Drugi sastanak lokalnih dionika #InEdu

U petak 28. veljače 2020. u 18:00 sati, u prostorijama Volonterski Centar Osijek održan je drugi sastanak lokalnih dionika Erasmus+ projekta koji Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek provodi u suradnji s Elektrotehnička i prometna škola Osijek – #InEdu – Inclusive communities through media literacy and critical thinking education. 🗣

Na sastanku je najavljen i 1️⃣. građanski srednjoškolski HACKATHON u Osijeku – na kojem će učenici srednjih škola imati priliku razviti idejna rješenja za kampanje na temu medijske pismenosti i kritičkog mišljenja.