Novi Erasmus + projekt Centra za mir: Učeće zajednice za mir

Uz projekt EDUCATE, kojeg provodi već više od godinu dana, od 1. listopada 2016, Centar za mir je partner na još jednom Erasmus+ projektu: Learning Communities for Peace – Učeće zajednice za mir. Projekt će se provoditi u 6 zemalja u naredna 32 mjeseca. Nositelj projekta je Sveučilište u Göteborgu iz Švedske, a osim Centra za mir u projektu još sudjeluju i Sveučilište u Barceloni (Španjolska), Arc Resolutions (Ujedinjeno Kraljevstvo), Place Identity GR – Clusters (Grčka) i Zaklada Evens (Belgija).

Projekt će nastojati iznaći odgovore na goruće potrebe i najvažnija pitanja vezana uz integraciju, multikulturalizam i izbjegličku krizu. Iznjedrit će nove i preispitati postojeće strategije mirovnog obrazovanja i izgradnje mira i prilagoditi ih novim okolnostima. Tako je jedan od ciljeva projekata pomoći školama koje će biti uključene u projekt da postanu i ostanu učeće zajednice za mir, a svaka škola koja će sudjelovati u projektu će razviti svoje strategije, prilagođene okolini u kojoj škola živi.

Sveučilište u Cambridgu će provesti istraživanje o učincima ostvarenim tijekom provedbe projekta.