Izradili smo četiri infografike u sklopu projekta INTEGRA

Centar za mir je u sklopu provedbe projekta Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstva – INTEGRA izradio četiri infografike:

1. Statistički podaci o broju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i o broju tražitelja međunarodne zaštite,
2. Podaci o gradu Osijeku,
3. Plan lokalne integracije za grad Osijek,
4. Prava azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom.

1. Infographic2. Infographic3. Infographic4. Infographic

Kroz izrađene infografike, informirat ćemo i senzibilizirati javnost po pitanju državljana trećih zemalja, njihovim pravima, integraciji u gradu Osijeku te o donesenom planu integracije.

Kampanju smo započeli na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na Ekonomskom fakultetu, gdje će mogućnost pogleda na izrađenu infografiku imati više do 20 tisuća studenata.