IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE” – ODRŽANI MOTIVACIJSKI SASTANCI S IZABRANIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U OSIJEKU I BELOM MANASTIRU 31.OŽUJKA, 21./27. TRAVNJA 2015.

Motivacijski sastanak s izabranim organizacijama civilnog društva u Osijeku 31. ožujka 2015. (slika lijevo) i 27. travnja (slika desno)

Motivacijski sastanak_Osijek_31-3-2015_slika1Motivacijski sastanak_Osijek_27-4-2015_slika2

31. ožujka i 27. travnja 2015. u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Trg Augusta Šenoe 1, održani su motivacijski sastanci s izabranim lokalnim organizacijama civilnog društva za sudjelovanje na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Sastanku su nazočili predstavnici organizacija iz Osijeka, PRONI Centar za socijalno podučavanje Osijek, Potrošački Forum Osijek, Organizacija za građanske inicijative – O.G.I. Osijek, Društvo za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama Osijek, Ženska udruga „Izvor“.

Teme sastanka bile su uvod u planirane projektne aktivnosti, razmjena informacija o potencijalnim lokalnim politikama/strategijama/akcijskim planovima (vezano uz ciljane skupine) koje bi bile predmet monitoringa.

Udruga Potrošač – Naglasila je probleme u primjeni Zakona o pravima potrošača i pravilnicima Ministarstvo gospodarstva (obveza sufinanciranja rada Savjetovališta udruge, Savjeti za zaštitu potrošača javnih usluga…) Problem nalaze i u poštivanju Zakona o otpadu, tj. način naplaćivanja otpada. PRONI Centar za socijalno podučavanje sudjelovao je u izradi Programa za mlade, na području grada Osijeka za 2014.-2017., a i sami su nositelji ili suradnici gradu na izvršenju nekoliko aktivnosti, poput izrada kataloga neformalnih obrazovnih programa koje nude institucije, udruge i privredni subjekti na razini grada, promicanje kulturu nenasilja, itd. Predstavnica Društva OIT Osijek naglasila je kako je glavni problem kod osoba s intelektualnim teškoćama pravo na rad. Problem je i u nedostatku financijskih sredstava za uvođenje novih korisnika u sustav obrazovanja/školovanja. Ključni problem i u nedostatku osiguravanja socijalnih usluga za sve korisnike ili osobe s intelektualnim teškoćama, na području grada Osijeka. Problem je i kod shvaćanja osoba s oduzetom poslovnom sposobnošću – jer se na njih gleda kao „na djecu“ (ne smiju se ženiti, nemaju pravo sklapati ugovore o radu, itd.). Predstavnici Organizacije za Građanske Inicijative O.G.I. Osijek predložili su monitoriranje provedbe  „Garancije za mlade“, koja je nedavno predstavljena. Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 30 godina nastoji što brže aktivirati na tržištu rada. Ženska udruga „Izvor“ u fokusu monitoringa i buduće platforme može biti stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji (s naglaskom na žene), čije zbrinjavanje kao cilj nalaže Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011-2016., a nelogičnost se vidi u činjenici da se na ove korisnike/ce  primjenjuje  potpuno neprimjeren Zakon o područjima posebne državne skrbi, a posljedica  je neizravna diskriminacija po osnovi spola.


Motivacijski sastanak s izabranim organizacijama civilnog društva u Belom Manastiru 21. travnja 2015

Motivacijski sastanak_Beli Manastir_21-4-2015_slika1Motivacijski sastanak_Beli Manastir_21-4-2015_slika3

21. travnja 2015. u prostoru Mirovne grupe OAZA – Beli Manastir, Jozsefa Antala 3, održan je motivacijski sastanak s tri izabrane lokalne organizacije civilnog društva za sudjelovanje na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“.

Sastanku su nazočili predstavnici organizacija civilnog društva iz Belog Manastira, Vesna Nedić – Mirovna grupa OAZA, Mirela Alagić – Projekt Građanske Demokratske inicijative P.G.D.I, te Duško Kostić – Udruga Romskog prijateljstva LUNA.

Naglaženo je kako istraživanjem te slanjem upita nema strateških dokumenata na lokalnoj razini vezano uz ciljane skupine u projektu, tj. invalide, mlade, Rome na području grada Belog Manastira.

Predstavnici organizacija upoznali su predstavnike Centra za mir s činjenicom da će grad Beli Manastir zajedno s pet hrvatskih gradova s ratom stradalih područja iz fondova EU-a povući određena financijska sredstva koja bi se trebala utrošiti za poboljšanje infrastrukture, jačanje potencijala rasta, povećanje atraktivnosti za življenje i potencijala ulaganja.

Predstavnici organizacija preuzeli su primjerke Izvještaja o praćenju provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije za 2011. godinu i 2012. godinu.