Okrugli stol o naknadama šteta 08. prosinca 2009. g.

Tema okruglog stola je “Naknada šteta sudskim putem zbog usmrćenja bliske osobe u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 1995. – problemi i perspektive” a govorit će se o različitim oblicima naknade štete sudskim putem zbog usmrćenja bliske osobe i implikacijama neosnovane primjene zakona o oprostu na parnične postupke za naknadu nematerijalne štete.

Program okruglog stola