Ponovno suđenje opt. Slobodanu Raiču

Vrhovni sud RH je ukinuo presudu Županijskog suda u Vukovaru kojom je opt. Raič osuđen na kaznu zatvora od 2 godine i 6 mjeseci i vratio predmet na ponovno suđenje. Ukinut je i pritvor protiv optuženika, više o predmetu