IZREČENA PRVOSTUPANJSKA PRESUDA RATKU MLADIĆU – DOŽIVOTNI ZATVOR

Raspravno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu MKSJ) izreklo je danas prvostupanjsku presudu Ratku Mladiću, koji je, kao sudionik četverostrukog udruženg zločinačkog poduhvata (u taljem tekstu UZP), osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

Odovornost Ratka Mladića temeljem UZP-a, kao oblika individualne kaznene odgovornosti proisteklog iz međunarodnog običajnog prava, utvrđena je:
1) u odnosu na zločine počinjene unutar sveobuhvatnog UZP- a s ciljem trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata s područja na koje su bosanski Srbi polagali pravo;
2) u odnosu na zločine počinjene s ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja;
3) u odnosu na zločine počinjene s ciljem eliminacije bosanskih Muslimana u Srebrenici;
4) zločin počinjen uzimanjem osoblja UN-a za taoce

Inkriminacije sažete u 11 točaka optužnice koje se odnose na kaznene djela genocida, zločina protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, u nepravomoćnoj presudi gotovo su u cijelosti prihvaćene.

Raspravno vijeće MKSJ utvrdilo je izvan razumne sumnje da su dokazani i progoni, istrebljenja, ubojstva, deportacije i nehumana djela prisilnog prijemještanja počinjene unutar zločina protiv čovječnosti kao i kazneno djelo kršenje zakona i običaja ratovanja realizirano putem teroriziranja civila, protupravnih napada, ubojstava i uzimanja talaca.

Također, Raspravno vijeće MKSJ našlo je dokazanim počinjenje genocida u Srebrenici.

Ovo je peta presuda MKSJ donesena u odnosu na genocid u Srebrenici.

Tri takve presude donesene u predmetima: Popović i dr; , Krstić i Tolimir. Sve tri su pravomoćne. Presuda protiv Radovana Karadžić u žalbenoj je fazi.