Pokrenuta stranica za besplatnu pravnu pomoć

ppp visibilityPRIOPĆENJE  ZA JAVNOST Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Stranica za besplatnu pravnu pomoć

http://tripleacitizens.eu/ novopokrenuta je mrežna stranica koja omogućuje pristup besplatnoj pravnoj pomoći za građane.

Nova mrežna stranica pripremljena u okviru medjunarodnog projekta Trostruko A za gradjane (informacije, savjeti, aktivna pomoć) – http://tripleacitizens.eu/ na kojem je Nacionalna zaklada jedan od partnera.

Stranica putem interaktivne karte nudi jednostavan pristup svim organizacijama koje pružaju informacije, savjete i besplatnu pravnu pomoć gradjanima u pet država jugoistočne Europe (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunjska, Kosovo) i Turskoj.

Projekt Trostruko A za gradjane (Triple A for Citizens: Access to information, Advice & Active help), koji je pokrenula organizacija ECAS iz Bruxellesa, a financira ga Europska komisija, temelji se na
načelu da svatko ima pravo biti informiran o svojim pravima.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva partner je projektu u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, Nacionalna zaklada će u okviru svog Programa podrške gradjanima nakon ulaska RH u EU uskoro objaviti poziv za iskaz interesa za uvrštavanje svih organizacija koje u Republici Hrvatskoj pružaju primarnu pravnu podršku gradjanima kako bi informaciju o tome učinili dostupnom što je moguće većem broju gradjana Republike Hrvatske.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/106/subcategory/344


/