DVADESET ŠEST GODINA OD ZLOČINA NA OVČARI

Na današnji dan, 20. studenoga 1991. godine, počinjen je zločin na Ovčari. Nakon što su pripadnici bivše JNA izvršili trijažu ranjenika, bolesnika, medicinskog osoblja Bolnice u Vukovaru, prevezli su ih autobusima na poljoprivredno dobro Ovčara, gdje su zatvoreni u jedan od hangara.

Pri ulasku u hangar zarobljenici su morali proći kroz špalir dobrovoljaca, pripadnika bivše JNA, i pri tome su bili izloženi maltretiranju, tuči, zlostavljanju, vrijeđanju.

Jedno vrijeme na vratima hangara bili su pripadnici vojne policije bivše JNA. Na zapovijed, koja je stigla u međuvremenu, vojna policija je otišla i sudbina ljudi zatočenih u hangaru bila je prepuštena pripadnicima srpskih paravojnih snaga iz Vukovara, dobrovoljcima,…

Od poslijepodnevnih sati 20. studenoga do ranih jutarnjih sati 21. studenoga 1991. godine, zarobljenici su u grupama odvoženi na mjesto već pripremljene masovne grobnice, gdje su strijeljani. Odvoženje, strijeljanje, kao i masovna grobnica, bili su organizirani.

U masovnoj grobnici na Ovčari pronađeni su posmrtni ostaci 200 žrtava odvedenih iz bolnice. Među žrtvama je bilo malodobnih osoba, jedva punoljetnih, te dvije žene. Jedna žena bila je trudna.

Pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju proveden je kazneni postupak protiv trojice trojice oficira bivše JNA. Mile Mrkšić pravomoćno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, Veselina Šljivančanina od 10 godina, dok je Miroslav Radić oslobođen optužbi.

Pred Višim sudom u Beogradu prvomoćno su oduđena trojica bivših pripadnika srspkih parvojnih snaga: Petar Ćirić na 15 godina zatvora, damir Sireta na 15 godina zatvora, Milan Bulić na 2 godine zatvora.

Nepravomoćno su osuđeni: Miroljub Vuković, Stanko Vujanović, Predrag Milojević, Đorđe Šošić, Miroslav Đanković, Saša Radać svaki na 20 godina zatvora; Milan Vojnović i Ivan Atanasijević svaki na 15 godina zatvora, Nada Kalaba na 11 godina zatvora, Milan Lančužanin na 6 godina zatvora, Goran Mugoša i Predrag Dragović svaki na 5 godina zatvora. Predrag Mađarac, Marko Ljuboja, Vujo Zlatar, Slobodan Katić i Milorad Pajić nepravomoćno su oslobođeni optužbe.

Odlukom Apelacijskog suda nepravomoćna presuda je ukinuta, postupak se nalazi u žalbenoj fazi.