UNHCR – Pomoć u rješavanju apatridije

Tribina u Vukovaru

U Vukovaru je 24.10.2017. u maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije održana dvosatna javna tribina koju je organizirao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Europskim domom Vukovar. Tribina je organizirana u sklopu provedbe projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financira UNHCR.

O reguliranju boravka u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na nedavne izmjene Zakona o strancima, sudionicima tribine uvodno su govorile Silvija Miličević i Ljubinka Zulić policijske službenice iz Policijske postaje Vukovar, a o diskriminaciji, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu, te o instituciji, nadležnosti i ovlastima pučkog pravobranitelja Mladen Stojanović, savjetnik za pravna pitanja iz Područnog ureda pučke pravobraniteljice.

Uz pripadnike romske nacionalne manjine, romskih udruga i romskih vijeća, sudionici tribine su bili i aktivisti udruga civilnog društva koje djeluju na području Vukovara, predstavnici lokalne i područne samouprave iz Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, predstavnice Centar za socijalnu skrb Vukovar, djelatnice Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Vukovaru, predstavnica UNHCR-a, te mediji.

Sudionici/ce tribine aktivno su se uključili u raspravu, postavili brojna pitanja uvodničarima na koja su dobili i jasne odgovore, te dali i konkretne prijedloge kojim bi se poboljšalo učešće romske populacije sa šireg područja Vukovara u rješavanju njihovih potreba i problema.

Tribina u Belišću
U Belišću je 29.6.2017. održana dvosatna javna tribina koju je organizirao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine Grada Belišća, kao integralni dio jednogodišnjeg projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financijski podržava UNHCR.
O reguliranju boravka u Hrvatskoj sudionicima tribine uvodno je govorio Nikola Pepić, zamjenik načelnika Policijske postaje Belišće, a o diskriminaciji, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu, te o instituciji, nadležnosti i ovlastima pučkog pravobranitelja Mladen Stojanović, savjetnik za pravna pitanja iz Područnog ureda pučke pravobraniteljice. Uvodničari su na jednostavan i razumljiv način sudionicima tribine prezentirali svoje teme, a za ilustraciju su im poslužili brojni konkretni primjeri iz prakse.
Sudionici/ce tribine, mahom pripadnici romske nacionalne manjine, aktivno su se uključili u raspravu, postavili brojna pitanja uvodničarima na koja su dobili i jasne odgovore koji će im biti od koristi u životu.
Na tribini su sudjelovali i predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije Branko Petrović, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belišća Mario Balog, te predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Općine Darda Branko Đurđević.

Javna tribina u Dardi

U Dardi 23.5.2017. održana je dvosatna javna tribina u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek i Vijeća romske nacionalne manjine, kao integralni dio jednogodišnjeg projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financijski podržava UNHCR.
S ciljem informiranja što većeg broja ljudi “O reguliranju boravka u Hrvatskoj” uvodno je govorio Mario Zelić, predstavnik Policijske postaje Beli Manastir, a “O diskriminaciji, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu?” Mladen Stojanović, predstavnik Područnog ureda Pučke pravobraniteljice. Uvodničari su na jednostavan i razumljiv način sudionicima tribine prezentirali svoje teme, a za ilustraciju su im poslužili brojni konkretni primjeri iz prakse.
Sudionici/ce tribine, mahom pripadnici romske nacionalne manjine, aktivno su se uključili u raspravu, postavili brojna pitanja uvodničarima na koja su dobili i jasne odgovore koji će im biti od koristi u životu.


Javna tribina u Belom Manastiru

U Belom Manastiru 18.5.2017. održana dvosatna javna tribina koju je organizirao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine, kao integralni dio jednogodišnjeg projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financijski podržava UNHCR.
O reguliranju boravka u Hrvatskoj sudionicima tribine uvodno je govorio Mario Zelić, predstavnik Policijske postaje Beli Manastir, a o diskriminaciji, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu Mladen Stojanović, predstavnik Područnog ureda Pučke pravobraniteljice. Uvodničari su na jednostavan i razumljiv način sudionicima tribine prezentirali svoje teme, a za ilustraciju su im poslužili brojni konkretni primjeri iz prakse.
Sudionici/ce tribine, mahom pripadnici romske nacionalne manjine, aktivno su se uključili u raspravu, postavili brojna pitanja uvodničarima na koja su dobili i jasne odgovore koji će im biti od koristi u životu.


POČETAK PROJEKTA
UNHCR – Pomoć u rješavanju apatridije

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek  od 1. siječnja 2017. godine započeo provedbu jednogodišnjeg projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“  uz  financijsku potporu UNHCR.

Cilj projekta je poboljšati reguliranje statusnih pitanja Roma i ostalih građana u statusu i riziku od apatridije u Republici Hrvatskoj.

Korisnici projekta su osobe bez državljanstva, osobe koje nisu registrirane, kao i strani državljani koji imaju poteškoće pri reguliranju boravka u Hrvatskoj.

Aktivnosti projekta fokusirane su na identifikaciju osoba bez državljanstva unutar marginaliziranih skupina na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije uz podršku romskog suradnika i ostalih zainteresiranih dionika (udruga pružatelja besplatne pravne pomoći, organizacija implementirajućih partnera UNHCR-a, romskih vijeća i romskih udruga, drugih suradničkih organizacija i institucija), na podršku u rješavanju statusnih problema (u pribavljanju osobnih dokumenata, pravnu pomoć u  rješavanju statusnih problema, za pokriće dijela administrativnih troškova), na osvješćivanje i ohrabrivanje romske zajednice da potpuno surađuje i preuzme odgovornost za rješavanje vlastitog statusa kroz organiziranje tri javne tribine, na zagovaranje promjena zakona vezanih uz apatridiju i pojednostavljenje procedura za reguliranje statusa apatrida i osoba nereguliranog statusa sukladno načelima Zagrebačke deklaracije, te na borbu protiv diskriminacije i ksenofobije.

Važnost reguliranja statusa Roma u Hrvatskoj ističe se u Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma i Akcijskom planu za provedbu ove strategije. Jedan od ciljeva je da se do 2020. godine  potpuno (100%) regulira status Roma koji imaju čvrstu poveznicu s Republikom Hrvatskom.

Pozivamo osobe bez državljanstva, kao i osobe koje imaju poteškoće pri reguliranju boravka u Hrvatskoj da nas kontaktiraju i podijele osnovne informacije, kako bi zajedničkim nastojanjima pokušali riješiti statusna pitanja Roma , ali i ostalih građana u statusu i riziku od apatridije.

Molimo kontaktirajte nas na našu adresu:
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek, Trg A. Šenoe 1, 31000 Osijek,
tel. 031 206 886 L 24, fax. 031 206 889,
e-mail: ljiljanabk@centar-za-mir.hr

Ljiljana Božić-Krstanović,

Voditeljica projekta