Zaključci sa okruglog stola o naknadama štete

Nakon održane rasprave dana 08. prosinca 2009. godine, doneseni su slijedeći zaključci o naknadama šteta sudskim putem zbog usmrćenja bliske osobe u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 1995. godine.