Presuda za zločin u Mikluševcima

Dana 05. veljače 2009. na Županijskom sudu u Vukovaru objavljena je presuda kojom su 12 optuženika oglašeni krivima, dok su dvojica oslobođena optužbe. Pročitajte više.