Početak provedbe projekta Balkan Kaleidoskop

“Balkan Kaleidoskop” je projekt koji se bavi jednim od najkrvavijih sukoba u suvremenoj povijesti Europe koji je trajao sve dok se Zapadni Balkan nije rascjepkao na dijelove. Desetljeće zajedničke povijesti zaboravljene su i izgubljene u pepelu, obitelji su razdvojene, susjedi su postali neprijatelji, roditelji su sahranili svoju djecu, dok je na kraju Jugoslavija kao povijesni simbol ujedinjenja slovenskih naroda dekonstruirana u “stare nove” nezavisne entitete i države.

Projektni partneri iz civilnog društva, lokalnih vlasti, obrazovnih institucija iz različitih lokalnih zajednica i svi ostali partneri širom Europe, raspravljat će o kulturi sjećanja i očuvanju uspomena i svjedočenja povijesti narativa prethodnih generacija, o njihovom životu u predkonfliktnim vremenima koja će nam pomoći rekonstruirati slike i lanac događaja epohe kroz koju su živjeli.

Projekt stavlja naglasak na značaj i vrijednost usmene povijesti i različitih perspektiva povijesnog narativa. Projekt ima za cilj promociju razumijevanja zajedničke povijesti Europe među mladim ljudima, zajedničkih vrijednosti i unaprjeđenje poštovanja, tolerancije i uvažavanja raznolikosti u svijetlu sjećanja na ratove na prostorima bivše Jugoslavije.

Konkretno, cilj projekta je pomoći mladim ljudima širom Europe bolje razumijevanje složenih i osjetljivih pitanja interkulturalnog i međuetničkog dijaloga, razvijajući kapacitete za upotrebu multiperspektivne metodologije kao jednostavnih metoda za učenje i narativno poticanje kritičkog i nepristranog razmišljanja. Kroz ove aktivnosti, projekt potiče temu važnosti mira u Europi, kao i razumijevanje ciljeva i napora koji su postignuti u zemljama Balkana u pravcu demokratskih reformi i unapređenja integracije u EU.

Projekt će trajati 18 mjeseci počevši sa međunarodnim događajem (25-28. listopada 2017. godine) u Osijeku, a zasnovan je na aktivnostima započetim na lokalnom nivou s izraženom europskom dimenzijom. Uz događaja u Osijeku, međunarodni događaj će biti također održan i u Mostaru. Lokalne aktivnosti bit će održane u partnerskim zemljama: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Italiji, Srbiji, Sloveniji i Makedoniji. Na ovim događajima sudionici će se baviti temama u vezi rata na prostoru bivše Jugoslavije kroz satove povijesti i interaktivne radionice. Na kraju, sudionici će online predstaviti rezultate svojih istraživanja.

Balkan Kaleidoscope info_template_en