MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – BELI MANASTIR 16.12.2015.

U srijedu, 16. prosinca 2015. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je u belomanastirskom Društvenom centru motivacijski sastanak s predstavnicama P.G.D.I.-ja Mirelom Alagić i Erikom Jasnić, Mirovne grupe “Oaza“ Anom Jeličić te Udrugom romskog prijateljstva „Luna“ Duškom Kostićem. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Beli_16-12-2015_slika1

Sadržaj motivacijskog sastanaka ticao se podrške u neovisnom monitoringu koje provode navedene organizacije: P.G.D.I. prati učinkovitost provedbe mjere “Garancija za mlade”, Mirovna grupa Oaza prati učinkovitost provedbe mjere 7. “Osigurati trajno i privremeno stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji sukladno raspoloživim stambenim prostorima” iz “Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine” dok Udruga Romskog prijateljstva prati provedbu mjere 2.4.3 Organizirati programe javnih radova i uključiti dugotrajno nezaposlene osobe pripadnike romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2015. godine.

Na sastanku se razgovaralo o procesu neovisnog monitoringa od srpnja do prosinca , učinjenom i budućim aktivnostima.

Mirovna grupa „OAZA“ iz Belog Manastira i Ženska udruga „Izvor“ iz Tenje tako su u navedenom razdoblju ispunile nekoliko anketa s korisnicima. Riječ je o žrtvama nasilja u obitelji te mogućnošću podnošenja zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem. Tijekom studenog/prosinca 2015. poslani su dopisi s pripadajućim anketnim upitnikom prema sunositeljima mjere (lokalni Centri za socijalnu skrb Osijek i Beli Manastir, upravni odjeli Gradova, Agencija za promet nekretnina). 

Projekt Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I iz Belog Manastira te Info-centar za mlade/PRONI Centar za socijalno podučavanje i Organizacija Građanske Inicijative – O.G.I. iz Osijeka izradile su i distribuirale anketu o informiranosti mladih mjerama „Garancija za mlade“. Anketu je dosad ispunilo više od 200 mladih osoba (15-30 godina). Prikupljen je broj informativnih radionica Ministarstva rada o mjerama „Garancija za mlade“, kao i statistički podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u odnosu na broj nezaposlenih mladih 2013./2014. i prve polovice 2015. godine. U studenom održana je fokus grupa u kojoj je sudjelovalo 16 sudionika. U prosincu je, na temelju održane fokus grupe, izrađena anketa o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ i trenutno je distribuciji.

Udruga Romskog prijateljstva „Luna“ iz Belog Manastira izradila je i započela s distribucijom anketnih upitnika prema Romima – korisnicima javnih radova. Tijekom studenog zaprimljen je odgovor HZZ – Regionalni ured Osijek i Ispostave Beli Manastir u svezi pribavljanja statističkih podataka o broju pripadnika Romske nacionalne manjine uključenih u programe javnih radova na području Baranje za 2014. godinu. Tijekom studenog/prosinca upućeni su dopisi prema Općinama i Romskim udrugama koje su provodile program javnih radova za Rome u 2014. godini s pripadajućom anketom o zadovoljstvu programom.