Presuda opt. Slobodanu Raiču

Iako je u ponovljenom postupku proglašen krivim samo zbog protupravmog zarobljavanja, a ne i nečovječnog postupanja, opt. Slobodanu Raiču izrečena je ista kazna zatvora kao i u prvom postupku, u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci.
Više o predmetu pogledajte ovdje.