01.svibnja proslavili smo Međunarodni praznik rada

Međunarodni praznik rada obilježava se kao spomen na velike radničke prosvjede održane u Chicagu dana 01. svibnja 1886. kada je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a osmero je radnika osuđeno na smrt. (Wikipedia)

#RadničkaPrava #PravaNaRad