DRUGI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”, CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA OSIJEK, 23. OŽUJKA 2015.

PS_23-1-2015

23. ožujka 2015. u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek održan je drugi sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“.

Sastanku su nazočili partneri iz Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda, Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca te domaćini Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Ključna tema sastanka bio je izbor organizacija civilnog društva koje su iskazale interes za uključivanje u projektne aktivnosti (trening, monitoring, rad u lokalnim platformama), te sadržaj treninga o dobrom upravljanju i anti-diskriminaciji koji se održava krajem svibnja 2015. godine u Zagrebu.

Dogovoreno je da će se u narednim danima održati sastanci s izabranim organizacijama civilnog društva u šest gradova (Osijek, Beli Manastir, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Pakrac i Lipik) kako bi se iste uvelo u planirane projektne aktivnosti, razmijenile informacije o potencijalnim lokalnim politikama/strategijama/akcijskim planovima (vezano uz ciljne skupine poput invalida, mladih i djece, nacionalnih manjina, Roma, žena) te utvrdila preliminarna lista potencijalnih sudionika.