme koji nam se u praksi češće ponavljaju kao što su ovršni predmeti.

Na kraju su sudionici/ce raspravljali o provedbi novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i mogućnostima za daljnje unaprjeđenje tog sustava.

slikaZOR

 

Objavljeno  11. travnja 2014.

U suradnji s udrugom “Projekt građanskih prava Sisak”, Centar za mir izradio je letak-publikaciju “Besplatna pravna pomoć” – koji možete pogledati ovdje

 

 

Objavljeno 10. ožujka 2014. godine

Studijska posjeta Londonu i Dublinu

Photo Dub Study Visit Triple A

Sve fotografije možete pogledati ovdje:   http://goo.gl/BiqS5W

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek je od 2. do 8. ožujka 2014. godine sudjelovao u studijskoj posjeti  Londonu i Dublinu koju su , kao integralni dio projekt „Triple A for Citizens“   nositelj kojeg  je Europska organizacija za građansku akciju (ECAS), organizirali  partneri na projektu iz Velike Britanije  Law Centres Network (LCN) i Republike Irske  National Association Citizens Information Services (NACIS).

Bila je to prilika da sudionici/sudionice iz devet europskih zemalja koje participiraju u provedbi projekta neposredno upoznaju sustave pružanja informacija, savjeta i pravne pomoći u Velikoj Britaniji i Republici Irskoj.

Program posjete Velikoj Britaniji obuhvatio je posjetu u malim grupama Sout West London Law Centres, Croydon Citizens Advice Bureau, AgeUK Croydon, Croydon MIND, Turnaround, Croydon County Court, London South Bank University Legal Advice Clinic.

Grupa u kojoj je sudjelovala predstavnica Centra obišla je Croydon Turnaround – savjetovalište za mlade. U ovom centru mladi mogu dobiti informacije i savjete o zdravlju, zapošljavanju, obrazovanju, stambenom zbrinjavanju , prevenciji konzumiranja alkohola, droge i sl. Također zaposlenici centra posreduju između mladih i roditelja , te im pružaju podršku koja im je potrebna. Kada se u njihovu radu pojavi neki problem pravne prirode , upućuju se u pravne centre. U nastavku naša je grupa posjetila Croydon Law Centar koji je bavi pružanjem pravne pomoći vezano za socijalnu skrb, stambeno zbrinjavanje , zapošljavanje, dugove i imigraciju. U razgovoru s odvjetnicom koja radi u centru saznali smo da imaju suradnju s posebnom organizacijom prevoditelja koji im pomažu u slučaju kad se pojave stranke koje ne govore engleski jezik i to na vrlo jednostavan način putem telefona koji se u takvim situacijama uključuje na razglas.

Svi sudionici/e  posjetili su i Gradsku vijećnicu Croydon, te prisustvovali prezentaciji o reformi sustava socijalne skrbi u Croydonu.

Drugog dana posjete Londonu svi učesnici posjetili su House of Lords  i Upper House of Parliament. Posebno je bio dojmljiv posjet Domu lordova. Naš domaćin Lord Bach potrudio se pozvati kompetentne i zanimljive izlagače. Naglašena je važnost uloge organizacija civilnoga društva u  pružanju besplatne pravne pomoći. Nastavno smo posjetili Royal Courts of Justice . Citizens Advice Bureau ima svoj ured i na ovom sudu i pruža pravnu pomoć strankama koji nemaju zastupnike pred sudom. Pravnu pomoć pružaju u pravnim stvarima vezanim uz zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, dugove, potrošačka prava i sl.

1 London

Organizacija posjeta Dublinu bila je drugačije koncipirana. Cijeli set izlagača predstavio nam je specifične organizacije civilnog društva koje djeluju u mreži NACIS. Posebno me se dojmilo informiranje putem web-site NACIS-a koje je sveobuhvatno i lako dostupno na različite načine. Jasno je da za takav posao i uredno ažuriranje podataka potrebna sinergija više struka. No, krajnji rezultat je iznimno koristan građanima kojima je namijenjen.

Citizens information services pruža pravnu pomoć na 268 lokacija u svojih 42 centra. U Irskoj se pravna pomoć pruža u specijaliziranim pravnim stvarima kao što su socijalna skrb, zapošljavanje, zdravlje, porezi, migranti, obrazovanje, obiteljske stvari. CIS ima specijalizirane pravne klinike (Free Legal Advice Centre –FLAC) kojih je 73 na području cijele Irske i koje su specijalizirane  za pojedina pravna područja  u kojima prednjači obiteljsko pravo, radno pravo, dugovanja po kreditima, nasljedno pravo, imigracijsko pravo. Sustavno se djeluje na uključivanju volontera  u  rad  FLAC-a, tako da je  trenutno uključeno oko 500 volontera na području cijele države. U vrlo zanimljivom izlaganju Zse Varga i Eoin Coffey, odvjetnika  saznali smo i specifičnosti irskog pravnog sistema i sustava pružanja pravne pomoći. U Irskoj su različiti tipovi pravne pomoći ovisno o tome je li slučaj građanski ili kazneni.  Pravna pomoć u građanskim predmetima obuhvaća pravno savjetovanje ( usmeno ili pismeno savjetovanje u većini pravnih područja) i zastupanje u građanskim sudskim postupcima. Osoba koja se kvalificira za pravnu pomoć u građanskim predmetima mora ispuniti tri uvjeta : slučaj mora biti takav da bi svatko angažirao odvjetnika, ispunjenje imovinskog uvjeta , te važnost samog predmeta spora.

Nastavno u maloj grupi posjetili smo  Mercy Law Resource Centre – centar za beskućnike. Ovaj centar pruža  pomoć osobama koje su beskućnici ili su u riziku da to postanu što uključuje osobe koje su odslužile zatvorske kazne, mentalno oboljele, prostitutke i sl.  Pomoć se pruža u području stambenog zbrinjavanja i socijalne pomoći. Centar nastoji i ovoj populaciji osigurati jednak i djelotvoran pristup pravosuđu.

2 Dublin

Na samom kraju održan je sastanak s partnerima i suradnicima, predstavljena su dosadašnja postignuća i najavljene buduće projektne aktivnosti.

 

 

Objavljeno: 18. veljače 2014.

PRIOPĆENJE  ZA JAVNOST Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Novopokrenuta je mrežna stranica koja omogućuje pristup besplatnoj pravnoj pomoći za građane. Nova mrežna stranica pripremljena u okviru međunarodnog projekta Trostruko A za građane (informacije, savjeti, aktivna pomoć) –  http://tripleacitizens.eu  na kojem je Nacionalna zaklada jedan od partnera. Stranica putem interaktivne karte nudi jednostavan pristup svim organizacijama koje pružaju informacije, savjete i besplatnu pravnu pomoć građanima u pet država jugoistočne Europe (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunjska, Kosovo) i Turskoj.

Projekt Trostruko A za građane (Triple A for Citizens: Access to information, Advice & Active help), koji je pokrenula organizacija ECAS iz Bruxellesa, a financira ga Europska komisija, temelji se na načelu da svatko ima pravo biti informiran o svojim pravima. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva partner je projektu u Republici Hrvatskoj. Nadalje, Nacionalna zaklada će u okviru svog Programa podrške građanima nakon ulaska RH u EU uskoro objaviti poziv za iskaz interesa za uvrštavanje svih organizacija koje u Republici Hrvatskoj pružaju primarnu pravnu podršku građanima kako bi informaciju o tome učinili dostupnom što je moguće većem broju građana Republike Hrvatske. http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3349 .

Objavljeno 20. siječnja 2014. godine

CZM je od 1. siječnja 2014. godine započeo provedbu jednogodišnjeg pilot projekta pružanja podrške građanima “Trostruko P: pristup informacijama, podrška kroz savjetovanje i pravna pomoć korisnicima„ (skraćeni naziv PPP za građane). Projekt se provodi  uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja je partner Europskoj organizaciji za građansku akciju (ECAS) u provedbi međunarodnog projekta „Trostruko A za građane“. Cilj ovog projekta je širenje koncepta građanskog savjetovanja kroz pružanje informacija, pravno savjetovanje i direktnu pravnu pomoć građanima.

Svrha našeg pilot projekta je daljnje razvijanje i unapređenje pružanja informacija, savjetovanja i pravne pomoći građanima. Namijenjen je ranjivim i marginaliziranim skupinama građana kao što su siromašni, socijalno ugroženi, nezaposleni i dugotrajno nezaposleni građani, pripadnici nacionalnih manjina, umirovljenici s minimalnim mirovinama, ratom pogođene osobe (izbjeglice i povratnici). Za savjete, upute, informacije i pomoć građani se mogu obratiti putem e-maila, telefona i dolaskom u naš ured.