Okrugli stol o ustavnim promjenama 23. studenog 2009.

Svrha ovog okruglog stola je ukazati na izostanak mehanizma javne rasprave koja može imati utjecaj na izmjene Ustava Republike Hrvatske te pokretanje takve rasprave u odnosu na prijedloge izmjena ili dopuna Ustava Republike Hrvatske koju predlažu pojedine organizacije civilnoga društva i/ili građani/ke.

Poziv za okrugli stol
Program okruglog stola