EduCATe – Europska platforma za edukaciju učitelja za nenasilnu preobrazbu sukoba

Putem trogodišnje suradnje kroz Erasmus + program partneri na EduCATe projktu su prikupili i usporedili istaživanja i dobre prakse u pet zemalja EU, proveli konzultacijski proces te oblikovali zajedničku Europsku platformu za edukaciju učitelja za nenasilnu preobrazbu sukoba.

Na projektu su surađivali partneri iz Francuske, Švedske, Španjolske, Italije, Belgije i Hrvatske: Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix (Koordinacija za edukaciju za nenasilje i mir Francuske (120 organizacija ); Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti – CPP (Centar za psiho-pedagoško obrazovanje i upravljanje sukobima iz Italije); University of Gothenburg ( Gotenburški univerzitet iz Švedske); Escola de Cultura de Pau – Universitat Autonoma de Barcelona (Škola mirovne kulture – Autonomno sveučilište u Barceloni, Španjolska); Centar za mir, nenasilje I ljudska prava – Osijek (Hrvatska); te Evens Foundation (Zaklada Evens iz Belgije).

U objavljenim dokumentima nalaze se analize usporednih istraživanja iz navedenih zemalja uključujući i Hrvatsku, a tiču se potrebe, zakonodavnog okvira te zastupljenosti edukacije i prakse za nenasilnu preobazbu sukoba za učitelje.
U njima navodimo važan dio nalaza za Hrvatsku: učitelji imaju obavezu štiti prava učenika i prijavljivati nasilje a ta tema nije pokrivena u obaveznom programu inicijalnog obrazovanja, a koliko je pokrivena u profesionalnom usavršavanju nije razvidno. U Hrvatkoj niti jedan fakultet nema u obaveznim predmetima pokriveno to područje, za razliku od Švedske u kojoj sva sveučiliša imaju.

Na temelju istraživanja i usporedbi dobrih praksi oblikovali smo, te putem međunarodnog pilot treninga testirali inovativni kurikulum koji predlažemo kao temeljno polazište a sastoji se od četiri modula (nasilje/sukob/nenasilno upravljane sukobom; nenasilna komunikacija; odnos moći i autoriteta te škola kao učeća zajednica/ škola u zajednici. Ključni pristup je: a) učitelji su ključ; b) pristupiti sukobu i kao mjestu učenja; c) „promjena počinje sa mnom“: što svi navedeni pojmovi/područja znače za mene, moj razred, moju školu i moju zajednicu.

Usuglasili smo zagovarčke pozicije i prioritete te platformu za postavljanje Europske mreže za edukaciju učitelja za nenasilnu preobrazbu sukoba.

Na sljedećoj web stranici mogu se vidjeti navedeni dokumenti, istraživanja, preporuke i novi kurikulum Nenasilna preobrazba sukoba za učitelje: http://www.educate-europe.org